Usługa - Cieśla - budownictwo wieńcowe przy użyciu bali okrągłych

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Cieśla - budownictwo wieńcowe przy użyciu bali okrągłych

Numer usługi 2021/11/29/10401/1245729

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Gołdap

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 400,00 zł netto za osobę

2 400,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane do osób pełnoletnich, które zamierzają wykonywać prace cieśli

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 23-08-2022
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Rodzaje ścian wieńcowych 1 godz.

2. Dobór narzędzi, sprzętu oraz materiałów do wykonania ścian wieńcowych z bali okrągłych 2 godz.

3. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu narzędzi i sprzętu 2 godz.

4. Wykonywanie ścian wieńcowych z bali okrągłych 34 godz.

5. Ocena jakości robót 1 godz.

Jednostka zajęć wynosi 45 minut.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy w zakresie budowania konstrukcji wieńcowej przy wykorzystaniu bali okrągłych, zasad obróbki drewna, zasad bezpiecznej pracy, oraz podstawowych połączeń i złącz ciesielskich. Zdobycie umiejętności zbudowania konstrukcji wieńcowej metodą tradycyjną przy użyciu bali okrągłych. W efekcie szkolenia uczestnik będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu oraz w zakresie kompetencji społecznych nabędzie świadomość kształce

Efekty uczenia się

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Absolwent szkolenia będzie:

W zakresie wiedzy uczestnik będzie znał:

- techniki pracy narzędziami ręcznymi i mechanicznymi,

- charakterystykę materiałów do wykonania ścian wieńcowych,

- podstawowe wzory i obliczenia dotyczące konstrukcji wieńcowej,

- podstawy rysunku technicznego,

- sposoby oraz materiały wykorzystywane przy uszczelnianiu ścian wieńcowych z bali okrągłych,

- zasady bezpiecznej pracy przy obróbce drewna,

- podstawy fundamentów stosowanych w konstrukcjach wieńcowych z bali okrągłych.

W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił:

- praktycznie wykorzystać narzędzia ręczne i mechaniczne,

- dobrać odpowiednie materiały,  

- wykonać ręczną i mechaniczną obróbkę drewna,

- wykonywać złącza i połączenia ciesielskie,

- wykonać element ściany wieńcowej z bali okrągłych,

- wykonać połączenie ściany wieńcowej z bali okrągłych,

- wykonać ścianę wieńcową z bali okrągłych,

- uszczelniać ściany wieńcowe,

- zabezpieczać drewno przed czynnikami szkodliwymi,

- wykonać połączenie ściany wewnętrznej i zewnętrznej.

W zakresie kompetencji społecznych uczestnik:

- będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu,

- nabędzie świadomość kształcenia własnego rozwoju,

- posiądzie zdolność dzielenia zadań, i organizacji pracy w zespole

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

zajęcia teoretyczne - Gołdap, ul. Mazurska 25 ćwiczenia - Gołdap

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Romanowski

Cezary Romanowski

Leśnictwo, pielęgnacja drzew, ciesielstwo, dekarstwo. Od 2005r działalność związana z pielęgnacją i ścinką drzew, ciesielstwem, dekarstwem. Wykształcenie średnie, mistrz dekarstwa. Instruktor ciesielstwa, instruktor dekarstwa, instruktor ścinki drzew, instruktor prac na wysokościach. Przygotowanie pedagogiczne, kurs arborystyczny.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Ziembal

Monika Ziembal

email: m.ziembal@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 87 6151 157

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- skrypty

- konspekty

- zeszyt

-długopis.

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość zoorganizowania kursu dla mniejszej liczby osób, w takim przypadku koszt kursu jest wyceniany indywidualnie. 

Ciasteczka>