Usługa - Kurs prawa jazdy kat.C,CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C, operator koparkoładowarek kl.III, Kurs Sternika Motorowodnego - uprawniający do posługiwania się jednostką pływającą, o długości do 12 m bez ograniczenia mocy silnika, opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentu

Logo Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

4.7/5 z 1344 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat.C,CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C, operator koparkoładowarek kl.III, Kurs Sternika Motorowodnego - uprawniający do posługiwania się jednostką pływającą, o długości do 12 m bez ograniczenia mocy silnika, opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentu

Numer usługi 2021/12/16/14017/1262499

Dostawca usług Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

14 500,00 zł netto za osobę

14 500,00 zł brutto za osobę

43,28 zł netto za osobogodzinę

43,28 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 10-01-2022
Liczba godzin usługi: 335
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS  RÓWNOLEGŁY W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. C i C+E

Zajęcia praktyczne kat. C – 20 godz, kat. C+E – 25 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

 1. Nauka jazdy na placu manewrowym.
 2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.

Łącznie: 45 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. C1,C1+E,C,C+E

Część podstawowa 97 godz. (T), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 • poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godz.
 • poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godz.

2. Stosowanie przepisów.

 • poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad - 15 godz.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 • uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.
 • umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.
 • umiejętność zapobiegania zagrożeniom  fizycznym – 10 godz.
 • świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5 godz.
 • umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych - 10 godz.
 • umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.

Część specjalistyczna 33 godz. (T), 10 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 • miejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 11,5 godz.(T), 4,5 godz. (C), 2 godz. (P)
 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 1,5 godz. (T), 0,5 godz. (C), 8 godz. (P)

2. Stosowanie przepisów.

 • poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz. (T)

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 5 godz. (T)

Łącznie: 140 godz.

KURS OPERATORA KOPARKOŁADOWAREK KL. III

M.BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy  - 8 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.   

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące BHP i PPOŻ.
 2. Ochrona zdrowi pracowników i zadania służb BHP.
 3. Podstawowe zasady higieny pracy.
 4. Ochrona przeciwpożarowa.
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – (zajęcia teoretyczne i ćwiczenia do zajęć teoretycznych)

M.U-O – użytkowanie i obsługa maszyn budowlanych – 24 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.   

 1. Ogólna charakterystyka silników spalinowych.
 2. Podstawowe urządzenia stosowane w układach rozruchu silników z zapłonem samoczynnym.
 3. Obsługa i eksploatacja silników spalinowych ZS.
 4. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych.
 5. Ogólne wiadomości o układach napędowych stosowanych w maszynach roboczych.
 6. Elementy wyposażenia elektrycznego stosowane w maszynach roboczych.
 7. Podstawowe zasady eksploatacji maszyn.
 8. Materiały eksploatacyjne.
 9. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.
 10. Zadania operatora w procesie użytkowania maszyn roboczych.
  Przedmioty specjalistyczne – 20 godz. (T), 82 godz. (P) - 1 godz. trwa 45min.        

Ogólna budowa i obsługa maszyn:

 1. Ogólna budowa i charakterystyka koparkoładowarek
 2. Budowa i zasada pracy układów napędowych i jezdnych stosowanych w koparkoładowarkach
 3. Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu koparkowego
 4. Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu ładowarkowego
 5. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparkoładowarek
 6. Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparkoładowarkach

Technologia robót:

 1. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych
 2. Rodzaje i podział gruntów na kategorie wg stopnia trudności ich odspajania
 3. Techniki pracy koparkoładowarkami
 4. Technologia robót koparkoładowarkami
 5. Zasady bezpiecznej pracy      

Zajęcia praktyczne:

 1. Instruktaż̇ wstępny
 2. Instruktaż̇ stanowiskowy
 3. Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowymi bez obciążenia
 4. Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia
 5. Jazda koparkoładowarką
 6. Przygotowanie stanowiska pracy koparkoładowarką
 7. Praca osprzętem koparkowym
 8. Praca osprzętem ładowarkowym
 9. Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwania drobnych usterek
 10. Przygotowanie koparkoładowarki do transportu
 11. Sporządzanie dokumentacji eksploatycyjnej

Łącznie: 134 godz. 

KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO - UPRAWNIAJĄCY DO POSŁUGIWANIA SIĘ JEDNOSTKĄ PŁYWAJĄCĄ, O DŁUGOŚCI DO 12 M BEZ OGRANICZENIA MOCY SILNIKA
1. Zajęcia teoretyczne – 10 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.
1. Przepisy.
1.1 Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych:


2. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem motorowym na silniku.
2.1 Manewry na silniku.
2.2 Cumowanie i kotwiczenie.
2.3 Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.
2.4 Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
2.5 Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.
2.6 Żegluga na rzece.

3. Locja.
3.1 Śródlądowy szlak żeglugowy:

3.2 Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.

4. Ratownictwo.
4.1 Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:

4.2 Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:

5. Meteorologia.
5.1 Podstawowe wiadomości o wiatrach - znajomość skali Beauforta.
5.2 Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
5.3 Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.
5.4 Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych i prognoz pogody.
5.5 Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

2.2. Zajęcia praktyczne: - 6 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

1. Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania

2. Manewry na silniku

3. Prace bosmańskie

Łącznie: 16 godz.

Suma czasu trwania zajęć dydaktycznych w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " ponieważ różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości czasu trwania przerw uwzględnionych pomiędzy zajęciami. Długość trwania jednostki dydaktycznej w  polu "czas trwania (h)" wynosi 45 minut, np. w trakcie 6 godzin przewidzianych w harmonogramie, przeprowadzonych zostanie 7 godz. dydaktycznych.
 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
27-12-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
26-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
27-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
31-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
01-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:20
Liczba godzin
05:20
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Bhp ogolne
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Budowa I obsługa maszyn
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
18:50
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Bhp ogólne
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Budowa I obsługa maszyn
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
18:50
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Budowa, obsługa i użytkowanie maszyn
Data realizacji zajęć
04-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne ćwiczenia - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
04-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:35
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Budowa, obsługa i użytkowanie maszyn
Data realizacji zajęć
05-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- część specjalistyczna- koparkoładowarka kl. III
Data realizacji zajęć
15-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- część specjalistyczna- koparkoładowarka kl. III
Data realizacji zajęć
16-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- część specjalistyczna- koparkoładowarka kl. III
Data realizacji zajęć
19-04-2022
Godzina rozpoczęcia
13:50
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
teoria - KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO - UPRAWNIAJĄCY DO POSŁUGIWANIA SIĘ JEDNOSTKĄ PŁYWAJĄCĄ, O DŁUGOŚCI DO 12 M BEZ OGRANICZENIA MOCY SILNIKA
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:05
Liczba godzin
04:05
Przedmiot / temat zajęć
praktyka - KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO - UPRAWNIAJĄCY DO POSŁUGIWANIA SIĘ JEDNOSTKĄ PŁYWAJĄCĄ, O DŁUGOŚCI DO 12 M BEZ OGRANICZENIA MOCY SILNIKA
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria - KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO - UPRAWNIAJĄCY DO POSŁUGIWANIA SIĘ JEDNOSTKĄ PŁYWAJĄCĄ, O DŁUGOŚCI DO 12 M BEZ OGRANICZENIA MOCY SILNIKA
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:05
Liczba godzin
04:05
Przedmiot / temat zajęć
praktyka - KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO - UPRAWNIAJĄCY DO POSŁUGIWANIA SIĘ JEDNOSTKĄ PŁYWAJĄCĄ, O DŁUGOŚCI DO 12 M BEZ OGRANICZENIA MOCY SILNIKA
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik nabędzie uporządkowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie budowy, prowadzenia, bezpiecznej obsługi i eksploatacji pojazdów samochodowych, maszyn budowlanych oraz przepisów w zakresie przewozu drogowego rzeczy i obowiązujących na wodach śródlądowych, niezbędne do zdania egzaminów przed komisją powołaną przez WORD, wojewodę, IMBIGS oraz uzyskania prawa jazdy kat.C,CE, świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz wpisu do książeczki operatora maszyn roboczych i świadectwa oraz patentu sternika

Efekty uczenia się

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:

1. Nabyciu wiedzy w zakresie:

 • przepisów prawa o ruchu drogowym oraz warunków technicznych pojazdów,
 • przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego rzeczy,
 • budowy i bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych oraz urządzeń do rejestrowania czasu pracy (tachografów),
 • wypełniania dokumentów celnych i przewozowych związanych z wykonywanym zadaniem transportowym,
 • zasad stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy,
 • rodzaju gruntów, metod i technik wykonywania robót technologicznych maszynami budowlanymi, 
 • zaznajomienie się z przepisami obowiązującymi na wodach,
 • rozpoznawanie rodzajów jachtów,
 • zapoznanie się z budową i zasadą obsługi jachtów,
 • poznanie teorii żeglowania,
 • zdobycie wiedzy z zakresu locji, ratownictwa,
 • poznanie podstaw meteorologii wraz z rozumieniem komunikatów z tego zakresu,
 • zasad i przepisów BHP, ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy kierowcy i operatora,
 • odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pracowniczych, drogowych i przewozowych związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy, 
 • skutków podejmowania złych decyzji podczas wykonywanej pracy na stanowisku kierowcy i operatora.

2. Nabyciu umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia oraz obsługiwania pojazdów samochodowych oraz maszyn budowlanych,
 • właściwego i bezpiecznego rozmieszczenia przewożonego ładunku,
 • obsługi urządzeń rejestrujących czas pracy, urządzeń do poboru opłat drogowych oraz urządzeń nawigacyjnych,
 • wykonywania określonych prac technologicznych takich jak: skrawanie, wykop, załadunek urobku na środek transportu,
 • czytania map drogowych oraz planowania i doboru odpowiednich tras właściwych do wykonania konkretnego zadania przewozowego,
 • stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym,
 • rozliczania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi,
 • nabycie umiejętności manewrowania jachtem,
 • zapoznanie z systemem bezpieczeństwa żeglugi i prac bosmańskich na jachcie, 
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych,
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku z wykonywanym zawodem,
 • operowania urządzeniami sterującymi maszyny znajdującymi się w kabinie,
 • posługiwania się instrukcją obsługi (DTR) oraz wypełniania książki maszyny, budowlanej (KMB) oraz sporządzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
 • wykonywania obsługi technicznej (dziennej, okresowej, sezonowej, magazynowej docierania, transportowej),
 • określenia bezpiecznej odległości usytuowania maszyny od wykopu tz. KLINA ODŁAMU czy linii energetycznych.

3. Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie:

 • posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,
 • organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole,
 • przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin państwowy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

• prawo jazdy – właściwy Starosta
• zaświadczenie - wojewoda podlaski
• książeczka operatora maszyn roboczych i świadectwo - IMBiGS
• patent sternika - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

• kierowca zawodowy w transporcie drogowym
• kierowca zawodowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
• operator koparkoładowarek kl.III
• sternik motorowodny

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację • WORD ,Wojewoda, IMBiGS, MSiT
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego • Starosta ,Wojewoda, IMBiGS, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto14 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto14 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto43,28 zł
Koszt osobogodziny brutto43,28 zł
w tym koszt walidacji netto1 016,40 zł
w tym koszt walidacji brutto1 016,40 zł
w tym koszt certyfikowania netto150,50 zł
w tym koszt certyfikowania brutto150,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Adama Mickiewicza 49, 15-232 Białystok, woj. podlaskie

• Wysokie Mazowieckie, ul.Jagiellońska 7 • Szepietowo, ul.Przemysłowa 5 • Białystok ul.Mickiewicza 49 • Hryniewicze 89/4 • Wasilków, ul. Białostocka 94/98 • Bielsk Podlaski, ul. Zamkowa 51 • Siemiatycze, ul.Kościuszki 11 • Obiekt szkoleniowy ODTJ – nr 012W, STARE KOSINY 50D • Białystok, ul. Poleska 61 • Białystok, Ośrodek sportów wodnych, ul. Plażowa 1

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe
 • Kawa, herbata, woda, ciastka

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Kulaszewski

Grzegorz Kulaszewski

Wykształcenie wyższe techniczne, ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu , wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Zdjęcie Paweł Potocki

Paweł Potocki

Transport Drogowy osób i rzeczy.
Uwarunkowania socjalne pracy kierowcy - czas pracy kierowców, stosowanie i obsługa tachografów, wykrywanie manipulacji.
Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR).
Przewozy ponad gabarytowe.
Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego.
Zabezpieczenie ładunku.
Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przesłuchań z zakresu transportu drogowego.
Przepisy odnośnie kształcenia i wymagań w stosunku do kierowców zawodowych.
5 lat stażu w zawodzie kierowcy zawodowego na trasach międzynarodowych.
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego od ponad 5 lat.
Kilkuletni staż w szkoleniu kierowców i kandydatów na kierowców.
Studia wyższe - kierunek Administracja w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku
XIII edycja kursu specjalistycznego ITD II stopnia - laureat drugiego miejsca w edycji

Zdjęcie Maciej Zaręba

Maciej Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,,Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy”
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego, jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat, od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców,
od 2018 roku prowadzi szkolenie w ramach KUZ, wykształcenie wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Zdjęcie Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski

Kpt. Dariusz Kowalski to praktyk żeglarz, Morski Sternik Motorowodny, Skipper, Instructor sportów wodnych i Szef firmy Maritime Consulting Poland. Wiele lat doświadczeń przy realizacji projektów szkoleniowych wspartych w ramach Programów operacyjnych POKL, PO Ryby, czy POWER. Doświadczenie w działalności żeglarskiej i szkoleniowej zdobyte podczas wielu przebytych mil morskich oraz pracy w Akademii Morskiej w Szczecinie pozwoliło mu na: 1/ Organizację szkoleń żeglarskich na zlecenie Zarządu Portu w Kołobrzegu dla 120 uczniów kołobrzeskich szkół, 2/ Realizację autorskiego projektu w AM Szczecin w ramach POKL 8.1.1 „Promowanie świadomości ekologicznej poprzez ekoturystykę żeglarską” program szkoleń żeglarski łącznie dla 116 osób, 3/ Organizację zajęć i przeszkolenie młodzieży w ramach obozów i kolonii tematycznych z zakresu żeglarstwa i motorowodniactwa dla 86 osób na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej, 4/ Organizację i prowadzenie rejsów stażowo – szkoleniowych pod żaglami w kraju i za granicą dla 196 osób, 5/ Usługi Skippera na jachtach żaglowych dla Agencji Żeglarskiej „KUBRYK” ok. 120 osób, 6/ Łącznie przebyte pod żaglami 11 088 mil morskich, Psycholog Biznesu, Manager HR, Ekonomista.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Krasowska

Joanna Krasowska

email: biuro@osk-filip.pl

tel: (+48) 600 725 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Kwalifikacja wstępna CD Podręcznik Kierowcy Zawodowego Grupa IMAGE 

Warunki uczestnictwa

 • osoby, które ukończyły 20 lat i 9 miesięcy
 • posiadające min. prawo jazdy kat.B,
 • przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
 • albo niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego
 • które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

 • zaśw. o zakończeniu udziału w usłudze wraz z informacją na temat efektów uczenia się, zgodnie z wymogami opisanymi w §13, ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MRiF z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.
 • ze względu na dużą ilość osób prowadzących zajęcia, oprócz osób wymienionych w karcie usługi, zajęcia mogą prowadzić inne osoby,
 • suma czasu trwania zajęć w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości przerw pomiędzy zajęciami,
 • harmonogram będzie ustalany z uczestnikiem na bieżąco i aktualizowany w BUR,
 • cena usługi zawiera koszt badań, pierwszych egzaminów,wydania dokumentu,
 • zajęcia praktyczne z kwalifikacji,maszyn budowlanych,sternika będą ustalane indywidualnie z instruktorami po odbyciu teorii a z prawa jazdy kat.C po zdaniu egz.teoretycznego w Word.

Zajęcia praktyczne 

 • PJ-CiCE:22.09.22
 • KŁ3:19-28.04
 • KWP:
 • sternik: 23-24.04
Ciasteczka>