Usługa - Cieśla - budownictwo ryglowe

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1481 ocen

Tytuł Cieśla - budownictwo ryglowe

Numer usługi 2021/11/29/10401/1245607

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Gołdap

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 900,00 zł netto za osobę

1 900,00 zł brutto za osobę

63,33 zł netto za osobogodzinę

63,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane do osób pełnoletnich, które zamierzają wykonywać prace cieśli

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 21-07-2022
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Elementy muru w konstrukcji ryglowej 1 godz.

2. Zasady wykonania ściany ryglowej 2 godz.

3. Rodzaje wypełnień stosowanych w konstrukcji ryglowej 2 godz.

4. Wykonywanie konstrukcji ryglowej 24 godz.

5. Ocena jakości robót 1 godz.

Jednostka zajęć wynosi 45 minut.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy w zakresie wykonywania konstrukcji ryglowej. Zdobycie umiejętności wykonania muru w konstrukcji ryglowej przy użyciu odpowiedniego rodzaju drewna, łączników ciesielskich oraz wypełnienia. W efekcie szkolenia uczestnik będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu oraz w zakresie kompetencji społecznych nabędzie świadomość kształcenia własnego rozwoju i posiądzie zdolność dzielenia zadań, i organizacji pracy w zespole.

Efekty uczenia się

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Absolwent szkolenia będzie:

W zakresie wiedzy uczestnik będzie znał:

- rodzaje muru w konstrukcji ryglowej,

- elementy muru w konstrukcji ryglowej,

- elementy ściany ryglowej, zasady wykonania ściany ryglowej,

- rodzaje elementów złącznych,

- zasady bezpiecznej pracy przy użyciu narzędzi i sprzętu, 

- dobór odpowiedniego drewna oraz łączników ciesielskich,

- sposoby wykonania fundamentu pod konstrukcję ryglową,

- rodzaje wypełnień w murze w konstrukcji ryglowej.

W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił:

- dobrać odpowiednie drewno oraz łączniki ciesielskie,

- scharakteryzować  podstawowe elementy ściany ryglowej m.in. podwalina, oczep, słupki, zastrzały, rygle,

- dobrać odpowiedni  materiał do wypełnienia,

- scharakteryzować rodzaje muru w konstrukcji ryglowej,

- wykonać fundament pod podwalinę,

- wykonać oczep,

- połączyć słupki z podwaliną i oczepem przy użyciu czopów,

- połączyć zastrzały z podwaliną i oczepem przy użyciu wrębów,

- połączyć rygle ze słupkami przy użyciu wrębów ukośnych,

- połączyć rygle z zastrzałami przy użyciu czopów,

- wypełnić mur odpowiednim materiałem budowlanym m.in. kamień i cegła, gruz, słoma, glina,

- zabezpieczyć przed degradacją biologiczną.

W zakresie kompetencji społecznych uczestnik:

- będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu,

- nabędzie świadomość kształcenia własnego rozwoju,

- posiądzie zdolność dzielenia zadań, i organizacji pracy w zespole.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 63,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 63,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

zajęcia teoretyczne - Gołdap, ul. Mazurska 25 ćwiczenia - Gołdap

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Romanowski

Cezary Romanowski

Leśnictwo, pielęgnacja drzew, ciesielstwo, dekarstwo. Od 2005r działalność związana z pielęgnacją i ścinką drzew, ciesielstwem, dekarstwem. Wykształcenie średnie, mistrz dekarstwa. Instruktor ciesielstwa, instruktor dekarstwa, instruktor ścinki drzew, instruktor prac na wysokościach. Przygotowanie pedagogiczne, kurs arborystyczny.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Ziembal

Monika Ziembal

email: m.ziembal@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 87 6151 157

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- skrypty

- konspekty

- zeszyt

- długopis

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość zoorganizowania kursu dla mniejszej liczby osób, w takim przypadku koszt kursu jest wyceniany indywidualnie. 

Ciasteczka>