Usługa - Kurs łączony na prawo jazdy kategorii C i CE. Pakiet elastyczni.

Logo Centrum Szkolenia IGIELSKI Logistyka Transport Mieczysława Igielska

4.6/5 z 376 ocen

Tytuł Kurs łączony na prawo jazdy kategorii C i CE. Pakiet elastyczni.

Numer usługi 2022/04/01/11945/1371615

Dostawca usług Centrum Szkolenia IGIELSKI Logistyka Transport Mieczysława Igielska

Miejsce usługi Szczecin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną)

Status usługi opublikowana

PLN

6 850,00 zł netto za osobę

6 850,00 zł brutto za osobę

100,74 zł netto za osobogodzinę

100,74 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupą docelową są osoby, które :

- ukończyły 21 rok życia
- posiadają kategorię B
- posiadają profil Kandydata na Kierowcę 
- nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów określonych w kategorii C i CE

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 22-05-2022
Liczba godzin usługi: 68
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie z zakresu prawa jazdy kategorii C i CE składa się z dwóch części :

Część teoretyczna realizowana samodzielnie przez Uczestnika w formie zdalnej za pomocą platformy Internetowej „eprawko.eu”. Swoim zakresem obejmuje 20 godzin lekcyjnych, po 45min każda.

Zakres tematyczny części teoretycznej:

1.  Zagadnienia podstawowe

·Wstęp
·Pojazdy i ich rodzaje
·Droga i jej podstawowe elementy
·Pasy ruchu

2.  Dobry kierowca, bezpieczeństwo

·Cechy dobrego kierowcy
·Korzystanie z telefonu
·Zmęczenie
·Stan zdrowia, przyjmowanie leków
·Ostrożność, szczególna ostrożność
·Zasada ograniczonego zaufania

3.  Prędkość oraz hamowanie

·Prędkość właściwa, nadmierna i zbyt mała
·Dobór prędkości jazdy
·Czy przekraczanie prędkości o 10km/h to niewielki błąd?
·Bezpieczny odstęp a prędkość
·Mgłą a prędkość
·Nie jedź przesadnie powoli
·Dopuszczalne prędkości na drogach
·Znaki ograniczające prędkość jazdy
·Podsumowanie
·Zasady bezpiecznego hamowania
·Hamowanie progresywne
·Hamowanie awaryjne
·Droga zatrzymania
·Dodatkowe systemy hamulcowe

4.  Podstawowe manewry na drodze

·Włączanie się do ruchu
·Cofanie
·Zawracanie
·Wyprzedzanie
·Wymijanie
·Omijanie
·Zatrzymanie i postój
·Holowanie
·Zmiana kierunku jazdy i zmiana pasa ruchu

5.  Przecinanie się torów ruchu

·Skrzyżowania i znaki z nimi związane
·Przejazdy kolejowe i tramwajowe

6.  Ruch pieszych i rowerzystów

·Piesi w ruchu drogowym
·Rowerzyści w ruchu drogowym

7.  Nieoptymalna widoczność na drodze

·Jazda w warunkach niedostatecznej widoczności
·Noc na drodze

8.  To musisz wiedzieć

·Ostrzeganie
·Bezpieczny przewóz dzieci samochodem
·Pojazdy uprzywilejowane
·Nie tylko małe pojazdy jeżdżą po drogach…
·Obowiązki użytkownika pojazdu
·Kierowca i kierujący pojazdem

9.  Znaki drogowe pionowe

·Wstęp
·Znaki ostrzegawcze
·Znaki zakazu
·Znaki nakazu
·Znaki informacyjne

10.  Znaki drogowe poziome

·Znaki drogowe poziome

11.  Inne sygnały na drodze

·Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia
·Sygnały dawane przez osoby uprawnione

12.  Pierwsza pomoc przedlekarska

·Informacje ogólne
·Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych stanach zagrożenia życia
·Psychologia akcji ratunkowej
·Skuteczna akcja reanimacyjna
·Postępowanie w miejscu wypadku
·Apteczka pierwszej pomocy
·Urazy
·Oparzenia

13.  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym praktyczne rady

·Przyczyny wypadków drogowych
·Alkohol – wróg kierowcy
·Przecinanie się kierunków ruchu
·Przejazdy pojazdów szynowych
·Prędkość bezpieczna
·Hamowanie, droga zatrzymania pojazdu
·Zasady zachowania płynności ruchu
·Kultura jazdy – wyrozumiałość, ustępliwość, powstrzymanie agresji

14.  Definicje podstawowe

·Rodzaje pojazdów
·Masa własna, masa całkowita i ładowność

15.  Zasady ruchu drogowego

·Zasady ogólne
·Ruch prawostronny
·Autostrady i drogi ekspresowe
·Włączanie się do ruchu
·Przystanek autobusowy
·Prędkości i hamowanie
·Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
·Wymijanie, omijanie i cofanie
·Wyprzedzanie
·Przecinanie się kierunków ruchu
·Relacja pojazd – pieszy
·Przejazdy kolejowe
·Ostrzeganie oraz zmniejszona widoczność
·Holowanie
·Ruch pojazdów w kolumnie

16.  Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

·Dokumenty wymagane w trakcie jazdy
·Pasy bezpieczeństwa
·Wypadek drogowy
·Zakazy porządkowe
·Zatrzymanie i postój
·Sygnalizowanie postoju uszkodzonego pojazdu
·Używanie świateł zewnętrznych
·Pojazdy uprzywilejowane
·Pojazdy wykonujące czynności na drodze
·Pojazdy do nauki jazdy i egzaminowania
·Ruch międzynarodowy
·Zakazy dla kierujących pojazdami
·Przewóz ładunków
·Ciągnięcie przyczepy
·Okresowe ograniczenia oraz zakazy ruchu niektórych pojazdów na drogach

17.  Znaki i sygnały drogowe

·Znaki ostrzegawcze
·Znaki zakazu
·Znaki nakazu
·Znaki informacyjne
·Znaki kierunku i miejscowości
·Znaki uzupełniające

18.  Pojazdy

·Warunki techniczne pojazdów
·Wyposażenie samochodu ciężarowego
·Światła zewnętrzne samochodu ciężarowego
·Hamulce
·Warunki dopuszczenia samochodu ciężarowego do ruchu
·Badania techniczne pojazdów

19.  Kierujący

·Uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym
·Badania lekarskie
·Badania psychologiczne
·Badania na zawartość alkoholu
·Uczestnictwo w wypadku drogowym
·Ograniczenia w prawie jazdy

·Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe

20.  Kontrola ruchu drogowego

·Uprawnienia policji
·Usuwanie pojazdów z drogi
·Punkty karne
·Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych
·Zatrzymanie praw jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
·Kontrola pojazdów wykonujących transport drogowy rzeczy

21. Szczegółowe przepisy przewozu niektórych towarów

·Przewóz zwierząt
·Przewóz artykułów spożywczych
·Przewóz artykułów niebezpiecznych
·Przewóz odpadów

22.  Technika kierowania samochodem ciężarowym

·Technika kierowania samochodem ciężarowym
·Ruszanie
·Skręcanie
·Zawracanie
·Zmiana pasa ruchu
·Wyprzedzanie
·Wymijanie
·Omijanie
·Cofanie
·Hamowanie
·Widoczność z kabiny kierowcy
·Postój awaryjny
·Zachowanie w korkach
·Pojazdy wykonujące czynności na drodze
·Egzamin praktyczny na kategorię C,C1
·Normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków

Część praktyczna zawiera 20 godzin zajęć z zakresu kategorii C oraz 25 godzin zajęć z zakresu kategorii CE po 60min każda. Szkolenie jest prowadzone w sposób indywidualny, w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu szkolenia kierowców. Poszczególne elementy szkolenia są wprowadzane współmiernie z rozwojem umiejętności Kursanta. O przebiegu szkolenia, a dokładnie o wykonywanych zadaniach i elementach, decyduje Instruktor Prowadzący monitorując uzyskaną wiedzę i dopasowując poziom trudności do poziomu zaangażowania Kursanta.

2. Elementy szkolenia praktycznego :

·Przygotowanie do jazdy, uruchomienie silnika.
·Ruszanie, zatrzymanie
·Skręcanie w lewo i prawo
·Jazda do tyłu, cofanie, zawracanie i parkowanie
·Jazda w ruchu miejskim
·Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi, ruszanie na wzniesieniu
·Ruszanie na wzniesieniu przy użyciu hamulca pomocniczego
·Zmiana biegów w górę i dół z wykorzystaniem obrotów silnika
·Zwiększenie przyczepności, dociążanie przodu, pokonywanie łuków i zakrętów
·Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza, w dzień i nocą
·Jazda drogą ekspresową, autostradą. Włączanie się do ruchu, opuszczenie drogi
·Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych, umówienie przyczyn poślizgu
·Czynności obsługowe, budowa pojazdu, wiadomości ogólne​
·Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą
·Odpowiednie zabezpieczenie przyczepy w trakcie rozładunku i postoju.

Po zrealizowaniu obu części szkolenia Uczestnik odbywa Egzamin Wewnętrzny Teoretyczny w Ośrodku Szkolenia, oraz Dwa Egzaminy Wewnętrzne Praktyczne pod okiem Instruktora Prowadzącego. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne elearning
Data realizacji zajęć
23-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne elearning
Data realizacji zajęć
26-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
21-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
24-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
28-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
01-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
05-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
07-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
13-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
15-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
27-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
03-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
12-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
16-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
26-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
egzamin wewnętrzny teoretyczny
Data realizacji zajęć
01-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
egzamin wewnętrzny praktyczny
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie do uzyskania prawa jazdy kategorii C i CE.
W trakcie szkolenia Uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego, lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t z przyczepą. Po zrealizowanym szkoleniu Uczestnik jest przygotowany do Egzaminu Państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Efekty uczenia się

Najważniejszym efektem szkolenia jest przygotowanie Uczestnika w sposób teoretyczny i praktyczny do odbycia Egzaminów Państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami określonymi w kategorii C i CE.  Uczestnik nabył wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t z przyczepą. Uczestnik zna zasady i etykę pracy kierowcy zawodowego, nabył wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, przygotowania się do jazdy, świadomego respektowania zasad panujących w ruchu drogowym z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ostrożności oraz prawidłowy i bezpieczny sposób poruszania się po drogach krajowych i międzynarodowych. Nabyta wiedza sprawi, że w sytuacji zagrożenia życia Uczestnik zachowa spokój, zadba o własne bezpieczeństwo a także udzieli rzetelnej pomocy przedmedycznej innym uczestnikom zdarzenia. Szkolenie zapewniło zdobycie umiejętności z zakresu techniki i taktyki kierowania pojazdem ciężarowym odpowiednio do panujących warunków drogowych w kraju jak i za granicą, dobierania odpowiedniego miejsca postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa a także uruchamiania odpowiednich procedur w przypadku stwierdzenia włamania do pojazdu, lub kradzieży ładunku. Uczestnik sprawnie i umiejętnie zabezpiecza pojazd w trakcie postoju i wypełnia dokumenty dotyczące czasu pracy kierowcy. Ponadto udział w szkoleniu pozwolił na uzyskanie kompetencji społecznych jakimi jest rozwój niezależności i samodzielności Uczestnika, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych uczestników ruchu drogowego a także troska o środowisko.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin dopuszczający do zajęć praktycznych za pomocą programu „Egzamin wewnętrzny OSK” od Grupy Image sp. z o.o.

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i egzamin wewnętrzny praktyczny na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4.03.2016 z późn. zmianami, (Dz.U. 2016 poz. 280)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 850,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,74 zł
Koszt osobogodziny brutto 100,74 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Bohaterów Warszawy 18/1-2, 70-372 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Zajęcia teoretyczne realizowane na platformie szkoleniowej w formie e-learning Zajęcia praktyczne : Plac Manewrowy ul.Malinowa 37 Wołczkowo, oraz teren miasta oraz okolic.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Palewski

Krzysztof Palewski

Instruktor Nauki i Techniki Jazdy z kategorii A, B, BE, C, CE, D
Instruktor Nauki i Techniki Jazdy z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym.
wyższe, uprawnienia nadane przez Wojewodę.
Ponad dziesięcioletnia współpraca z CSI

Zdjęcie Aleksander Igielski

Aleksander Igielski

prawo jazdy kat. A, B, C, CE, D
instruktor nauki/ techniki jazdy + wykładowca na kursach prawa jazdy
kat. B, C od roku 1992
wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia instruktorskie
doświadczenie ciągłe od 1992 roku

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sandra Michalska

Sandra Michalska

email: sandra.michalska@igielski.com.pl

tel: (+48) 91 8121 515

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

„Nauka jazdy”

A. Kulis, S. Paluch, M. Bielecki

Informacje dodatkowe

Uczestnik nie uzyskał profilu PKK, przez co rozpoczęcie kursu jest niemożliwe. 
Oczekujemy na uzyskanie PKK, wówczas karta usługi zostanie aktualizowana. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Wymagania dla komputera: W przypadku korzystania z platformy ePrawko.eu wymagane jest co najmniej: procesor 1 GHz, pamięć RAM 1 GB, karta graficzna 64 MB, 1 GB wolnej pamięci na dysku, aktywne łącze internetowe, oprogramowanie Windows XP lub nowsze, słuchawki. Uczestnik może korzystać na miejscu ze sprzętu Realizatora/

Wymagania dla łącza internetowego: aktywne łącze internetowe

Ciasteczka>