Usługa - Kurs Prawo jazdy Kat. C dla osób posiadający zdany egzamin teoretyczny "KIERUNEK KARIERA"- "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Logo MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

4.5/5 z 118 ocen

Tytuł Kurs Prawo jazdy Kat. C dla osób posiadający zdany egzamin teoretyczny "KIERUNEK KARIERA"- "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Numer usługi 2022/04/13/30306/1383369

Dostawca usług MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 403,00 zł netto za osobę

3 403,00 zł brutto za osobę

83,00 zł netto za osobogodzinę

83,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego. Usługa również adresowana jestdla uczestników KIERUNEK KARIERA , KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 06-05-2022
Liczba godzin usługi: 41
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Pierwsze zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem, kolejne są ustalane indywidualnie z Kursantem.

Zajęcia praktyczne - 30h zegarowych tj. 40 godzin dydaktycznych ( po 45 minut każda)

Egzamin praktyczny wewnętrzny - 1h dydaktyczna

Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. 

Termin zakonczenia usługi jest terminem przyblizonym. Kursant może ukonczyć kurs wcześniej lub w razie konieczności termin ten może zostać wydłużony.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie z Kursantem w celu ustalenia pierwszych zajęć praktycznych
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie umiejętności praktycznych w prowadzeniu pojazdów ciężarowych. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik będzie posiadał wiadomości z zakresu czasu pracy kierowców, budowy i eksploatacji samochodu ciężarowego oraz sposoby właściwego zabezpieczenia przewozonego ładunku.

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest uzyskanie umiejetności prowadzenia pojazdów cięzarowych kat. C

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 403,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 403,00 zł
Koszt osobogodziny netto 83,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 83,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 16/16, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne - Trzebinia ul Piłsudskiego 103 A oraz w ruchu drogowym lub Jaworzno ul. Chopina 94 oraz w ruchu drogowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Bańdo

Robert Bańdo

Instruktor Nauki Jazdy kat. A, C, CE

Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

Wykładowca i Instruktor Nauki Jazdy kat. A,B,C,D,C+E
Instruktor od 1990 roku do teraz
Średnie
Instruktor od 1990 roku do teraz

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

email: biuro@makart.pl

tel: (+48) 515 096 011

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

książka + płyta cd

Warunki uczestnictwa

- Brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych

- Brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych

- Ukończony wiek 20 lat i 9 miesięcy

- Profil Kandydata na kierowcę (PKK)

- Zdany egzamin teoretyczny w WORD

Dla uczestników KIERUNEK KARIERA , KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w WORD . 

Koszt egzaminu praktycznego kat.C - 200,00 ZŁ

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "KIERUNEK KARIERA" ," KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Kursant sam wybiera instruktora z pośród kadry:

  • Robert Bańdo
  • Artur Makowski
  • Tomasz Baran
  • Andrzej Makselon

- Podręcznik kursanta Kat. C

- Płytka CD

Ciasteczka>