Usługa - Kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Alpinistyczne Techniki Linowe

Logo Polska Szkoła Alpinizmu TDMA Mateusz Gutek

5/5 z 26 ocen

Tytuł Kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Alpinistyczne Techniki Linowe

Numer usługi 2022/04/21/22303/1389254

Dostawca usług Polska Szkoła Alpinizmu TDMA Mateusz Gutek

Miejsce usługi Czechowice-Dziedzice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

2 500,00 zł netto za osobę

2 500,00 zł brutto za osobę

25,00 zł netto za osobogodzinę

25,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby doświadczone w różnego rodzaju technikach linowych takich jak wspinaczka, taternictwo jaskiniowe, praca na wysokości w dostępie linowym, lub instruktorzy parków linowych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 05-06-2022
Liczba godzin usługi: 100
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia:

Lp.

Temat szkolenia

Czas trwania

1.

 • Część Ogólna (teoria i metodyka rekreacji, anatomia i podstawy kształcenia ruchowego, psychologia sportu, fizjologia oraz opieka nad poszkodowanym).

55 godzin

wykłady i ćwiczenia

2.

 • Charakterystyka alpinistycznych technik linowych.
 • Podstawy prawne związane z alpinistycznymi technikami linowymi.
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące wykonywania prac na wysokości.
 • Podstawowy sprzęt alpinistyczny (liny, taśmy, repsznury, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjno-zjazdowe, przyrządy autoasekuracyjne, przyrządy zaciskowe, kaski i akcesoria) oraz wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady użytkowania).
 • Budowa i rodzaje sztucznych ścian wspinaczkowych oraz ich wyposażenie; przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian.
 • Budowa i rodzaje parków linowych oraz ich wyposażenie; przepisy związane z budową oraz eksploatacją parków linowych.
 • Podstawowe formacje skalne.
 • Niebezpieczeństwa zajęć ruchowych związanych z alpinistycznymi technikami linowymi - rozpoznawanie i profilaktyka.
 • Zasady pracyz ludźmi w różnym wieku, na różnych poziomach zaawansowania i o różnych oczekiwaniach.

10 godzin

teoria

3.

 • Zasady i formy rozgrzewki.
 • Obsługa stałych parków linowych (organizacja pracy, szkolenie podstawowe, nadzór).
 • Obsługa sztucznych ścian wspinaczkowych (kontrola, konserwacja, organizacja zajęć).
 • Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania: stopera, pojedynczej ósemki, powrotnej ósemki, ósemki równoległej, kluczki, podwójnej ósemki, ósemki z podwójnym uchem (uszu króliczych), prusika klasycznego, prusika francuskiego/stopera taśmowego, blokera, flagowego, półwyblinki, wyblinki, rożkowego, skrajnego tatrzańskiego, podwójnego skrajnego, pośredniego skrajnego i fusion, a także przygotowywanie, zwijanie oraz przenoszenie i przechowywanie liny.
 • Wspinaczka i asekuracja z górną protekcją, prawidłowa technika oraz podstawowe błędy.
 • Asekuracja za pomocą różnych przyrządów asekuracyjnych.
 • Podstawy wspinaczki i asekuracji z dolną protekcją (wpinanie ekspresów w ścianę i wpinanie liny w ekspresy, prowadzenie liny, asekuracja statyczna i dynamiczna, prawidłowe odpadanie od ściany i wyłapywanie lotów).
 • Przewiązywanie przez stanowisko zjazdowe i zbieranie ekspresów.
 • Aspekt psychologiczny w działalności związanej z alpinistycznymi technikami linowymi.
 • Różne formy organizacyjne zajęć prowadzonych w mobilnych i stacjonarnych parkach linowych, a także w terenie skałkowym.
 • Wychodzenie po linie za pomocą różnych przyrządów.
 • Zakładanie stanowisk zjazdowych, zjazd za pomocą różnych przyrządów oraz różne sposoby asekuracji podczas zjazdów.
 • Tworzenie punktów asekuracyjnych oraz stanowisk górnych i dolnych.
 • Mosty linowe (budowa, asekuracja).
 • Kolejki tyrolskie (budowa, asekuracja).
 • Sposoby dostępu i asekuracji uczestników zajęć na podesty/podwyższenia.
 • Zaawansowane techniki i rozwiązywanie sytuacji awaryjnych: zjazd na złodzieja, zjazd w półwyblince oraz prusikowanie.
 • Podstawowe układy wyciągowe.
 • Ratownictwo i autoratownictwo.

40 godzin

teoria i praktyka

4.

 • Praktyki instruktorskie.

10 godzin

5.

 • Egzamin końcowy, teoretyczny i praktyczny.

10 godzin

w sumie 125 godzin lekcyjnych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zasady wykonywania prac na wysokości, węzły, stanowiska, sprzęt, podstawowe techniki linowe
Data realizacji zajęć
06-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część ogólna - praca własna
Data realizacji zajęć
06-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady obsługi parków linowych, układy wyciągowe i ewakuacyjne, praca instruktora i ratownika parku linowego, mosty linowe i tyrolki
Data realizacji zajęć
07-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część ogólna - praca własna
Data realizacji zajęć
07-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa sztucznych ścian wspinaczkowych. Wspinaczka z górną i dolną asekuracją. Różne przyrządy asekuracyjne.
Data realizacji zajęć
08-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część ogólna - praca własna
Data realizacji zajęć
08-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Organizacja zajęć wspinaczkowych w terenie naturalnym, mosty linowe, zjazd ze skały
Data realizacji zajęć
09-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część ogólna - praca własna
Data realizacji zajęć
09-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowa mostów linowych i tyrolek
Data realizacji zajęć
10-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część ogólna - praca własna
Data realizacji zajęć
10-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin teoretyczny online - część specjalistyczna
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa stacji linowych
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część ogólna - praca własna
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin praktyczny
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Część ogólna - praca własna
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin teoretyczny online - część ogólna
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
20:15
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
01:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Kurs kończy się nadaniem tytułu instruktora rekreacji ruchowej o specjalności alpinistyczne techniki linowe, dzięki czemu absolwent kursu może podjąć prace w tym zawodzie.

Cel edukacyjny

Kurs ten kończy się nadaniem jedynego adekwatnego tytułu do wykonywania pracy instruktora prowadzącego zajęcia z zakresu atrakcji linowych takich jak: mosty linowe, tyrolki i skoki z drzew. Zawiera równiez wybrane zagadnienia umżliwiające prowadzenie innych zajęć, jak np. z zakresu wspinaczki z górną asekuracją lub pokonywania tras na parkach linowych.

Efekty uczenia się

Kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Alpinistyczne Techniki Linowe, którego ukończenie potwierdza niniejsze zaświadczenie, porusza wszystkie istotne zagadnienia związane z prowadzeniem zajęć z zakresu alpinistycznych technik linowych. Efektami uczenia się w kategorii wiedzy jest więc znajomość przez absolwenta/kę kursu: przepisów związanych z pracą na wysokości oraz wymagań bhp przy typowych czynnościach związanych z użyciem alpinistycznych technik linowych; najważniejszych przepisów związanych z budową, regulaminem i obsługą parków linowych oraz sztucznych ścian wspinaczkowych; różnych form uprawiania wspinaczki oraz wszystkich zasad bezpieczeństwa z nimi związanych; przyczyn typowych wypadków związanych z pracami na wysokości i sposobów ich zapobiegania; czynników mogących uszkodzić alpinistyczny sprzęt używany w alpinistycznych technikach linowych a także zasad ich poprawnego używania, sposobów kontroli, przechowywania oraz konserwacji; zasad doboru punktów asekuracyjnych oraz sposobów łączenia ich w stanowiska; sposobów odpowiedniej obsługi klienta indywidualnego oraz grupowego, a także podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Efektami kształcenia w kategorii umiejętności, są umiejętności: odpowiedniego doboru sprzętu alpinistycznego używanego w technikach linowych do konkretnego typu pracy a także kontroli sprzętu w momencie wydawania go klientowi i przeprowadzenia efektywnego szkolenia dotyczącego sposobu użycia owego sprzętu; budowy bezpiecznych stacji linowych oraz ich kontroli i przeszkolenia klientów odnośnie bezpiecznego i efektywnego ich pokonywania; prawidłowego i sprawnego wiązania węzłów używanych w technikach linowych; prawidłowego użycia różnych typów alpinistycznego sprzętu używanego w technikach linowych na różne sposoby, w zależności od sytuacji; szybkiego i bezpiecznego dotarcia do osoby wymagającej udzielenia pomocy na wysokości, a także bezpiecznego opuszczenia lub zwiezienia jej na ziemię; radzenia sobie w różnych sytuacjach nietypowych oraz awaryjnych. Efektami kształcenia w kategorii kompetencji społecznych są umiejętności: pracy z klientami w różnym wieku i o różnych oczekiwaniach a także współpracy z innymi instruktorami w zakresie planowania i przeprowadzania różnych eventów; samodzielnego dokształcania się w zakresie pracy instruktora alpinistycznych technik linowych, a także aktywnego poszukiwania pracy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 25,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 25,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Junacka 29, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie

Poza halą szkoleniową znajdującą się pod adresem podanym powyżej, zajęcia odbywają się na sztucznej ścianie (CW Primaroca, Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała) oraz głównie w terenie - Lasy Państwowe, Jura Krakowsko-Częstochowska, Park Linowy oraz teren rekreacyjny w Kiczycach

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bartłomiej Chruściel

Bartłomiej Chruściel

instruktor GOPR, instruktor wspinaczki, instruktor taternictwa jaskiniowego, instruktor alpinistycznych technik linowych

Zdjęcie Mateusz Gutek

Mateusz Gutek

Instruktor alpinistycznych technik linowych, Wspinaczki, Taternictwa Jaskiniowego oraz Alpinizmu Przemysłowego - Instruktor prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne
6 lat jako instruktor alpinizmu przemysłowego, instruktor alpinistycznych technik linowych, instruktor taternictwa jaskiniowego oraz instruktor wspinaczki
Wyższe
Ponad 3000 godzin szkoleniowych

Zdjęcie Jarosław Gutek

Jarosław Gutek

Instruktor Alpinizmu Przemysłowego oraz Taternictwa Jaskiniowego - Instruktor prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne
Ponad 15 lat jako instruktor alpinizmu przemysłowego, instruktor alpinistycznych technik linowych oraz instruktor taternictwa jaskiniowego
Wyższe (absolutorium bez obrony pracy magisterskiej)
Ponad 2000 godzin szkoleniowych

Zdjęcie Norbert Kubiszyn

Norbert Kubiszyn

Wiele lat szkolenia na sztucznych ścianach oraz na kursach wysokościowych. Instruktor wspinaczki skalnej, alpinistycznych technik linowych oraz ratownik KPP.

Zdjęcie Mariusz Połowczuk

Mariusz Połowczuk

Instruktor Rekreacji Ruchowej Wspinaczka Skalna, Instruktor Alpinizmu Przemysłowego, Instruktor Rekreacji Ruchowej Alpinistyczne Techniki Linowe, Certyfikowany kontroler środków ochrony indywidualnej, Ratownik KPP

Doświadczenie

Prawie 1000 poprowadzonych dróg wspinaczkowych i rozwiązanych problemów bulderowych w skałach (w tym 275 za 7a i więcej).
Uczestnik wyprawy eksploracyjnej w góry Bośni i Hercegowiny
Ponad 6000 godzin w prowadzeniu szkoleń wspinaczkowych, kursów do prac na wysokości i innych, których główną treścią są alpinistyczne techniki linowe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Mateusz Gutek

Mateusz Gutek

email: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl

tel: (+48) 602 730 213

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • O alpinistycznych technikach linowych używanych w rekreacji
 • Podstawowe zasady wykonywania prac na wysokości
 • O sprzęcie alpinistycznym (liny, uprzęże, karabinki, taśmy, ekspresy, przyrządy asekuracyjno-zjazdowe, kaski, bloczki, przyrządy zaciskowe, buty wspinaczkowe oraz akcesoria)
 • Podstawowe i ponadpodstawowe węzły używane w pracy instruktora technik linowych
 • Podstawowe i ponadpodstawowe stanowiska używane w pracy instruktora technik linowych
 • Filmy z testów sprzętu i prezentujących różne, często nieuświadomione zagrożenia
 • Najpopularniejsze rejony wspinaczkowe w Polsce
 • Porównanie skal trudności
 • Historia wspinaczki
 • Najpopularniejsze formy wspinaczki oraz różne rodzaje asekuracji (kluczowe oraz ponadpodstawowe wiadomości dotyczące: wspinaczki hakowej, na wędkę, sportowej, tradycyjnej, solowej oraz bulderingu)
 • O sztucznych ścianach wspinaczkowych, obowiązkach operatora, odpowiedzialności, rodzajach asekuracji i wielu innych aspektach związanych  ze wspinaczką halowa
 • Szczegółowo o wspinaczce na wędkę – prawidłowa technika wykonania oraz typowe błędy
 • Krótkie filmy szkoleniowe dotyczące wspinaczki na wędkę oraz wspinaczki z dolną asekuracją
 • Normy etyczne i niebezpieczeństwa wspinaczki
 • System szkolenia wspinaczkowego w Polsce
 • Zasady obsługi parków linowych
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Anatomia (anatomia ogólna człowieka, układ kostny i stawowo-więzadłowy, mięśniowy oraz nerwowy)
 • Fizjologia
 • Psychologia sportu
 • Teoria i metodyka rekreacji

Warunki uczestnictwa

ukończony 18sty rok życia lub 16sty za zgodą rodziców, brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na wysokości powyżej 3m oraz doświadczenie w posługiwaniu się technikami alpinistycznymi (weryfikowane za pomocą wywiadu). Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Informacje dodatkowe

Zaliczenie kursu następuje poprzez egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach kursu lub ich odrobienie (lub jeżeli stopień opanowania materiału przerabianego na zajęciach, których dotyczy nieobecność danego słuchacza, został zweryfikowany przez prowadzącego i określony jako wystarczający). Egzamin teoretyczny polega na odpowiedzi na 28 testowych pytań jednokrotnego wyboru, praktyczny natomiast na zbudowaniu i obsłudze okazjonalnego parku linowego składającego się z 3ech elementów, a także sprowadzeniu poszkodowanego z wysokości podczas imitacji sytuacji awaryjnej na jednej z atrakcji linowych.

Ciasteczka>