Usługa - Magic Wadowice. Kurs języka angielskiego Business English na poziomie B2- Kierunek Kariera Zawodowa. Usługa numer 1368650.

Logo Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

4.6/5 z 493 ocen

Tytuł Magic Wadowice. Kurs języka angielskiego Business English na poziomie B2- Kierunek Kariera Zawodowa. Usługa numer 1368650.

Numer usługi 2022/03/30/16885/1368650

Dostawca usług Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

Miejsce usługi Wadowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 500,00 zł netto za osobę

4 500,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby dorosłe posługujące językiem angielskim na poziomie co najmniej B1.

Uczestnicy projektu "Kierunek Kariera Zawodowa."

Orzaz uczestnicy programu Mbon+/ Netbon jak i innych programów w ramach refinansowania szkoleń z bonów szkoleniowych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 24-04-2022
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs składa się ze 50 godzin dydaktycznych usługi. Obejmuje zakres 4 pierwszych Unitów z programu podanego poniżej.

Kurs jest kursem języka biznesowego na poziomie B2.Celem usługi jest wszechstronne rozwinięcie wszystkich sprawności językowych kursanta w pięciu głównych obszarach: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie oraz znajomość gramatyki, tak by kursant osiągnął poziom opisany w skali CEFR jako B2. 

TEMAT ZAJĘĆ

UMIEJĘTNOŚCI

Workplace culture

Kursant zna słownictwo i zwroty dotyczące kultury organizacyjnej firmy.

Employee retention

Kursant zna konstrukcje i stosuje czasy Future Continuous i Future Perfect Simple.

Communication skills: building relationships

Kursant zna i stosuje  wyrażenia, służące do budowania zaufania w firmie.

Business skills: presenting yourself

Kursant potrafi zrobić autoprezentację w języku angielskim.

A company news blog

Kursant zna frazy z czasownikiem to be.

Kursant potrafi napisać wpis na bloga.

Test 1

Learning on the job

Kursant nabywa wiedzy z zakresu słownictwa dotyczącego rozwoju i szkoleń.

Human resource strategies

Kursant zna i potrafi stosować struktury czasowników modalnych w stronie biernej.

Team communication

Kursant potrafi stosować różnorakie frazy niezbędne w pracy w grupie i wymieniania się pomysłami.

Facilitating a meeting

Kursant zna i stosuje zwroty ułatwiające  przeprowadzanie dyskusji i  spotkań.

A training request

Kursant potrafi napisać email, w którym pyta o szkolenie i podaje argumenty.

Test 2

Recessions and depressions

Kursant zna słownictwo dotyczące finansowych i ekonomicznych kryzysów.

Catching up with rivals

Kursant potrafi stosować struktury dotyczące przyszłości w celu wyrażania stopnia pewności i prawdopodobieństwa.

Managing bad news

Kursant zna i stosuje różne techniki i frazy do odpowiadania na złe wieści.

Telephoning to clarify

Kursant stosuje szeroki zakres wyrażeń do doprecyzowania złożonych lub technicznych informacji podczas rozmowy telefonicznej.

Annual report summary

Kursant potrafi napisać streszczenie rocznego raportu firmy.

Test 3

Digital disruptors

Kursant zna i stosuje słownictwo z zakresu cyfrowego biznesu i technologii.

Talking technology

Kursant potrafi stosować struktury zero, first oraz second conditional oraz złożonych łączników.

Handling difficult communicators

Kursant zna struktury pomocne w radzeniu sobie z wyzwaniami komunikacyjnymi oraz przeprowadzaniu spotkań według planu.

Negotiating strategies

Kursant zna strategie negocjacyjne i potrafi używać różnorakie struktury w celu uzyskania konsensusu podczas negocjacji.

Short business proposal

Kursant potrafi zaplanować i napisać krótką ofertę biznesową.

Test 4

Performance and rewards

Kursant zna i potrafi stosować słownictwo służące do opisywania wyników i nagród.

A culture of rewards

Kursant zna i stosuje zwroty z okolicznikiem przyzwolenia oraz kontrastuje idee i informacje używając łączników.

Managing challenging feedback

Kursant zna słownictwo i zwroty dotyczące przekazywania trudnych informacji zwrotnych.

Kursant potrafi na różne sposoby odpowiaać na przekazany mu feedback.

Reviewing projects

Kursant potrafi używać szerokiej gamy struktur do prowadzenia i uczestnictwa w dyskusjach na temat wyników zespołowych i projektowych.

Performance review summary

Kursant potraf napisać streszczenie przeglądu wydajności.

Test 5

Ethical choices

Kursant zna i potrafi używać słownictwa i zwrotów z zakresu etyki w biznesie.

The triple bottom line

Kursant zna struktrę gramatyczną i potrafi stosować third conditional.

Transparency in business

Kursant jest świadomy różnych sposobów zarządzania relacjami w biznesie i potrafi używać różnorakich struktur w celu wyrażenia obawy.

Sales and selling

Kursant zna i stosuje  słownictwo i zwroty przydatne do sprzedawania i promowania produktów, usług i pomysłów.

Company newsletter

Kursant potrafi napisać wewnętrzny biuletyn informujący o nowinkach i planach na przyszłość.

Test 6

Managing time

Kursant zna i potrafi zastosować słownictwo i zwroty związane z zarządzaniem czasem

Smart work

Kursant zna i potrafi stosować wyrażenia dotyczące czasu oraz te przysłówkowe.

Dealing with urgency

Kursant zna różne sposoby, aby zasygnalizować pilne sprawy. Kursant potrafi używać różnych struktur, aby dyskutować na temat priorytetów.

Difficult negotiations

Kursant potrafi używać różnych strategii i fraz do radzenia sobie z trudnościami podczas dyskusji.

An email giving reasons

Kursant potrafi napisać email do kolegów, podając powód przekroczenia terminu i nakreślając wymagane działanie.

Test 7

Change at Brompton Bikes

Kursant zna i operuje słownictwem z zakresu zmian w zarządzaniu.

Managing change

Kursant rozumie i potrafi operować mową zależną.

Coaching and mentoring

Kursant zna i potrafi używać frazy z zakresu coachingu i mentoringu.

Brainstorming

Kursant potrafi przeprowadzić tzw. burzę mózgów.

Press release

Kursant potrafi zredagować informacje i napisać notatkę prasową.

Test 8

Workshop 1: Keeping the workforce happy

Kursant potrai zrozumieć szczegóły konwersacji odnośnie utrzymania pracownika. Kursant potrafi wypowiadać się w dyskusji typu “brainstorming”.

Workshop 2: Quality service for all

Kursant potrafi wymieniać informacje na temat raportów, które czytał/a, interpretować mapę umiejętności i wymyślić program szkoleniowy.

Workshop 3: Investment opportunities

Kursant potrafi zrozumieć szczegóły spotkania na temat kapitału podwyższonego ryzyka oraz wymienić zalety i wady różnych możliwości inwestycyjnych.

Workshop 4: Rise of the robots

Kursant potrafi ocenić wady i zalety różnych technologii, zinterpretować informacje zwrotne w statystykach i napisać krótki raport odnośnie rekomendacji.

Workshop 5: Changing expectations

Kursant potrafi zrozumieć różne opinie na temat nagradzania za wyniki, negocjować nagrody i korzyści w pracy.

Workshop 6: AFohmes, Tanzania

Kursant potrafi rozmawiać na temat kwestii etycznych w firmie i przygotować plan działania odnośnie problemów.

Workshop 7: Planning for a trade fair

Kursant potrafi zrozumieć szczegółowe ustalenia na telekonferencji oraz potrafi  i uszeregować zadania na zaplanowane  targi.

Workshop 8: Chillout sauces, Malaysia

Kursant potrafi dyskutować na temat efektów zmian w firmie w oparciu o tekst i brać czynny udział w spotkaniu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
25-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
16-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
23-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
30-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
06-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
13-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
20-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
27-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
04-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
06-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
11-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
13-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
01-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
03-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
08-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
17-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
29-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
31-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
05-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
07-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
12-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
14-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
19-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
21-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Opanowanie języka biznesowego angielskiego na poziomie B2 przygotowanie do egzaminu LLCI English for Business L2 lub innego egzaminu Biznesowego.

Efekty uczenia się

Wiedza:

Przerobione zagadnienia leksykalne: życie towarzyskie, cechy charakteru i osobowości, schorzenia i ich leczenie, użycie przymiotników w formie rzeczowników, przymiotniki do opisu wyglądu, miejsc oraz zdarzeń, odzież oraz ubieranie się, podróżowanie, zbrodnia i kara, pogoda, podejmowanie ryzyka ora rozważanie różnych opcji, opisywanie uczuć oraz emocji, części ciała oraz czynności i gestów wykonywanych przy użyciu ciała, muzyka, sztuka, literatura, sen oraz zjawiska mu towarzyszące, media,  czasowniki służące do opisywania intencji osoby mówiącej, opis udogodnień oraz budynków w mieście, nauka oraz badania naukowe, biznes oraz reklama, opis osób miejsc oraz zdarzeń.

Przerobione zagadnienia gramatyczne:  formułowanie pytań w różnych czasach gramatycznych, użycie czasowników modalnych w różnych funkcjach, porównanie czasu Present Perfect Simple oraz  Present Perfect Continuous, użycie przymiotników w funkcji rzeczownika, użycie poprawnej kolejności przymiotników w zdaniu,  użycie czasów przeszłych oraz czasu Past Perfect Continuous, użycie przysłówków oraz wyrażeń przysłówkowych, użycie czasów przyszłych w tym czasów Future Perfect oraz Future Perfect Continuous, użycie 0/I/II oraz III trybu warunkowego,  użycie czasowników modalnych do spekulowania o przeszłości, struktury czasownikowe w formach złożonych: Gerund, Infinitive, Bare Infinitive, oraz czasowniki obsługujące zarówno formę gerund jak i infinitive, użycie „ used to, get used to, be used to „ do opisywania teraźniejszych i przeszłych nawyków, użycie mowy zależnej oraz reporting verbs,  użycie przedimków a, the,o, użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, oraz rzeczowników w liczbie mnogiej, wyrażenia określające ilość,  struktury trybu przypuszczejącego: „ I wish, if only, as if, had better, would rather, I prefer, użycie imiesłowów przymiotnikowych oraz przysłówkowych, użycie zdań okolicznikowych warunku, celu oraz przyczyny, użycie zdań przydawkowych, słowotwórstwo, phrasal verbs, collocations, prepositional phrases, adverbial phrases, noun phrases, wybór idiomów.

Umiejętności:

Słuchanie: Kursantka będzie potrafiła zrozumieć dłuższe wypowiedzi oraz wykłady, oraz  nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami - pod warunkiem , że temat jest jej znany. Kursantka rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Kursantka  potrafi zrozumieć ogólny sens słuchowiska, wychwycić szczegółowe informacje ze słuchania, uzupełnić brakujące elementy tekstu ze słuchu, dopasować słuchane fragmenty do osób, miejsc i zdarzeń, wyłapać błędy pomiędzy słuchaniem a tekstem pisanym.

Czytanie: Kursantka  czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone poglądy. Kursantka  rozumie ogólną wymowę książki w języku angielskim oraz potrafi zrozumieć ogólny sens jak i szczegóły czytanego tekstu. Kursantka jest w stanie zrozumieć dłuższe formy pisemne takie jak opowiadania, wypowiedzi na blogu internetowym, ankiety, kwestionariusze, ogłoszenia, recenzje książek oraz wydarzeń kulturalnych, wiadomości, artykuły, porady.

Pisanie: Kursantka potrafi napisać zwięzłą, logiczną oraz spójną wypowiedź pisemną z rozróżnieniem stylu formalnego oraz nieformalnego.  Potrafił przekazać sedno informacji przy zachowaniu wymaganej formy. W tym potrafi napisać: formalny oraz nieformalny e-mail oraz list, podsumowanie oraz streszczenie, skargę, poradę, esej, opowiadanie, raport, artykuł, oraz recenzję.

Mówienie: Kursantka potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, potrafi prowadzić swobodną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka. Kursantka  potrafił zabrać czynny udział w dyskusji  na znane jej tematy oraz przedstawić swoje zdanie z podaniem argumentacji swoich poglądów. Kursantka  potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które leżą w jej kręgu zainteresowań. Kursantka  potrafi swobodnie rozmawiać na tematy życia codziennego, wyrażać własne opinie oraz uczucia, opowiadać o swojej rodzinie pracy, relacjach z innymi osobami, o historii, nauce, kulturze sztuce, pogodzie, interesach, opowiadać wydarzenia z przeszłości, sukcesach i porażkach, planach. Kursantka potrafi grzecznie pytać oraz odpowiadać na zapytania, negocjować, udzielać informacji, prowadzić rozmowy telefoniczne, poruszać różne tematy i wypowiadać się na ich temat, składać reklamację lub zażalenie, prowadzić dyskusję.

Postawy: Kursant jest gotowy do nawiązania i podtrzymania rozmowy  w różnych kontekstach społeczno-socjalnych w tym do nawiązania kontaktów handlowych, obsłużenia klienta, zagranicznego, pozyskania niezbędnych informacji, prowadzenia negocjacji, oraz udzielenia informacji w drodze korespondencji telefonicznej bądź mailowej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Testy po każdym Unicie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

BF L2 lub inny egzamin biznesowy na poziomie B2.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Pearson
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Magic Centrum Egzaminacyjne
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Centrum miasta.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Bednarczyk

Katarzyna Bednarczyk

grupy dorosłe
7 lat doświadczenia/ Egzaminator PTE
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
3 lata

Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

nauczyciel języka angielskiego
15 lat
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
15 lat

Zdjęcie Anna Matlak

Anna Matlak

nauczyciel języka angielskiego
8 lat
Wyższe magisterskie
8 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

email: biuro@magic.edu.pl

tel: (+48) 608 833 220

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książda do zakupu we własnym zakresie materiały dodatkowe zapewnione przez szkołę.

Warunki uczestnictwa

Zapis na kurs w sekretariacie szkoły. Podpisanie zgody RODO regulaminu uczestnictwa oraz umowy o świadczenie usług ze szkołą Magic.

Informacje dodatkowe

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie szkoły w godzinach od 13:00 do 19:00 lub pod numerem 608 833 220.

Serdecznie zapraszamy.

Dla uczestnków projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" konieczne jest zapisanie na usługę egzaminu LCCI English for Business level 2/ poziom B2.

Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług finansowanych bonami szkoleniowymi w ramach "Kierunek Kariera Zawodowa."

Kursant zaopatrzy się w książkę oraz ćwiczenia .

Autorskie materiały dydaktyczne zostaną dostarczone w cenie kursu.

Ciasteczka>