Usługa - Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie - moduł II

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1609 ocen

Tytuł Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie - moduł II

Numer usługi 2022/03/01/36350/1334730

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 350,00 zł netto za osobę

1 350,00 zł brutto za osobę

54,00 zł netto za osobogodzinę

54,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2022
Liczba godzin usługi: 25
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

Kolano, stopa. Naurologia kliniczna.

1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.

1.1. Semiologia - kolana

1.2. Semiologia - stopa

2. Anatomia palpacyjna

2.1 Anatomia palpacyjna kolana, podudzia, stopy.

3. Techniki manualne

4. Integracja technik manualnych - zajęcia kliniczne

5. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe - przenoszenie się napięć w ciele człowieka

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przywitanie Uczestników, przedstawienie Instruktora. Zapoznanie Uczestników z planem szkolenia.
Data realizacji zajęć
22-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Protokół diagnostyczny.
Data realizacji zajęć
22-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia - kolano. Semiologia - stopa.
Data realizacji zajęć
22-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy diagnostyki neurologicznej.
Data realizacji zajęć
22-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Testy kliniczne i funkcjonalne.
Data realizacji zajęć
22-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia palpacyjna kolana.
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia palpacyjna podudzia i stopy.
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki manualne - techniki stawowe.
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Techniki manualne - techniki mięśniowo-powięziowe.
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki manualne - techniki mięśniowo-powięziowe c.d.
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Integracja technik manualnych - zajęcia kliniczne.
Data realizacji zajęć
24-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe - przenoszenie się napięć w ciele człowieka.
Data realizacji zajęć
24-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie i dyskusja.
Data realizacji zajęć
24-08-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
Data realizacji zajęć
24-08-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych. Duża część szkolenia poświęcona jest diagnostyce różnicowej. Umiejętności i wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwolą Uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć. Kursant nabierze zdolność do podejmowania autonomicznej i odpowiedzialnej terapii z pacjentem.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna protokół diagnostyczny kolana i stopy,
 • zna anatomie palpacyjną omawianych struktur, a także najczęstsze ich patologię i mechanizmy uszkodzenia,
 • rozróżnia i rozumie etiologię chorób naczyniowych.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje poznane technik manualne oraz stosuje w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych, 
 • przeprowadza badanie czucia i analizuje objawy neurologiczne. 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 350,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 350,00 zł
Koszt osobogodziny netto 54,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 54,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Albańska 3, 30-662 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Hoffmann

Marcin Hoffmann

Osteopatia, Fizjoterapia
Marcin Hoffmann prowadzi prywatny gabinet osteopatii i rehabilitacji, specjalizuje się w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Od 9 lat praktykuje w zawodzie. Jest autorem publikacji dotyczących zagadnień leczenia osteopatycznego, szkoleń z zakresu diagnostyki różnicowej i leczenia manualnego w dysfunkcjach narządu ruchu oraz specjalistycznego szkolenia dla lekarzy stomatologów dotyczącego diagnostyki i leczenia manualnego w dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych.
Marcin Hoffmann jest absolwentem Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii. Studia w Belgii ukończył uzyskując międzynarodowy tytuł Dyplomowanego Osteopaty – D.O.
Doświadczony dydaktyk w zakresie fizjoterapii i osteopatii.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 694 806 689

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów

Informacje dodatkowe

Organizator zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zapisanie się na usługę przez stronę: https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 25 godziny), co stanowi 18 godzin i 45 minut zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krtókich przerw.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Ciasteczka>