Usługa - Cieśla - złącza ciesielskie

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1481 ocen

Tytuł Cieśla - złącza ciesielskie

Numer usługi 2021/11/29/10401/1245660

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Gołdap

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 900,00 zł netto za osobę

1 900,00 zł brutto za osobę

63,33 zł netto za osobogodzinę

63,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane do osób pełnoletnich, które zamierzają wykonywać prace cieśli

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 02-08-2022
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Charakterystyka podstawowych złącz ciesielskich 1 godz.

2. Rodzaje produktów stosowanych w łączeniu elementów drewnianych 1 godz.

3. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu narzędzi i sprzętu 2 godz.

4. Techniki i wykonanie złącz ciesielskich 25 godz.

5. Ocena jakości robót 1 godz.

Jednostka zajęć wynosi 45 minut.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy w zakresie wykonywania różnego rodzaju złącz i połączeń ciesielskich. Zdobycie umiejętności zastosowania i wykonania odpowiednich złącz ciesielskich w konstrukcji ciesielskiej. W efekcie szkolenia uczestnik będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu oraz w zakresie kompetencji społecznych nabędzie świadomość kształcenia własnego rozwoju i posiądzie zdolność dzielenia zadań, i organizacji pracy w zespole.

Efekty uczenia się

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Absolwent szkolenia będzie:

W zakresie wiedzy uczestnik będzie znał:

- rodzaje podstawowych złącz ciesielskich oraz ich charakterystykę,

- rodzaje elementów łączących stosowanych w złączach ciesielskich oraz ich charakterystykę,

- zasady doboru odpowiednich łączników w złączach ciesielskich,

- zasady bezpiecznego używania narzędzi oraz sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu złącz ciesielskich,

- techniki wykonania złącz ciesielskich.

W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił:

- opisać podstawowe złącza ciesielskie,

- dobrać odpowiednie elementy łączące w złączach ciesielskich,

- wykonać złącza wzdłużne  poziome  i pionowe,

- wykonać złącza  poprzeczne  pod kątem prostym i ukośnym,

- wykonać złącza narożne,

- wykonać złącza wrębowe pod kątem.

W zakresie kompetencji społecznych uczestnik:

- będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu,nabędzie 

- świadomość kształcenia własnego rozwoju,

- posiądzie zdolność dzielenia zadań, i organizacji pracy w zespole

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 63,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 63,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

zajęcia teoretyczne - Gołdap, ul. Mazurska 25 ćwiczenia - Gołdap

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Romanowski

Cezary Romanowski

Leśnictwo, pielęgnacja drzew, ciesielstwo, dekarstwo. Od 2005r działalność związana z pielęgnacją i ścinką drzew, ciesielstwem, dekarstwem. Wykształcenie średnie, mistrz dekarstwa. Instruktor ciesielstwa, instruktor dekarstwa, instruktor ścinki drzew, instruktor prac na wysokościach. Przygotowanie pedagogiczne, kurs arborystyczny.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Ziembal

Monika Ziembal

email: m.ziembal@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 87 6151 157

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- skrypty

- konspekty

- zeszyt, długopis

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość zoorganizowania kursu dla mniejszej liczby osób, w takim przypadku koszt kursu jest wyceniany indywidualnie. 

Ciasteczka>