Usługa - Cieśla - więźby dachowe

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Cieśla - więźby dachowe

Numer usługi 2021/11/29/10401/1245854

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Gołdap

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 900,00 zł netto za osobę

1 900,00 zł brutto za osobę

63,33 zł netto za osobogodzinę

63,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane do osób pełnoletnich, które zamierzają wykonywać prace cieśli

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 14-09-2022
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Rodzaje więźby dachowej 1 godz.

2. Dobór odpowiednich materiałów do wykonania więźby dachowej 2 godz.

3. Zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu więźby dachowej 2 godz.

4. Konstrukcja więźby dachowej 24 godz.

5. Ocena jakości robót 1 godz.

Jednostka zajęć wynosi 45 minut.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy w zakresie wykonywania konstrukcji więźby dachowej. Zdobycie umiejętności wykonania więźby dachowej przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju drewna oraz łączników ciesielskich. W efekcie szkolenia uczestnik będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu.

Efekty uczenia się

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Absolwent szkolenia będzie:

W zakresie wiedzy uczestnik będzie znał:

- rodzaje więźby dachowej,

- rodzaje drewna stosowane w konstrukcji więźby dachowej,

- właściwości drewna stosowanego w konstrukcjach więźby dachowej,

- rodzaje elementów złącznych,

- zasady bezpiecznej pracy przy użyciu narzędzi i sprzętu,

- sposoby montażu konstrukcji dachu.

W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił:

- charakteryzować  podstawowe  rodzaje  więźby dachowej tj. więźba krokwiowa, więźba krokwiowo-jętkowa, więźba płatwiowo- kleszczowa,

- dobrać odpowiednie drewno i elementy złączne,

- dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia,

- wykonać  podstawowe  zaciosy i wręby w więźbach dachowych,

- wykonać  niezbędne pomiary i obliczenia do konstrukcji więźby dachowej,

- posługiwać się sprzętem i narzędziami,

- przygotować konstrukcję więźby dachowej,

- zamontować więźbę dachową o ustroju krokwiowym, krokwiowo-jętkowym, płatwiowo- kleszczowym.

W zakresie kompetencji społecznych uczestnik:

- będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu,

- nabędzie świadomość kształcenia własnego rozwoju,

- posiądzie zdolność dzielenia zadań, i organizacji pracy w zespole.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 63,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 63,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

zajęcia teoretyczne - Gołdap, ul. Mazurska 25 ćwiczenia - Gołdap

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Romanowski

Cezary Romanowski

Leśnictwo, pielęgnacja drzew, ciesielstwo, dekarstwo. Od 2005r działalność związana z pielęgnacją i ścinką drzew, ciesielstwem, dekarstwem. Wykształcenie średnie, mistrz dekarstwa. Instruktor ciesielstwa, instruktor dekarstwa, instruktor ścinki drzew, instruktor prac na wysokościach. Przygotowanie pedagogiczne, kurs arborystyczny .

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Ziembal

Monika Ziembal

email: m.ziembal@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 87 6151 157

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- skrypty

- konspekty

- zeszyt

- długopis.

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość zoorganizowania kursu dla mniejszej liczby osób, w takim przypadku koszt kursu jest wyceniany indywidualnie. 

Ciasteczka>