Usługa - KURS PRAWA JAZDY KAT. B+E

Logo Ośrodek Szkoleń ENIGMA s.c. A.M.Pluta

4.7/5 z 191 ocen

Tytuł KURS PRAWA JAZDY KAT. B+E

Numer usługi 2021/11/25/12373/1243171

Dostawca usług Ośrodek Szkoleń ENIGMA s.c. A.M.Pluta

Miejsce usługi Kielce

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

112,50 zł netto za osobogodzinę

112,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby pracujące, które chcą nabyć oraz pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu praw jazdy kat. B+E.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 17-01-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: prawa jazdy kategorii - AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,C,C+E,D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kategoria B+E:

Szkolenie na kategorię B+E zgodnie z rozporządzeniem “PRAWO DROGOWE” obejmuje:

 • 15 godzin szkolenia praktycznego
 • 1 godzina - egzamin wewnętrzny praktyczny
 • egzamin państwowy w WORD

   

Materiał nauczania

Lp.

Tematy nauczania

1

Wiadomości ogólne. Podstawowe pojęcia.

2

Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.

3

Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów. Znaki i sygnały

drogowe.

4

Ogólne warunki używania pojazdu.

5

Kierowca pojazdu.

6

Obowiązki i odpowiedzialność   kierowcy i posiadacza

pojazdu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE PRAKTYCZNE- JAZDA KAT. B+E
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE PRAKTYCZNE- JAZDA KAT. B+E
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE PRAKTYCZNE- JAZDA KAT. B+E
Data realizacji zajęć
21-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE PRAKTYCZNE- JAZDA KAT. B+E
Data realizacji zajęć
24-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE PRAKTYCZNE- JAZDA KAT. B+E
Data realizacji zajęć
26-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE PRAKTYCZNE- JAZDA KAT. B+E
Data realizacji zajęć
28-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE PRAKTYCZNE- JAZDA KAT. B+E
Data realizacji zajęć
31-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
SZKOLENIE PRAKTYCZNE- JAZDA KAT. B+E
Data realizacji zajęć
02-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN WEWNETRZY PRAKTYCZNY
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs Prawa Jazdy kat B+E umożliwia zdobycie kwalifikacji uczestnika do samodzielnego prowadzenia pojazdu w zakresie kategorii B+E, jest również potwierdzeniem uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Efekty uczenia się

Uczestnik  po  ukończeniu szkoleń;

 • sprawdza stan techniczny pojazdy przed rozpoczęciem jazdy;
 • sprawdza i uzupełnia płyny eksploatacyjne w pojeździe;
 • stosuje zasady właściwej eksploatacji pojazdu;
 • przestrzega zaleceń instrukcji obsługi samochodu osobowym z przyczepą;
 • prawidłowo użytkuje wyposażenie techniczne samochodu osobowym z przyczepą;
 • stosuje przepisy, zasady ruchu drogowego;
 • stosuje techniki kierowania pojazdem odpowiednie do panujących warunków drogowych i rodzaju przewożonego ładunku;
 •  przestrzega zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska; oraz ergonomii podczas kierowania osobowym z przyczepą;
 • stosuje procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;
 • korzysta z dróg płatnych i bezpłatnych;
 • pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach;
 • ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc pojazd osobowy z przyczepą.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzy  praktyczny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument wydawany jest przez Starostę pow. lub Prezydenta Miasta na pod. USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujący pojazdami

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatowy lub Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 112,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 112,50 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ignacego Paderewskiego 14, 25-004 Kielce, woj. świętokrzyskie

Teoria: Kielce ul. Paderewskiego 14 Praktyka: Kielce ul. Transportowców 15

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Kubiec

Andrzej Kubiec

Instruktor nauki jazdy kat.B+E, C, C+E
Uprawnienia od 2009 roku
wyższe
Doświadczony instruktor w Szkole Jazdy ENIGMA

Zdjęcie Artur Pluta

Artur Pluta

Instruktor wykładowca nauki jazdy na wszystkie kategorie prawa jazdy
Szkoli od 1989 roku
średnie techniczne
Instruktor posiada duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu kursów

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie MAŁGORZATA PLUTA

MAŁGORZATA PLUTA

email: pluta.malgorzata@enigma.kielce.pl

tel: (+48) 512 231 172

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Szkolenie  nie wymaga materiałow szkoleniowych.

Warunki uczestnictwa

Wykonanie badania lekarskiego, oraz pobranie numeru PKK.

Badania wykonujemy we własnej pracowni lekarskiej w każdy piątek o godzinie 17.

Informacje dodatkowe

Posiadamy pojazd szkoleniowy Volkswagen-Transporter T5 wraz z przyczepą, taki sam jak wykorzystywany do egzaminów państwowych na prawo jazdy w WORD Kielce. Jest to bardzo ważna informacja dla kursantów, gdyż uczą się na tym samym pojeździe na którym będą później zdawać egzamin państwowy.

Przewidywana data zakończenia usługi to 28-02-2022r.

Cena nie obejmuje badań:

 • lekarskiego

Każdy uczestnik może otrzymać materiały szkoleniowe. 

Ciasteczka>