Usługa - Monitorowanie działań marketingowych w przedsiębiorstwie.

Logo INSTYTUT DORADZTWA SP. Z O. O.

4.6/5 z 747 ocen

Tytuł Monitorowanie działań marketingowych w przedsiębiorstwie.

Numer usługi 2022/01/14/7856/1285092

Dostawca usług INSTYTUT DORADZTWA SP. Z O. O.

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 440,00 zł netto

1 771,20 zł brutto

240,00 zł netto za godzinę

295,20 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa skierowana jest do pracowników, kadry zarządzającej
przedsiębiorstwem.

Data zakończenia rekrutacji: 17-01-2022
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy plan realizacji usługi obejmuje realizację 6 godzin doradztwa w następujących dniach i godzinach: 19.01.2022 r. w godz. 09:00-15:00

1. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa:
- audyt posiadanych narzędzi marketingowych,
- audyt stosowanych w przeszłości działań promocyjnych,
2. Analiza w zakresie metod i kanałów sprzedaży stosowanych w przeszłości i obecnie.
- analiza otoczenia konkurencyjnego, zbadanie potencjału firmy i jej oferty
3. Omówienie nowoczesnych narzędzi oraz dobrych praktyk sprzedaży.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Analiza potrzeb przedsiębiorstwa. Analiza w zakresie metod i kanałów sprzedaży stosowanych w przeszłości i obecnie.
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Usługa przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa, ukierunkowując jej działania na potrzeby rynku. W wyniku analizy
działań marketingowych firmy, działań konkurencji oraz pozycji przedsiębiorstwa określone zostaną pożądane cele
biznesowo-marketingowe i ukierunkowanie firmy względem dalszego rozwoju.
Celem biznesowym doradztwa jest również:
- możliwość mierzenia skuteczności działań.
- optymalizacja kosztów kampanii reklamowej.

Efekty uczenia się

Efektem doradztwa będzie wypracowanie narzędzi, które mogą pomóc w pozyskiwaniu nowych klientów jak i usprawnieniu
pracy samego przedsiębiorstwa. Plan zaistnienia firmy w Internecie oraz rozbudowy strategii marketingowej, umożliwi
pozyskanie tych klientów, do których firma nie mogła dotrzeć bazując na dotychczasowych me

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zdobyta wiedza w trakcie usługi weryfikowana jest dyskusją kończącą zajęcia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 1 440,00 zł
Koszt usługi brutto 1 771,20 zł
Koszt godziny netto 240,00 zł
Koszt godziny brutto 295,20 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Jankowska

Katarzyna Jankowska

Jest specjalistą w zakresie zarządzania projektami. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu
latpracowała z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 1-5 mln zł.
Doświadczenie: 2013-2014 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH-Specjalista ds. funduszy
europejskich- nadzór nad projektami inwestycyjnymi i badawczo-rozwojowymi, 2013-obecnie
KOEKSPERT K. Jankowska, P. Kopieć S.C.Specjalista ds. analiz technicznych i oddziaływania na
środowisko oraz projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, 2013 Innowacja Polska Sp. z
o.o. - zarządzanie projektami z obszaru wysokich technologii finansowanych w ramach programu
krajowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2007-2013 CONSEKO – SAFEGE
S.A.,ekokonsultant i asystent koordynatora ds. projektów ochrony środowiska finansowanych ze
środków Unii Europejskiej,
Odbyte szkolenia:„Ekspert ds. innowacji” (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego);
- „Transfer wiedzy” (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego);
- „Doradca małopolskiego przedsiębiorcy” (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego);
- „Finanse dla Niefinansistów – rachunkowość menadżerska w pigułce” (IB Centrum);
- „Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy” (Social Media Now);
- „Zarządzanie projektami informatycznymi w praktyce” (Altkom Akademia);
- „Zarządzanie projektami według metodyki Prince2®” (Altkom Akademia)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Antonina Wrońska-Korzeń

Antonina Wrońska-Korzeń

email: awk@instytutdoradztwa.com

tel: (+48) 663 133 655

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Notatnik, długopis

Informacje dodatkowe

Cena za godzinę doradztwa na jednego uczsetnika: 120 zł netto
Liczba godzin doradztwa przypadających na jednego uczestnika: 6 godzin
Maksymalna liczba uczestników: 4 osoby

Ciasteczka>