Usługa - Studia Podyplomowe Komunikacja Marketingowa w Internecie nr edycji V

Logo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4.5/5 z 122 ocen

Tytuł Studia Podyplomowe Komunikacja Marketingowa w Internecie nr edycji V

Numer usługi 2022/03/22/15499/1357987

Dostawca usług Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

8 400,00 zł netto

8 400,00 zł brutto

52,50 zł netto za godzinę

52,50 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które:

 • chciałby samodzielnie realizować kampanie promocyjne w Internecie na rzecz MSP, start-upów itp.
 • nadzorować komunikację marketingową w Internecie dużych marek i firm.   
Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 34
Data zakończenia rekrutacji: 25-10-2022
Liczba godzin usługi: 160
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Forma realizacji usługi:

Program realizowany jest w formie wykładów, zajęć o charakterze warsztatowym, ćwiczeń, pracy w grupach. Opierając się na koncepcji nauki przez doświadczenie, studia kładą duży nacisk na aktywne formy zajęć – warsztaty, ćwiczenia oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć nie tylko ułatwia nabycie określonych umiejętności, ale również sprzyja wymianie doświadczeń.

Komunikacja marketingowa w strategii biznesowej i jej uwarunkowania (społeczne, technologiczne, prawne uwarunkowania kampanii promocyjnych, psychologia w komunikacji marki, rola promocji w budowie portfela klientów) – 27 godzin (2 ECTS)

 • Planowanie i zakup mediów cyfrowych – 8 godzin (1 ECTS)
 • Tworzenie przekazu – 12 godzin (1,5 ECTS)
 • Serwis internetowy (serwis internetowy w strategii marketingowej firmy oraz UX - budowanie pożądanych doświadczeń użytkownika) – 12 godzin (1,5 ECTS)
 • Podstawowe narzędzia komunikacji marketingowej w Internecie: marketing w wyszukiwarkach, komunikacja w mediach społecznościowych, reklama graficzna (display, RTB, rich media, wideo), e-mail marketing, technologie mobilne w komunikacji marketingowej - 52 godziny (7,5 ECTS)
 • Narzędzia wspomagające komunikację marketingową w Internecie: gry i chatboty w komunikacji marketingowej, promocja sprzedaży w sklepach internetowych, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w marketingu -17 godzin (1,5 ECTS)
 • Zbieranie, przetwarzanie i analiza danych w Internecie (analizy mediów społecznościowych oraz Google Analytics) - 24 (2 ECTS)
 • Studia przypadków oraz seminarium dyplomowe - 8 godzin (13 ECTS)
 • W sumie - 160 godzin (30 ECTS)
 • Czas trwania: 2 semestry

  Dni zajęć: sobota (9:00 do 17:00)  9 jednostek lekcyjnych po 45 minut plus przerwy i niedziela (9:00 do15:15)

  Łączna liczba godzin: 160 (jednostka lekcyjna w SGH liczy 45 minut)

  Łączna liczba punktów ECTS: 30

  Warunki zdobycia świadectwa ukończenia studiów:

 • Opracowanie w zespole kejsu semestralnego (praca grupowa)
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Zdanie egzaminu końcowego

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
30-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 3
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 4
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 5
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 6
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 7
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 8
Data realizacji zajęć
15-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 9
Data realizacji zajęć
04-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 10
Data realizacji zajęć
05-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 11
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 12
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 13
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 14
Data realizacji zajęć
02-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 15
Data realizacji zajęć
22-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 16
Data realizacji zajęć
23-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 17
Data realizacji zajęć
13-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 18
Data realizacji zajęć
14-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 19
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 20
Data realizacji zajęć
04-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem Studiów jest przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia zyskownych działań promocyjnych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi w Internecie.

Efekty uczenia się

Wiedza:

Po zrealizowaniu Studiów Słuchacz:

 • Rozumie wpływ uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, społecznych i prawnych na komunikację marketingową
 • Zna wskaźniki mediowe, sposoby zakupu oraz modele rozliczeń kampanii
 • Zna zasady tworzenia przekazu promocyjnego w Internecie
 • Zna zasady projektowania serwisów WWW zorientowanych na użytkownika
 • Wie, jak można wykorzystać wyszukiwarki, media społecznościowe, reklamę graficzną, technologię mobilną oraz inne narzędzia w komunikacji marketingowej.

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu Studiów Słuchacz:

 • Potrafi zaplanować kampanię promocyjną w mediach cyfrowych
 • Potrafi zrealizować spójną strategię promocyjną wykorzystującą narzędzia właściwe dla danej marki

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu Studiów słuchacz:

 • Posiada umiejętność pracy w grupie
 • Posiada zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Narzędzia weryfikacji efektów kształcenia:

 • przygotowanie obowiązkowych indywidualnych prac zaliczeniowych wybranych zajęć (marketing w mediach społecznościowych lub kampania w Google Ads)
 • zaliczenie I semestru: grupowe (w zespołach kilkuosobowych) rozwiązywanie studium przypadku – przygotowanie szczegółowej strategii komunikacyjnej dla zadanego produktu wraz z prezentacją strategii na forum całej grupy
 • przygotowanie pracy dyplomowej – analiza sytuacji rynkowej wybranego podmiotu wraz z projektem kampanii promocyjnej
 • egzamin końcowy - dyplomowy w postaci prezentacji indywidualnego rozwiązania wybranego studium przypadku.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Warunki zdobycia świadectwa ukończenia studiów:

 • Opracowanie w zespole kejsu semestralnego (praca grupowa)
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Zdanie egzaminu końcowego
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 8 400,00 zł
Koszt usługi brutto 8 400,00 zł
Koszt godziny netto 52,50 zł
Koszt godziny brutto 52,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, woj. mazowieckie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa Obiekty należące lub wynajmowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Bisiński

Jacek Bisiński

• obszar specjalizacji: wykorzystanie Google w działaniach marketingowych
• doświadczenie zawodowe: Analytical Consultant w Google Poland
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: pierwszy trener Google AdWords Scripts w Polsce. Wykładowca marketingu internetowego oraz analityki webowej w szkole Marketing Masters
• wykształcenie: wyższe

Zdjęcie Rafał Górski

Rafał Górski

• obszar specjalizacji: działania kreatywne w komunikacji marketingowej
• doświadczenie zawodowe: Change Serviceplan – dyrektor kreatywny, Media Ready – creative partner. 20 lat doświadczenia w branży reklamowej. W swoim dorobku ma ponad 70 nagród na festiwalach reklamowych, w tym: 3 x Cannes Lion Cyber, New York Festival. Grand Prix GoldenDrum. Eurobest, Epica, 20+ KTR. Dwukrotny juror na festiwalu Cannes Lions. W 2007 otrzymał nagrodę Young European Creative przyznawaną przez Art Directors Club of Europe ADC*E.
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wieloletni dydaktyk na studiach podyplomowych w SGH
• wykształcenie: wyższe

Zdjęcie Artur Maciorowski

Artur Maciorowski

• obszar specjalizacji: marketing internetowy
• doświadczenie zawodowe: Trener, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu. Od 1998 r. w branży internetowej. Jako właściciel firmy doradczo-szkoleniowej eCode edukuje, opracowuje i konsultuje strategie internetowe w zakresie promocji i sprzedaży. W portfolio m.in.: Coty Polska, Grupa ING, Bank DnB NORD, Fortis Bank/BGŻ BNP Paribas, Muzeum II Wojny Światowej, Proama, Auchan Polska i INFOR. Absolwent brytyjskiego programu The Chartered Institute of Marketing „Diploma in Professional Marketing” i certyfikowanego kursu „IBM Application framework for e-business” w Zurichu.
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Wieloletni dydaktyk na studiach podyplomowych. Od 15 lat prowadzi szkolenia i warsztaty, w których wzięło udział ponad 15.000 uczestników. Certyfikowany trener IAB DIMAQ oraz tutor CIM „Digital Strategy” w Questus.
• wykształcenie: wyższe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jacek Wójcik

Jacek Wójcik

email: jacek.wojcik@sgh.waw.pl

tel: (+48) 514 373 512

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje:

 • Prezentacje z prowadzonych zajęć
 • Materiały uzupełniające tj. książki, artykuły w pdfie

Warunki uczestnictwa

Warunki formalne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez SGH,
 • wniesienie opłaty za studia.

Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane Studiami prosimy po zakończeniu rejestracji w Bazie PARP-u o rejestrację w Internetowym Systemie Rekrutacji na Studia Podyplomowe SGH.

Jednocześnie informujemy, że jednostka lekcyjna liczy 45 minut, natomiast system PARP-u zlicza godziny zegarowe.

Uczestnik otrzymuje:

 • Prezentacje z prowadzonych zajęć
 • Materiały uzupełniające tj. książki, artykuły w pdfie
Ciasteczka>