Usługa - Agile Business Consortium SCRUM Master. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. *** DOSKAM (VI) - forma zdalna

Logo DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.7/5 z 540 ocen

Tytuł Agile Business Consortium SCRUM Master. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. *** DOSKAM (VI) - forma zdalna

Numer usługi 2022/04/15/15157/1385508

Dostawca usług DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 920,00 zł netto za osobę

1 920,00 zł brutto za osobę

128,00 zł netto za osobogodzinę

128,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do:
•    członków zespołów Scrum, obecnych i przyszłych
•    osób odpowiedzialnych za wykorzystanie metody Scrum w organizacji
•    kadry zarządzającej i pracowników firm sektora IT
•    członków zespołów projektowy, liderów i menedżerów zespołów
•    osób zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Agile Business Consortium Scrum Master

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 28-06-2022
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia jest akredytowany przez APMG International, brytyjską organizację akredytacyjną i służy rozwinięciu kompetencji Scrum Mastera oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Agile Business Consortium Scrum Master. Szkolenie jest adresowane do obecnych i przyszłych członków zespołów Scrum i wszystkich osób odpowiedzialnych za wykorzystanie Scrum w organizacji, którzy chcą uzyskać międzynarodowy certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master oraz mających co najmniej 3-miesiączne doświadczenie współpracy w zespołach projektowych. Nie ma dodatkowych warunków niezbędnych do spełnienia by udział w usłudze pozwolił na osiągniecie głównego celu.
 

ZAKRES TEMATYCZNY:

Dzień 1

 • Wprowadzenie
 • Ogólny przegląd Scrum
 • Samoorganizacja
 • Zasady zwinności
 • Podejście empiryczne do rozwoju produktu
 • Zdarzenia Scrum
  • Sprint Planning
  • Sprint
  • Daily Scrum
  • Review
  • Retrospective
 •  Zespół Deweloperski

Dzień 2

 • Role w zespole Scrum
 • The Produkt Backlog
 • Planowanie i wykonanie Sprintu 
 • Postępy Sprintu
 • Symulacja Scrum
 • Rozwój kompetencji Scrum Master
 • Przygotowanie do egzaminu Agile Business Consortium Scrum Master
 • Egzamin Agile Business Consortium Scrum Master

Szkolenie prowadzone jest w formie online i wykorzystuje interaktywne formy - ćwiczenia, zadania indywidualne, testy, wymiana opinii i doświadczeń, rozmowy na żywo. 

EGZAMIN:

 • Obejmuje wszystkie obszary programu nauczania Agile Business Consortium SCRUM Master przekazywany na akredytowanym szkoleniu Agile Business Consortium SCRUM Master
 • Składa się z 50. pytań wielokrotnego wyboru
 • Wymagane 74% tj. 37 poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania 50 minut
 • Egzamin jest w postaci testu w języku polskim lub  angielskim rozwiązywanego na komputerze
 • Zaliczenie egzaminu skutkuje otrzymaniem certyfikatu Agile Business Consortium SCRUM Master, który nie wygasa
 • W czasie zajęć przewidziane są przerwy: 
  • Dzień 1 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:30
  • Dzień 2 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:30, 15:00-15:30

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie. Ogólny przegląd metody Scrum. (wykład, chat)
Data realizacji zajęć
29-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Samoorganizacja. Zasady zwinności. (wykład, chat, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
29-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Podejście empiryczne do rozwoju produktu. Zdarzenia Scrum. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
29-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
 Zespół Deweloperski. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
29-06-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Role w zespole Scrum. The Product Backlog. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
30-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie i wykonanie Sprintu. Postępy Sprintu. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
30-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Symulacja Scrum. Rozwój kompetencji Scrum Mastera. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
30-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przygotowanie do egzaminu Agile Business Consortium Scrum Master. (ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
30-06-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Agile Business Consortium Scrum Master
Data realizacji zajęć
01-07-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Agile Business Consortium SCRUM Master” przygotowuje do samodzielnego działania w zespole scrumowym jako kompetentny Scrum Master. Szkolenie przygotowuje do akredytowanego egzaminu Agile Business Consortium Scrum Master.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • identyfikuje role i odpowiedzialności w zespole Scrum,
 • planuje i przeprowadza Sprint, Daily Review, Retrospective,
 • definiuje współdziałania z Zespołem Deweloperskim i Właścicielem Produktu (Product Owner),
 • określa pomocne techniki wspierające dostarczanie przyrostu rozwiązania na końcu każdego sprintu,
 • jako servant-lider, określa formy wsparcia sukces zespołu, sposoby usuwania przeszkód, usprawnienia organizacji i metody ochrony zespołu rozwoju rozwiązania.

W efekcie zdanego egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zakresu metody Scrum.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty kształcenia będą weryfikowane na bieżąco przy pomocy mini-testów wiedzy po każdym module oraz zostaną zweryfikowane podczas egzaminu próbnego realizowanego w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd w partnerstwie z Agile Business Consortium.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację DOSKAM Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APM Group Ltd.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 920,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 920,00 zł
Koszt osobogodziny netto 128,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 128,00 zł
w tym koszt walidacji netto 60,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 60,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 760,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 760,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Wolna-Belska

Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener Scrum Master. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management.
Doradca, konsultant, coach. Specjalizuje się w metodyce Agile, Zarządzaniu Projektami, Metodzie Scrum, Change Management, Management 3.0, Budowaniem Zespołu, Facylitacją zespołów, Coachingiem zespołowym. Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej.
Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.
Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Absolwentka Zarządzania i Marketingu w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

email: m.belski@doskam.pl

tel: (+48) 663 310 112

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe Agile Business Consortium Scrum Master w wersji dokumentu pdf do pobrania.
 • Materiały egzaminacyjne:
  • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu (przed egzaminem)
  • Przykładowy formularz egzaminacyjny (przed egzaminem)
  • Test egzaminacyjny rozwiązywany na komputerze
 • po ukończeniu zajęć uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia. Po zdaniu egzaminu międzynarodowego - również stosowny certyfikat wystawiony przez APMG International (w wersji cyfrowej).

Warunki uczestnictwa

 • wypełnienie i odesłanie formularza Umowy-Zgłoszenia Doskam,
 • udzielenie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • zapisanie się na usługę najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem usługi,
 • posiadanie na egzaminie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
 • akceptacja warunków uczestnictwa w egzaminie i przestrzegania zasad,
 • w trakcie egzaminu przebywanie w pomieszczeniu bez obecności innych osób,
 • dokonanie rejestracji uczestnika w systemie egzaminacyjnym instytucji certyfikującej - APMG International.

Informacje dodatkowe

 • Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt na adres info@doskam.pl lub tel. 663 310 112 w celu potwierdzenia dostępności miejsca.
 • Firma Doskam Sp. z o.o. jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w związku z tym jest zwolniona z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. 
 • Firma Doskam sp. z o.o. jest akredytowaną przez APMG International organizacją szkoleniową (Accredited Training Organization). Akredytacja dotyczy szkoleń i egzaminów AgilePM®, Change Management, ABC Scrum Master.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania się grupy 5-osobowej.
 • Osobą prowadzącą szkolenie jest p. K. Wolna-Belska, egzamin - p. M. Belski.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa:

 • Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

 • komputer PC z systemem Operacyjnym Windows 7/8.x/10 albo komputer MacBook z systemem Mac OS X 10.5 lub wyższym,
 •  kamera o rozdzielczości min 640 x 480 pix.,
 • mikrofon i głośnik (zestaw słuchawkowy jest niedozwolony na egzaminie).

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

 • łącze internetowe: min download: 40 Mb/s, upload 8 Mb/s. Łącze winno być stabilne (nie zrywać połączenia).

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

 • przeglądarka internetowa Google Chrome (preferowana) lub Mozilla Firefox w najnowszych wersjach,
 • przeglądarka plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader),
 • czytnik plików doc. np. MS Word lub OpenOffice,
 • opcjonalnie - klient (aplikacja) Zoom.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online:

 • link jest ważny na godzinę przed rozpoczęciem usługi do momentu zakończenia całego szkolenia. Na każdy dzień usługi uczestnik otrzymuje inny link.
Ciasteczka>