Usługa - Drwal - operator pilarki

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Drwal - operator pilarki

Numer usługi 2022/02/24/10401/1329262

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Gołdap

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 400,00 zł netto za osobę

2 400,00 zł brutto za osobę

21,82 zł netto za osobogodzinę

21,82 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pożądane cechy psychofizyczne kandydatów to:

  • wytrzymałość fizyczna i zdolności manualne,
  • poczucie odpowiedzialności,
  • spostrzegawczość i podzielność uwagi,
  • systematyczność i dokładność.
Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 19-08-2022
Liczba godzin usługi: 110
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
  1. Wiadomości ogólne - 11 godz.
  2. Zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej - 9 godz.
  3. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia treningowe - 34 godz.
  4. Zajęcia praktyczne - 56 godz.

Jednostka zajęć wynosi 45 minut.
 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych. W efekcie szkolenia uczestnik będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu oraz będzie miał świadomość znaczenia samokształcenia.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia będzie:
znał:
- podstawowe akty prawne związane z pracą na stanowisku drwala, 
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- rodzaje pilarek stosowanych do prac leśnych oraz ich podstawową charakterystykę techniczną,
- podstawowe elementy budowy pilarki,
- zakres koniecznych czynności przygotowujących pilarkę do pracy,
- zakres czynności niezbędnych do utrzymania właściwego stanu technicznego pilarki,
- zakres podstawowych czynności naprawczych pilarki,
- zakres wyposażenia drwala w narzędzia i sprzęt pomocniczy,
- techniki ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych,
- techniki ścinki i obalania drzew w warunkach tzw. trudnych,
- techniki okrzesywania i przerzynki,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku drwala.
potrafił:
- właściwie organizować pracę na stanowisku roboczym,
- dobrać rodzaj pilarki oraz wyposażenia stosownie do planowanego zakresu czynności,
- przygotować  pilarkę do pracy,
- wykonać podstawowe zabiegi konserwujące pilarkę,
- usuwać najczęstsze przypadki awarii pilarki,
- ścinać i obalać drzewa w warunkach normalnych i trudnych,
- okrzesywać i przerzynać drewno.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 21,82 zł
Koszt osobogodziny brutto 21,82 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia teoretyczne - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi Zajęcia praktyczne - powierzchnia zrębowa na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Romanowski

Cezary Romanowski

leśnictwo, pielęgnacja drzew
od 2005r. działalność związana z pielęgnacją i ścinką drzew
średnie/ kurs instruktora ścinki drzew/ kurs arborystyczny/ przygotowanie pedagogiczne
od 2015r. instruktor ścinki drzew

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Ziembal

Monika Ziembal

email: m.ziembal@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 876 151 157

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- skrypty,

- podręczniki,

- konspekty.

Warunki uczestnictwa

  • ukończona 8-letnia szkoła podstawowa lub gimnazjum,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy z urządzeniami emitującymi hałas i wibracje.
Ciasteczka>