Usługa - Spawanie metodą MAG - 135

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Spawanie metodą MAG - 135

Numer usługi 2022/01/26/10401/1297504

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Gołdap

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 300,00 zł netto za osobę

3 300,00 zł brutto za osobę

28,45 zł netto za osobogodzinę

28,45 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Na kurs może być przyjęty kandydat, który:
- ukończył 18 rok życia,
- posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
- posiada zdolność wykonywania zawodu spawacza (potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim).

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 09-09-2022
Liczba godzin usługi: 116
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie teoretyczne
1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu   2
2. Rysunek techniczny w spawalnictwie   2
3. Materiały podstawowe   2
4. Materiały dodatkowe   2
5. Podstawy elektrotechniki   2
6. Urządzenia i sprzęt do spawania   2
7. Technika i technologia spawania   4
8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych   2
9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie   1
10.Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy   2
11.Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa   2
12.Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych   3
     Razem 26
Szkolenie praktyczne
1. Moduł  1   90
    Łącznie 116.

Jednostka zajęć teoretycznych wynosi 45 minut.
Jednostka zajęć praktycznych wynosi 60 minut.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania stali metodą MAG drutem elektrodowym litym (135) oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy PN-EN ISO 9606 - 1: 2014. W efekcie szkolenia uczestnik będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu oraz będzie miał świadomość znaczenia samokształcenia.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia będzie:

znał:

– zasady spawania stali metodą MAG drutem elektrodowym litym i/lub drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym i/lub drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur,

– oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg ISO/TR 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,

– obróbkę cieplną złączy spawanych,

– niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania złączy spawanych,

– zapobieganie powstawaniu niezgodności spawalniczych,

– sposoby usuwania niezgodności spawalniczych,

– przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,

– podstawowe wiadomości z elektrotechniki,

– działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,

– podstawowe przepisy bhp i ppoż.,

– wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,

– zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń

potrafił:

– przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),

– dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),

– czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,

– uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,

– dobierać parametry spawania,

– wykonywać spoiny pachwinowe w złączach blach i rur zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/uprawnieniami,

– oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,

– stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,

– udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

– postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Kursant po pozytywnie zdanym egzaminie kwalifikacyjnym przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach otrzymuje książeczkę spawacza oraz świadectwo kwalifikacyjne spawacza

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Zakład Doskonalenia Zawodowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 28,45 zł
Koszt osobogodziny brutto 28,45 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Henryk Komorowski

Henryk Komorowski

Spawalnictwo. Wieloletnia praca w zawodzie spawacza. Średnie techniczne, przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia spawalnicze. Od 2006 roku instruktor na szkoleniach spawalniczych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krzysztof Adamczak

Krzysztof Adamczak

email: goldap@zdz.bialystok.pl

tel: (+87) 501 283 785

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- skrypty,

- konspekty.

Informacje dodatkowe

Podręcznik spawacza, zeszyt, długopis.

Ciasteczka>