Usługa - Kurs językowy, obejmujący zagadnienia specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny profesjonalnej obsługi Klienta autorską metodą BLS Communication na poziomie A1/A2

Logo DANIELA KĄKOL

4.7/5 z 96 ocen

Tytuł Kurs językowy, obejmujący zagadnienia specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny profesjonalnej obsługi Klienta autorską metodą BLS Communication na poziomie A1/A2

Numer usługi 2022/01/14/11484/1284530

Dostawca usług DANIELA KĄKOL

Miejsce usługi Kalisz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 125,00 zł netto za osobę

5 125,00 zł brutto za osobę

94,91 zł netto za osobogodzinę

94,91 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby dorosłe, których celem jest podniesienie kompetencji oraz zdobycie kwalifikacji - nabycie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 28-02-2022
Liczba godzin usługi: 54
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu zakłada prowadzenie zajęć z języka angielskiego metodą BLS COMMUNICATION - poziom A1/A2.

-Zajęcia prowadzimy w formie pytań i odpowiedzi.
-Każdy uczeń mówi w języku angielskim przez całą lekcję.
-Zajęcia prowadzimy dynamicznie, po to aby słuchacz przez cały czas był skoncentrowany i aby nic nie umknęło jego uwadze.
-Regularnie i konsekwentnie powtarzamy materiał.
-Na bieżąco weryfikujemy wyniki nauki naszych uczniów.
-Wprowadzamy rotację lektorów i zajęcia z native speakers dla lepszego poznania wymowy i akcentowania.

Cele komunikacyjne:

- gratulowanie, chwalenie, życzenie powodzenia, formułowanie prostych komplementów,

- identyfikacja osób i rzeczy (opis osób i ich charakteru, opis rzeczy, miejsca),

- ogólne określenie samopoczucia,

- podanie przyczyny, konsekwencji, celu i warunku,

- relacjonowanie wypowiedzi w formie pytającej, oznajmującej, rozkazującej,

- wyrażanie zgody lub nie, własnej opinii, uczuć, motywów.

Zakres materiału leksykalnego:

-telefon,

-Internet,

- przestępstwa i prawo

- praca, nauka i edukacja,

- pieniądze i świat biznesu,

- zainteresowania;
- sposób spędzania wolnego czasu, podróże,

- częsci ciała

- stres i zdrowy styl życia (wizyta u lekarza, sporty)

- sztuka i lteratura, kultura i rozrywka

- relacje międzyludzkie

- uczucia, przezycia

- cechy charakteru

- świat wokół nas,

- rząd i polityka

- religia

-ekologia

-miary

- elementy języka specjalistycznego

Osiągnięcia słuchacza:

 W zakresie słuchania i rozumienia:

-rozumie bardzo często używane słowa i wyrażenia na temat swój, swojej rodziny, na temat tego co mu bliskie i znane, temat zakupów

- potrafi zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie,  proste wypowiedzi dotyczące minionych wydarzeń oraz marzeń i planów na przyszłość.

W zakresie czytania i rozumieją;

- rozumie opisy osób, przedmiotów, miejsc, potrzebne mu informacje np. w informatorach turystycznych, rozkładach jazdy, proste opisy wydarzeń (np. relacja z podróży, wyjazdu, proste listy dotyczące życia codziennego)

W zakresie porozumiewania się:

- przedstawia siebie i swoją rodzinę. Potrafi porozumieć się w prostych codziennych sytuacjach np. w sklepie, w banku, w biurze podróży  podróży, np. kupić bilet, dowiedzieć się o godzinę wylotu samolotu,

- umie znajomych zaprosić na urodziny, wycieczkę i ustalić miejsce, czas i plan imprezy. Potrafi zapytać o minione wydarzenia oraz przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną (umówić się),

- pyta o drogę lub objaśni ją, potrafi zapytać kogoś, jak się czuje, co mu dolega i odpowiedzieć na podobne pytania;

W zakresie mówienia:

-opisuje swoją rodzinę lub innych ludzi, opisuje to co robi, np. studia, obecny i poprzedni zawód

- potrafi przedstawić w prosty sposób swoje plany na wakacje, opowiedzieć o minionych wydarzeniach (np. weekend w górach), opowiedzieć co widzi na obrazku

W zakresie pisania:

-notuje i przekazuje na piśmie proste i krótkie informacje

- potrafi napisać prywatny, bardzo prosty list, np. e-mail.

  • Wprowadzone zostanie słownictwo specjalistyczne: profesjonalna obsługa Klienta

W ramach kursu, proponujemy 54 h zajęć indywidualnych pozwalających na podniesienie kompetencji językowych i kwalifikacji w zakresie języka angielskiego do poziomu A1/A2.

W pełni dostosujemy się do potrzeb i możliwości czasowych kursantów.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
03-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
10-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
17-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
24-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
31-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
07-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
14-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
21-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
28-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
05-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
12-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
19-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
26-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
02-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
09-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
16-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
23-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
30-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
07-07-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
28-07-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
04-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
11-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
18-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
25-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
01-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
08-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
angielski
Data realizacji zajęć
15-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim na poziomie A2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

Efekty uczenia się

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie: komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim na poziomie A1/A2w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

Osoba posługująca się językiem na poziomie A1/A2 posiada  wiedzę językową w obszarze tematyki życia codziennego i wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w danym języku. Rozumie proste wypowiedzi (monologowe, dialogowe) na temat wydarzeń z życia codziennego oraz rozpoznaje najważniejsze informacje w prostych komunikatach, np. na dworcu, na lotnisku, w domu handlowym.Czyta ze zrozumieniem dość proste opisy wydarzeń z życia codziennego (np. opisy osób, przedmiotów, miejsc, relacji z podróży) oraz potrafi znaleźć w tekstach potrzebne informacje (np. w katalogach turystycznych, rozkładach jazdy, karcie dań).Potrafi krótko opisać informacje dotyczące typowych spraw z życia codziennego, zachowując kolejność zdarzeń (np. życiorys), zanotować ważne informacje oraz wypełnić formularz.

Na koniec szkolenia, efekty kształcenia zostaną zweryfikowane przez lektora za pomocą testu końcowego, przeprowadzonego ustnie i pisemnie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Na koniec szkolenia, efekty kształcenia zostaną zweryfikowane przez lektora za pomocą testu końcowego, przeprowadzonego ustnie i pisemnie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 125,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 125,00 zł
Koszt osobogodziny netto 94,91 zł
Koszt osobogodziny brutto 94,91 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Fabryczna 1B/1, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie

Zajęcia w siedzibie LEADER SCHOOL KALISZ. , ul. Fabryczna 1B/1, 62-800 Kalisz

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie ANNA PIETRZAK

ANNA PIETRZAK

Lektor i nauczyciel języka angielskiego. Doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi (język ogólny i biznesowy). Wykształcenie wyższe filologiczne.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Figiel

Agnieszka Figiel

email: kalisz@leaderschool.com.pl

tel: (+48) 601 887 889

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe

Informacje dodatkowe

Cena kursu obejmuje 54 godziny szkoleniowe. Koszt kursu to 5125zł. 

45 minut = 1 godzina zajęć.

Ciasteczka>