Usługa - Kurs na żurawie przenośne - przeładunkowe HDS oraz leśne typu Forwarder, w tym ładowarki teleskopowe.

Logo Centrum Szkoleń MIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5/5 z 155 ocen

Tytuł Kurs na żurawie przenośne - przeładunkowe HDS oraz leśne typu Forwarder, w tym ładowarki teleskopowe.

Numer usługi 2021/11/25/20621/1243172

Dostawca usług Centrum Szkoleń MIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Rosochy

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 000,00 zł netto za osobę

5 000,00 zł brutto za osobę

142,86 zł netto za osobogodzinę

142,86 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

- osoby chcące uzyskać uprawniena do obsługo żurawi przenośnych w tym Forwardery. 

- kierowcy samochodów dostawczych oraz cieżarowych 

- pracownicy zakładów usłóg leśnych 

- pracownicy branży budowlanej 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 06-05-2022
Liczba godzin usługi: 35
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Żuraw przeładunkowy (przenośny kat. IIŻ)

Ramowy program usługi

Pokaż program

- Przepisy prawne

- Budowa i eksploatacja żurawii

- Obsługa i konserwacja instalacji hydraulicznych 

- Obowiązki operatora żurawi przenośnych 

- Bezpieczna esploatacja zawiesi 

- Warunki dodatkowe stawiane żurawią

- Przepisy BHP i P .Poż

- Zajęcia praktyczne 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
przepisy prawne
Data realizacji zajęć
06-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
06-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i eksploatacja żurawi
Data realizacji zajęć
06-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
06-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i eksploatacja żurawi
Data realizacji zajęć
06-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i eksploatacja żurawi
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i eksploatacja żurawi
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa i konserwacja instalacji hydraulicznej
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa i konserwacja instalacji hydraulicznej
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa i konserwacja instalacji hydraulicznej
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki operatora żurawi
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki operatora żurawi
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczna eksploatacja zawiesi
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczna eksploatacja zawiesi
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Warunki dodatkowe stawiane pojazdom z zamontowanym żurawiem
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy BHP i Ppoż
Data realizacji zajęć
10-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
11-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
12-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
13-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu przygotowanie w jak najbardziej efektywny sposób kursantów do wykonywania zawodu operatora żurawi przenośnych. Realizacja celu szkolenia następuje poprzez przekazywanie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych w tym zwłaszcza z zakresu budowy żurawi, podstawowych zasad działania i obsługi urządzenia.

Efekty uczenia się

Możliwość zdobycia uprawnień do obsługi żurawi przenośnych kat. IIŻ w tym: Przeładunkowych, Budowlanych, Forwarderów.

Uczestnicy po zakończeniu kursu będą posiadać wiedzę i umijętności z zakresu:

  • informacje o dozorze technicznym 

- jednostki dozoru technicznego 

- rodzaje badań technicznych oraz ich terminy

- rodzaje urządzeń UTD 

  • Budowie żurawi

- konstrukcja urządzenia

- zawory ciśnieniowe 

- siłowniki hydrauliczne

- pompy

- sterowanie

  • obsłudze i konserwacji instalacji hydraulicznej 

- zbiornik oleju

- filtry

- przewody hydrauliczne

  • obowiązkach operatora żurawi

- przed rozpoczęciem pracy 

- w czasie pracy żurawiem

- po zakończeniu pracy urządzeniem 

  • bezpiecznej eksploatacji zawiesi 

- przeznaczenie i budowa zawiesi 

- podział zawiesi

- dopuszczalne obciążenie zawiesi

  • waruntach dodatkowych stawiane pojazdom z zamontowanym żurawiem

- uprawnienia do montażu żurawi

- miejsce montowania żurawi

- badania dodatkowe stawiane pojazdom z zamontowanym żurawiem

  • Przepisy BHP i Ppoż

- przepisy BHP na stanowisku pracy

- udzielanie pierwszej pomocy

- podstawowe przepisy związane z ochroną Ppoż

  • Praktyka

- uruchamianie żurawia

- wykonywanie samodzielnej obsługi żurawia 

- składanie i rozkładanie żurawia 

- ocena masy ładunku 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Wewnętrzy egzamin 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 142,86 zł
Koszt osobogodziny brutto 142,86 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Rosochy 43a, 46-320 Rosochy, woj. opolskie

Zajęcia praktyczne odbywać się będą na poligonie lub na terenie lasu.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Łukasz Pieczaba

Łukasz Pieczaba

Trener/instruktor/wykładowca kursów na urządzenia transportu bliskiego w tym na żurawie przenośnie i przewoźne. wykształcenie wyższe o kierunku inżyniera materiałowa, uprawnienia UDT na: żuraw przenośny i przewoźny – obsługa(II Ż), wózki jezdniowe specjalizowane – obsługa (WJO I), podnośniki (I P), uprawnienia SEP do 1 kV i powyżej w zakresie eksploatacji i dozoru (E i D), uprawnienia spawacza MIG 131, uprawnienia pedagogiczne (instruktor praktycznej nauki zawodu) i uprawnienia instruktora UDT wydane w ramach Akademii UDT w Gliwicach (2014 r.) Wykładowca (część teoretyczna) oraz instruktor (część praktyczna) na kursach i szkoleniach z zakresu żurawi przenośnych i przewoźnych od 2014.

Zdjęcie Michał Kowalczyk

Michał Kowalczyk

trener/instruktor/wykładowca kursów na urządzenia transportu bliskiego w tym na żurawie przenośnie i przewoźne.
wykształcenie wyższe o kierunku inżyniera materiałowa i materiały dla energetyki, uprawnienia UDT na: żuraw przenośny i przewoźny – obsługa i konserwacja(II ŻT), wózki jezdniowe specjalizowane – obsługa i konserwacja (WO I), podnośniki (I P), suwnice (II S), żurawie samojezdne – obsługa (I Ż), uprawnienia SEP do 1 kV i powyżej w zakresie eksploatacji i dozoru (E i D), uprawniania gazowe (G2), uprawnienia spawacza MAG 135 i MIG 131, uprawnienia pedagogiczne (instruktor praktycznej nauki zawodu)
i uprawnienia instruktora UDT wydane w ramach Akademii UDT w Gliwicach (2011 r.), uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego: 1/ koparki jednonaczyniowe do 25t., klasa trzecia, 2/. Koparkoładowarki, wszystkie, klasa trzecia 3/. Pilarki mechaniczne do ścinki drzew, wszystkie, klasa trzecia 4/. Rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montaż i demontaż 5/. Koparki jednonaczyniowe, wszystkie, klasa pierwsza. Wykładowca (część teoretyczna) oraz instruktor (część praktyczna) na kursach i szkoleniach z zakresu żurawi przenośnych i przewoźnych

Wyższe
Od 2009 trener/instruktor/wykładowca kursów na urządzenia transportu bliskiego w tym na żurawie przenośnie i przewoźne.

Zdjęcie Wiesław Kowalczyk

Wiesław Kowalczyk

trener/instruktor/wykładowca kursów na urządzenia transportu bliskiego w tym na żurawie przenośnie i przewoźne.
Wiesław Kowalczyk – wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i inżynierii ochrony środowiska, Uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na:
1/. Koparkoładowarki, wszystkie, klasa trzecia, 2/. Koparki jednonaczyniowe do 25 t., klasa trzecia, 3/. Pilarki mechaniczne do ścinki drzew, wszystkie, klasa trzecia, 4/. Rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montaż i demontaż, 5/ Koparki jednonaczyniowe, wszystkie, klasa pierwsza, Uprawnienia UDT na: żuraw przenośny i przewoźny – obsługa i konserwacja (II ŻT), wózki jezdniowe specjalizowane – obsługa i konserwacja (WO I), podnośniki (I P), suwnice (II S), żurawie samojezdne – obsługa (I Ż), wszystkie trzy grupy energetyczne (elektryczne, gazowe i ciepłownicze) zakresie eksploatacji i dozoru (E i D), uprawnienia spawacza MAG 135 i MIG 131, uprawnienia pedagogiczne (instruktor praktycznej nauki zawodu)i uprawnienia instruktora UDT wydane w ramach Akademii UDT w Gliwicach, uprawnianie instruktora ochrony przeciwpożarowej. Od 2009 r. do nadal – wykładowca (część teoretyczna) oraz instruktor (część praktyczna) na kursach i szkoleniach urządzeń transportu bliskiego

Wyższe
Posiada 11 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w branży urządzeń technicznych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Kowalczyk

Michał Kowalczyk

email: michalkowalczyk1989@gmail.com

tel: (+48) 731 722 999

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Długopis, zeszyt, skrypt 

Informacje dodatkowe

Cena obejmuje szkolenie na żurawie przesnośne HDS, Forwardery bez egzaminu UDT.

Cena egzaminu 193,78 - (dodatkowo płatne, nieobowązkowe)

Ciasteczka>