Usługa - MBA OZ - Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia

Logo WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH

4.4/5 z 81 ocen

Tytuł MBA OZ - Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia

Numer usługi 2021/11/24/14675/1240848

Dostawca usług WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

10 000,00 zł netto za osobę

10 000,00 zł brutto za osobę

38,46 zł netto za osobogodzinę

38,46 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia podyplomowe MBA przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych, właścicieli firm i osób aspirujących do najwyższych stanowisk kierowniczych w spółkach i zakładach zajmujących się służbą i ochroną zdrowia. To najlepszy wybór dla ambitnych osób, traktujących zajęcia jako realną inwestycję oraz ważny krok w swojej zawodowej karierze. Program MBA kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do odgrywania roli lidera.

Program studiów podyplomowych obejmuje cykl niezależnych szkoleń menedżerskich, obejmujących kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia z możliwością zdobycia świadectwa ukończenia studiów MBA w ochronie zdrowia. To wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków dla praktyków.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 25-06-2022
Liczba godzin usługi: 260
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Lp.

Moduł/ przedmioty

Liczba godzin

I

Zarządzanie w podmiotach leczniczych

 1. Nowoczesne zarządzanie podmiotem leczniczym
 2. Planowanie strategiczne w podmiotach leczniczych
 3. Lean management w ochronie zdrowia
 4. Zarządzanie dokumentacją medyczną

40

8

12 (4 + 8 warsztaty)

12 (4+ 8 warsztaty)

8 (4 + 4 warsztaty)

II

Ekonomia menedżerska dla zarządzających podmiotami

 1. Excel w praktyce menadżera
 2. Zarządzanie czasem
 3. Sterowanie procesami w ochronie zdrowia. Strategiczna Karta  Wyników 
 4. Ocena efektywności technologii medycznych (HTA)

36

8

4

16 (8+8 warsztaty)

8 (4+4 warsztaty)

III

Zarządzenie zasobami ludzkimi

 1. Kultura organizacyjna, leadership – przywództwo szyte na miarę
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Proces rekrutacji
 3. Komunikacja interpersonalna. Zarządzanie konfliktem

24

8

8

8

IV

Prawo w ochronie zdrowia

 1. Podstawy prawne w ochronie zdrowia. Odpowiedzialność prawna kadry medycznej i menedżerskiej
 2. Prawo zamówień publicznych
 3. Prawo pracy

16

8

8

8

V

Zdrowie publiczne

 1. Samorządowa polityka zdrowotna.  Programy profilaktyczne w samorządach 
 2. Zdrowie publiczne i jego uwarunkowania
 3. Nadzór sanitarny w Polsce
 4. Monitoring zagrożeń w ochronie zdrowia

32

8

8

8

8

VI

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa leczniczego

 1. System rachunku kosztów. Budżetowanie
 2. Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych
 3. Rynek usług bankowych
 4. Zarządzanie wynikiem. Analiza finansowa w praktyce podmiotu leczniczego
 5. Kontraktowanie świadczeń medycznych

48

8

8

8

16 (8+ 8 warsztaty)

8

VII

Zarządzanie jakością

 1. Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych.
 2. Zarządzanie jakością. Akredytacja. Normy ISO

16

8

8

VIII

IT w zarządzaniu

 1. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Aspekty teoretyczne i praktyczne
 2. IT Governance i architektura informacyjna

16

8

8

IX

Trening menadżerski

16

X

Metodologia projektu końcowego warsztaty

16

SUMA

260

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne zarządzanie podmiotem leczniczym
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne zarządzanie podmiotem leczniczym
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne zarządzanie podmiotem leczniczym
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie strategiczne podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie strategiczne podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie strategiczne podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie strategiczne podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie strategiczne podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie wynikiem. Analiza finansowa w praktyce podmiotu leczniczego
Data realizacji zajęć
18-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie wynikiem. Analiza finansowa w praktyce podmiotu leczniczego
Data realizacji zajęć
18-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
18-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
18-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
System rachunku kosztów. Budżetowanie
Data realizacji zajęć
19-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
System rachunku kosztów. Budżetowanie
Data realizacji zajęć
19-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Monitoring zagrożeń w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
19-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Monitoring zagrożeń w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
19-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Lean management w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Lean management w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie dokumentacją medyczną
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie dokumentacją medyczną
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Excel w praktyce menadżera
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Excel w praktyce menadżera
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Excel w praktyce menadżera
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Excel w praktyce menadżera
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nadzór sanitarny w Polsce
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nadzór sanitarny w Polsce
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zdrowie publiczne i jego uwarunkowania
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zdrowie publiczne i jego uwarunkowania
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Samorządowa polityka zdrowotna. Programy profilaktyczne w samorządach
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Samorządowa polityka zdrowotna. Programy profilaktyczne w samorządach
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo zamówień publicznych
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo zamówień publicznych
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawne w ochronie zdrowia. Odpowidzsialność prawna kadry meycznej i menadżerskiej
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawne w ochronie zdrowia. Odpowidzsialność prawna kadry meycznej i menadżerskiej
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Proces rekrutacji
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Proces rekrutacji
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kultura organizacyjna, leadership- przywództwo szyte na miarę
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kultura organizacyjna, leadership- przywództwo szyte na miarę
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Sterowanie procesami w ochronie zdrowia. Strategiczna karta wyników
Data realizacji zajęć
26-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Sterowanie procesami w ochronie zdrowia. Strategiczna karta wyników
Data realizacji zajęć
26-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie dokumentacja medyczną
Data realizacji zajęć
26-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie dokumentacja medyczną
Data realizacji zajęć
26-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Sterowanie procesami w ochronie zdrowia. Strategiczna karta wyników
Data realizacji zajęć
27-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Sterowanie procesami w ochronie zdrowia. Strategiczna karta wyników
Data realizacji zajęć
27-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie strategiczne podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
27-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie strategiczne podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
27-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
IT Governance i architektura informacyjna
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
IT Governance i architektura informacyjna
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością. Akredtycja. Normy ISO
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością. Akredtycja. Normy ISO
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie czasem
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie czasem
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Sterowanie procesami w ochronie zdrowia. Strategiczna karta wyników
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Sterowanie procesami w ochronie zdrowia. Strategiczna karta wyników
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena efektywności technologii medycznych (HTA)
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena efektywności technologii medycznych (HTA)
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena efektywności technologii medycznych (HTA)
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena efektywności technologii medycznych (HTA)
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kultura organizacyjna, leadership- przywództwo szyte na miarę
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kultura organizacyjna, leadership- przywództwo szyte na miarę
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Proces rekrutacji
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Proces rekrutacji
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja interpersonalna. Zarządzanie konfliktem
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja interpersonalna. Zarządzanie konfliktem
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja interpersonalna. Zarządzanie konfliktem
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja interpersonalna. Zarządzanie konfliktem
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kontraktowanie świadczeń medycznych
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kontraktowanie świadczeń medycznych
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie wynikiem. Analiza finansowa w praktyce podmiotu leczniczego
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie wynikiem. Analiza finansowa w praktyce podmiotu leczniczego
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rynek usług bankowych
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rynek usług bankowych
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie wynikiem. Analiza finansowa w praktyce podmiotu leczniczego
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie wynikiem. Analiza finansowa w praktyce podmiotu leczniczego
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością. Akredtycja. Normy ISO
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością. Akredtycja. Normy ISO
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
IT Governance i architektura informacyjna
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
IT Governance i architektura informacyjna
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawne w ochronie zdrowia. Odpowidzsialność prawna kadry meycznej i menadżerskiej
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawne w ochronie zdrowia. Odpowidzsialność prawna kadry meycznej i menadżerskiej
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo zamówień publicznych
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo zamówień publicznych
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Samorządowa polityka zdrowotna. Programy profilaktyczne w samorządach
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Samorządowa polityka zdrowotna. Programy profilaktyczne w samorządach
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne zarządzanie podmiotem leczniczym
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesne zarządzanie podmiotem leczniczym
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Lean management w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Lean management w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Lean management w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Lean management w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zdrowie publiczne i jego uwarunkowania
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zdrowie publiczne i jego uwarunkowania
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nadzór sanitarny w Polsce
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nadzór sanitarny w Polsce
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Monitoring zagrożeń w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Monitoring zagrożeń w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
System rachunku kosztów. Budżetowanie
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
System rachunku kosztów. Budżetowanie
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rynek usług bankowych
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rynek usług bankowych
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie wynikiem. Analiza finansowa w praktyce podmiotu leczniczego
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie wynikiem. Analiza finansowa w praktyce podmiotu leczniczego
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kontraktowanie świadczeń medycznych
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kontraktowanie świadczeń medycznych
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Słuchacz w trakcie studiów MBA OZ będzie: uczyć się rozpoznawać modele zarządzania podmiotami świadczącymi usługi w zakresie ochrony zdrowia, przeprowadzać analizę strategiczną i finansową, przeprowadzać transfer technologii i zarządzać innowacjami, wdrażać nowoczesne rozwiązania marketingowe, stosować etykietę i protokół dyplomatyczny, poznawać zasady etyczne obowiązujące w biznesie, uczyć się negocjacji i komunikacji, zapozna się z prawem gospodarczym i dotyczący ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się

Słuchacz analizuje i identyfikuje problemy podmiotu świadczącego usługi medyczne, formułuje alternatywy strategiczne, dokonuje ich oceny i wyboru, sprawnie podejmuje decyzje, umiejętnie prowadzi negocjacje oraz komunikuje się z otoczeniem; sprawnie występuje publicznie, zna rynki kapitałowe i finansowe, stosuje prawo gospodarcze i dotyczące ochrony zdrowia, realizuje przywództwo i efektywnie buduje zespoły, skutecznie negocjuje i mediuje w biznesie, przekazuje wiedzę dotyczącą kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na decyzje i rozwój organizacji, jak również funkcjonowanie instytucji.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Obecność na zajęciach, egzamin końcowy w w formie testu, obrona projektu dyplomowego związanego z przedmiotem studiów.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 10 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 10 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 38,46 zł
Koszt osobogodziny brutto 38,46 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr hab. Maria Węgrzyn

dr hab. Maria Węgrzyn

Praktyk. Specjalizuje się w:
- zarządzaniu finansami spółek,
- finansowaniu ochrony zdrowia,
- zarządzaniu finansami w podmiotach leczniczych,
- finansach publicznych (samorządy, bankowość, i in.),
- ubezpieczeniach gospodarczych, zdrowotnych i społecznych,
- zarządzaniu instytucjami ubezpieczeniowymi,
- innowacjach na rynku finansowym,
- partnerstwie publiczno-prywatnym.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krzysztof Kupiński

Krzysztof Kupiński

email: kk@wskm.edu.pl

tel: (+48) 530 025 024

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały będą przekazywane elektronicznie poprzez usługę Microsoft Teams

Informacje dodatkowe

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Aplikacja Microsoft Teams, komputer z kamerką i mikrofonem, dostęp do internetu

Ciasteczka>