Usługa - Kurs języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Numer usługi 2021/11/30/10401/1246412

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Hajnówka

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 560,00 zł netto za osobę

6 560,00 zł brutto za osobę

82,00 zł netto za osobogodzinę

82,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby pracujące, prowadzące działalność gospodarczą, wchodzące na rynek pracy, studenci ostatnich lat studiów, którzy chcą  kontynuować naukę języka angielskiego (np. po jej przerwaniu)

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 12-12-2021
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu obejmuje 80 godzin. Przez 1 godzinę rozumie się 45 minut.

Ramowy program kursu:

1.Uczelnia, nauka urzędy i instytucje, podróże i turystyka;

2.Praca i wypoczynek, dom – wyposażenie i funkcjonowanie;

3.Rodzina – relacje i życie rodzinne;

4.Życie towarzyskie i służbowe (nauka, praca);

5.Położenie geograficzne, życie codzienne w różnych kulturach;

6.Zdrowie; Pogoda, klimat;

7.Zachowanie i postawy własne i innych osób;

8.Wydarzenia publiczne i fakty z życia prywatnego;

9.Reakcje, przeżycia, spotkania i życie towarzyskie;

10.Kultura, książki, filmy, sztuka.

11.Funkcje jezykowe:

 • Zapraszanie/ przyjmowanie zaproszeń;
 • Formułowanie propozycji, sugestii, próśb w formie ustnej i pisemnej (również w listach formalnych);
 • Formułowanie prośby o powtórzenie;
 •  Przeliterowanie, prośba o wyjaśnienie;
 • Porównywanie (cechy fizyczne, relacje ilościowe);
 •  Formułowanie uprzejmych pytań o konkretne informacje, opinię innych osób;
 •  Wybieranie i analizowanie informacji pod kątem ich przydatności dla własnych celów;
 •  Relacjonowanie opinii innych osób;
 • Streszczanie dłuższych relacji;
 • Opisywanie związków pomiędzy czynnościami, wykonywanymi zwyczajowo, w chwili obecnej, w określonym momencie w przeszłości, przed chwilą, powtarzających się, dynamicznych, itp.;
 • Wyrażanie swoich opinii i uczć;
 • Porównywanie (wrażenia subiektywne, preferencje, upodobania);
 • Zgadzanie się i nie zgadzanie z czyjąś opinią;
 • Formułowanie i uzasadnianie swojej opinii, argumentowanie;
 • Wyrażanie różnego stopnia pewności;
 • Akceptacja, odmowa, perswazja

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Uczelnia, nauka urzędy i instytucje, podróże i turystyka
Data realizacji zajęć
13-12-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Uczelnia, nauka urzędy i instytucje, podróże i turystyka
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Uczelnia, nauka urzędy i instytucje, podróże i turystyka
Data realizacji zajęć
17-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Uczelnia, nauka urzędy i instytucje, podróże i turystyka
Data realizacji zajęć
22-02-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Praca i wypoczynek, dom – wyposażenie i funkcjonowanie;
Data realizacji zajęć
22-02-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Praca i wypoczynek, dom – wyposażenie i funkcjonowanie;
Data realizacji zajęć
28-02-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Praca i wypoczynek, dom – wyposażenie i funkcjonowanie;
Data realizacji zajęć
02-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Praca i wypoczynek, dom – wyposażenie i funkcjonowanie;
Data realizacji zajęć
07-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rodzina – relacje i życie rodzinne
Data realizacji zajęć
09-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rodzina – relacje i życie rodzinne
Data realizacji zajęć
11-05-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rodzina – relacje i życie rodzinne
Data realizacji zajęć
18-05-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rodzina – relacje i życie rodzinne
Data realizacji zajęć
25-05-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Życie towarzyskie i służbowe (nauka, praca)
Data realizacji zajęć
25-05-2022
Godzina rozpoczęcia
18:45
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Życie towarzyskie i służbowe (nauka, praca)
Data realizacji zajęć
03-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Życie towarzyskie i służbowe (nauka, praca)
Data realizacji zajęć
08-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Życie towarzyskie i służbowe (nauka, praca)
Data realizacji zajęć
15-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Położenie geograficzne, życie codzienne w różnych kulturach
Data realizacji zajęć
22-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Położenie geograficzne, życie codzienne w różnych kulturach
Data realizacji zajęć
29-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie przez uczestnika kursu praktycznej znajomości posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym z naciskiem na praktyczne użycie języka w zakresie rozumienia, mówienia i pisania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR)

Efekty uczenia się

Efekty kształcenia, słuchacz po ukończeniu kursu:

Rozumie:

 •  informacje na temat rodziny, miejsca zamieszkania, zawodu, czasu i miejsca pracy, podróży;
 •  informacje w krótkich zapowiedziach, opowiadaniach, dane dotyczące jakiegoś kraju;
 • sygnały czasowe, wywiady na temat uczelni i wykształcenia, opisy osób, wypowiedzi o planach i doświadczeniach; • informacje zawarte w usłyszanych opowiadaniach, proste polecenia, temat w tekstach wiadomości;
 • proste instrukcje obsługi różnych urządzeń i przyrządów;
 • ton uprzejmy lub nieuprzejmy;
 • argumenty za i przeciw i umiem je uporządkować

Czyta ze zrozumieniem:

 • proste informacje na tematy osobiste i najbliższego otoczenia, na temat danego kraju, filmu, lub wydarzenia;
 •  treść krótkiej opowiadania;
 • porządek chronologiczny w opowiadaniach;
 • określone informacje w tekście i potrafi je porównać;
 • istotne informacje zawarte w diagramach i odnoszącym się do nich tekście;
 • proste porady i wskazówki zawarte w tekstach;
 • informacje w instrukcji obsługi urządzenia lub przyrządu.

Potrafi napisać/opisać /zapisać:

 • prosty życiorys, wiadomość, prosty list osobisty;
 • krótki tekst z opisem osoby, miejsca, przedmiotu;
 • ważne etapy życiowe, napisać o podróży;
 • myśli i notatki i na ich podstawie napisać krótki tekst na temat jakiegoś doświadczenia czy przeżycia;
 • wydarzenie;
 • przekazać ważne informacje z rozmowy telefonicznej;
 • powody podróży, doświadczenia i wrażenia z pobytu w innym kraju;
 • proste funkcje urządzeń i przyrządów;
 • fotografię przedstawiającą jakieś miejsce;

Potrafi mówić/wyrazić:

 • o sobie, swojej uczelni, wykształceniu, miejscu zamieszkania, rodzinie;
 • o znajomych i przyjaciół;
 • o swoim kraju i typowych zwyczajach;
 • uczucia takie, jak radość, rozczarowanie;
 • o marzeniach, przyjaźni, planach i doświadczeniach;
 • uprzejme prośby, wyrażać przypuszczenia, propozycje, porady;
 • polecenia i informacje z rozmowy telefonicznej;

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test wiedzy przeprowadzony na koniec zajęć.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 560,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 560,00 zł
Koszt osobogodziny netto 82,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 82,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Armii Krajowej 52, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Budnik Barbara

Budnik Barbara

Nauczenie języka angielskiego na kursach oraz szkoleniach

Studia licencjackie - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (2013); licencjat na kierunku filologia w specjalności anglistyka i język rosyjski - nauczycielska

Prowadzenie zajęć na kursach dla grup i osób indywidualnych
• Język angielski
Ogółem około 500 godzin nauczania języka na kursach

Zdjęcie Maryla Sapieżko

Maryla Sapieżko

Dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Białymstoku - specjalność język angielski pod opieką naukowo-dydaktyczną Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora - Wydział Pedagogiczny - studia w zakresie dydaktyka języków obcych.
Stopień nauczyciela dyplomowanego.
20 letnie doświadczenie lektorskie w nauczaniu języków obcych na kursach, szkoleniach (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku)
15 letnie doświadczenie w prowadzeniu laboratorium językowego - nauczyciel akademicki i nauczyciel w szkołach średnich i podstawowych (Politechnika Białostocka, Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce ZDZ w Białymstoku)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Wasiluk

Anna Wasiluk

email: a.wasiluk@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 856 822 485

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książka, zeszyt, materiały piśmiennicze

Informacje dodatkowe

Po zakończonym szkoleniu, zdaniu egzaminu końcowego potwierdzajacego nabycie efektów kształcenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652.)

Ciasteczka>