Usługa - Neurodynamika w praktyce fizjoterapeuty

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1442 ocen

Tytuł Neurodynamika w praktyce fizjoterapeuty

Numer usługi 2022/04/13/36350/1383713

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 300,00 zł netto za osobę

1 300,00 zł brutto za osobę

65,00 zł netto za osobogodzinę

65,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 01-07-2022
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

Część teoretyczna 

 1. Anatomia struktur nerwowych 
 2. Neurodynamiczne cechy obwodowego układu nerwowego 
 3. Neuroreceptory a nocyceptory 
 4. Ból – wróg czy kolega? 
 5. Wzorzec kliniczny 
 6. Centralna sensytyzacja. 
 7. Przykłady terapii w wybranych jednostkach chorobowych

Część praktyczna - lista struktur poddanych badaniu

 1. Trakt wybranych nerwów kończyny górnej: n. radialis, n. ulnaris, n. medius 
 2. Badanie tkanek wchodzących w interfejs mechaniczny nerwów splotu ramiennego i kończyny górnej 
 3. Trakt wybranych nerwów kończyny dolnej: n. ischiadicus, n. peroneus communis, n. tibialis, n. suralis, n. femoris, n. saphenus, n. obturatorius, n. cutaneus femoris lateralis 
 4. Badanie tkanek wchodzących w interfejs mechaniczny nerwów kończyny dolnej 
 5. Techniki neuromobilizacyjne centralne 
 6. Techniki neuromobilizacyjne obwodowe (ślizgowe i napięciowe) wraz z modyfikacjami 
 7. Wykorzystanie przesiewowych testów neurodynamicznych (SLUMP, PKB, ULNT1, 2 i 3, PNF)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie. Neuroanatomia obwodowego układu nerwowego.
Data realizacji zajęć
02-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Neuromechanika nerwów obwodowych. Obraz kliniczny obwodowego bólu neurogennego (neuropatie obwodowe). Palpacja nerwów kończyny górnej.
Data realizacji zajęć
02-07-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Badanie neurologiczne. USG nerwów obwodowych kg (pokaz). Testy neurodynamiczne dla kończyny górnej.
Data realizacji zajęć
02-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:45
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja nerwów kończyny dolnej. Badanie neurologiczne
Data realizacji zajęć
03-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Testy neurodynamiczne dla kończyny dolnej
Data realizacji zajęć
03-07-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Neuromobilizacje nerwów kończyny górnej i dolnej
Data realizacji zajęć
03-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Pytania, dyskusja. Rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia.
Data realizacji zajęć
03-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przedstawienie diagnostyki i terapii obwodowego układu nerwowego w zakresie zaburzonej neurodynamiki nerwów w dolegliwościach w obszarze miednicy i kończyn dolnych, obszarze szyi/obręczy barkowej i kończyn górnych. Kursant pozna metodykę testów neurodynamicznych oraz zastosowanie neuromobilizacji w wybranych jednostkach chorobowych. Uczestnik nabierze umiejętności do podejmowania autonomicznych i odpowiedzialnych decyzji.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna diagnostykę i terapię OUN,
 • zna metodykę testó neurodynamicznych, 
 • zna zasady stosowania neuromobilizacji w jednostkach chorobowych,       

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę,
 • dobiera odpowiednie narzędzia diagnostyczne,
 • potrafi ocenić potencjał pacjenta i zaplanować terapię celowaną na konkretne zaburzenia,
 • rozwiązuje zaburzenia neurodynamiki OUN,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 65,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 65,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Beskidzka 30C, 30-611 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Magoń

Grzegorz Magoń

Absolwent studiów magisterskich fizjoterapii AWF Kraków. Ukończył ponad 30 krajowych i międzynarodowych kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii, diagnostyki narządu ruchu oraz terapii manualnej w tym międzynarodowe szkolenie OMT (IFOMPT) w niemieckim OMT Deutschland. Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fizjoterapii.
Wieloletni nauczyciel akademicki w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2009 roku z-ca kierownika Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych na Wydziale Medycznym, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2008 roku kierownik Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Kardiologicznej w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie. Kierownik specjalizacji magistrów fizjoterapii.
Prowadzący licznych kursów i warsztatów z zakresu terapii manualnej, diagnostyki fizjoterapeutycznej i klinicznej.
Autor i współautor ponad 30 publikacji naukowych i popularno-naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Autor ponad 50 referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Promotor oraz recenzent ponad 50 prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich w zakresie fizjoterapii.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 694 806 689

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia: skrypt, długopisy, notatnik, dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu /skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia.

Informacje dodatkowe

Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne)


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zapis na listę Uczestników przez stronę https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na wybrany kurs


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 20 godzin), co stanowi 15 godzin zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krtókich przerw


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c

Ciasteczka>