Usługa - Język angielski - zajęcia indywidualne poziom A2 (110 godzin) [forma zajęć mieszana]

Logo Lingua Edyta Sylwia Jasińska

4.7/5 z 158 ocen

Tytuł Język angielski - zajęcia indywidualne poziom A2 (110 godzin) [forma zajęć mieszana]

Numer usługi 2021/11/23/5550/1240049

Dostawca usług Lingua Edyta Sylwia Jasińska

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

10 500,00 zł netto za osobę

10 500,00 zł brutto za osobę

95,45 zł netto za osobogodzinę

95,45 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły kurs na poziomie A1 i zostały zakwalifikowane przez lektora na poziom wyższy. Nowi kursanci wypełniają test poziomujący online lub w wersji papierowej. Ostateczna decyzja o kwalifikacji kursanta na dany poziom i do odpowiedniej grupy podejmowana jest przez lektora, który przeprowadza rozmowę poziomującą z kandydatem.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 08-12-2021
Liczba godzin usługi: 110
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 110 godz. lekcyjnych (po 45 minut). Przeznaczony jest dla osób, które pragną rozwinąć swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim na poziomie A2. Zajęcia prowadzone są głównie z wykorzystaniem podejścia komunikacyjnego, dzięki czemu uczestnik rozwija swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim i zastosowania wiedzy w praktyce. Jednakże, dobór metod nauczania oraz materiałów dodatkowych jest dostosowany indywidualnie do potrzeb i oczekiwań kursanta.

Kurs obejmuje:

- zajęcia dostosowane do możliwości czasowych uczestnika,

- realizację programu obejmującego wyszczególnione poniżej zagadnienia leksykalne i gramatyczne,

- rozwijanie wszsytkich umiejętności językowych: słuchania, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności mówienia,

- wykorzystanie bogatego zasobu materiałów dydaktycznych,

- nadzór nad prowadzonym szkoleniem i kontrolę postępów w nauce,

- egzamin wewnętrzny na zakończenie kursu.

Zakres tematyczny szkolenia:

Zakres leksykalny: Człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo.

Zakres gramatyczny: Czasowniki modalne: can, could, should; Czasowniki regularne i nieregularne - utwalenie; Zdania twierdzące, przeczące i pytające w następujących czasach gramatycznych: utrwalenie Present Simple dla czynności i stanów trwających nieprzerwanie lub powtarzających się, czynności o stałym charakterze; utrwalenie Present Continuous dlaczynności odbywających się w tej chwili, w bieżącym okresie czasu lub bliskiej przyszłości; Present Perfect dla czynności i stanów, które miały miejsce ostatnio lub trwają do chwili obecnej lub ich skutki mają wpływ na sytuację obecną; utrwalenie Past Simple dla czynności i stanów, które miały miejsce lub powtarzały się w przeszłości; Past Continuous dla czynności, która odbywała się w pewnym momencie w przeszłości lub trwała przez pewien czas; Future Simple dla stanów lub czynności przyszłych, wyrażenia postanowienia, obietnicy, decyzji; Konstrukcja be going to do wyrażania planów i przewidywań; Zdania względne definiujące; Konstrukcje gerundialne i bezokolicznikowe; Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; Zaimek nieokreślony: some, any, izłożenia z nimi, many, much; Stopniowanie przymiotników; wyrażenia as…as; Kwantyfikatory too, too much, too many i enough

Część zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym prowadzona jest za pośrednictwem platformy Zoom. Minimalne wymagania sprzętowe: 2,5 GHz Dual Core Intel Core i5 and higher desktop CPU; minimalna szybkość łącza: 128 kb/s, Niezbędne oprogramowanie: System operacyjny minimum Windows 7 lub Mac OS X, link ważny jest do zakończenia prowadzenia zajęć online. Sposób walidacji usługi: egzamin wewnętrzny na zakończenie szkolenia.

Czas trwania części stacjonarnej oraz części zdalnej w czasie rzeczywistym jest indywidualne dostosowany do uczestnika szkolenia. 

Szczegółowy harmonogram usługi zdalnej: Zajęcia prowadzone zdalnie posiadają takie elementy jak: ćwiczenia, rozmowy na żywo, chat, testy, współdzielenie ekranu, odtwarzanie audio i wideo, prezentacje na tablicy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
16:20
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
13-12-2021
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
15-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
20-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
29-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
03-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
05-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
10-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
14-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
16-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
21-02-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
23-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
28-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
02-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
07-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
09-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
14-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
16-03-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
21-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
28-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
30-03-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
04-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
06-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
11-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
13-04-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
20-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
25-04-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
27-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
04-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
11-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
16-05-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
18-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
23-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
25-05-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
30-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
01-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
06-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
13-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
27-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
29-06-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
01-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
04-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
06-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
08-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
11-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
13-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
15-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
18-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski [forma zdalna]
Data realizacji zajęć
21-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Język angielski - zajęcia indywidualne poziom A2" potwierdza rozwinięcie kompetencji językowych na poziomie A2 w zakresie znajomości gramatyki, słownictwa, wymowy na poziomie A2 oraz umiejętności komunikowania się na tym poziomie. Szkolenie pozwoli na rozwój kompetencji, nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności:

Umiejętność słuchania

Słuchacz potrafi zrozumieć bardzo często używane słowa i wyrażenia na swój temat, swojej rodziny, na temat tego co mu bliskie i znane, zakupów, pracy, znajomych. Potrafi zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie.

Umiejętność czytania

Słuchacz rozumie teksty krótkie i bardzo proste. Potrafi domyślić się sensu informacji podanej w takich tekstach jak: reklamy, broszurki, menu, rozkłady jazdy. Potrafi zrozumieć krótkie i proste teksty osobiste.

Umiejętność mówienia

Słuchacz potrafi w kilku zdaniach opisać w prosty sposób swoją rodzinę lub innych ludzi, opisać to co robi, swoją pracę, swój obecny i poprzedni zawód.

Umiejętność pisania

Słuchacz potrafi zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje. Potrafi napisać osobisty, bardzo prosty list, bądź email, np. podziękowania.

Umiejętność porozumiewania się

Słuchacz potrafi porozumieć się w trakcie wykonywania znanych mu i prostych prac wymagających jedynie prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy. Potrafi się porozumieć w trakcie krótkiej wymiany zdań, jeśli nawet nie umie prowadzić dłuższej rozmowy.

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Zakres tematyczny szkolenia:
Zakres leksykalny: Człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo.

Zakres gramatyczny: Czasowniki modalne: can, could, should; Czasowniki regularne i nieregularne - utwalenie; Zdania twierdzące, przeczące i pytające w następujących czasach gramatycznych: utrwalenie Present Simple dla czynności i stanów trwających nieprzerwanie lub powtarzających się, czynności o stałym charakterze; utrwalenie Present Continuous dlaczynności odbywających się w tej chwili, w bieżącym okresie czasu lub bliskiej przyszłości; Present Perfect dla czynności i stanów, które miały miejsce ostatnio lub trwają do chwili obecnej lub ich skutki mają wpływ na sytuację obecną; utrwalenie Past Simple dla czynności i stanów, które miały miejsce lub powtarzały się w przeszłości; Past Continuous dla czynności, która odbywała się w pewnym momencie w przeszłości lub trwała przez pewien czas; Future Simple dla stanów lub czynności przyszłych, wyrażenia postanowienia, obietnicy, decyzji; Konstrukcja be going to do wyrażania planów i przewidywań; Zdania względne definiujące; Konstrukcje gerundialne i bezokolicznikowe; Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; Zaimek nieokreślony: some, any, izłożenia z nimi, many, much; Stopniowanie przymiotników; wyrażenia as…as; Kwantyfikatory too, too much, too many i enough
 

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

- słuchacz pracuje w parach;

- wyraża własne opinie i przekonania oraz przyjmuje opinie innych,

- przeprowadza negocjacje i doprowadza do kompromisu,

- stosuje strategie komunikacyjne (np. rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbędzie się przede wszystkim na podstawie końcowego egzaminu wewnętrznego na poziomie A2. Ponadto, odbywać się będzie ona na bieżąco poprzez praktyczne zadania i aktywności wymagające efektów uczenia się, okresowe podsumowania, testy i quizy pisemne i ustne, informacje zwrotne dla uczestnika.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 10 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 10 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 95,45 zł
Koszt osobogodziny brutto 95,45 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 33, 15-024 Białystok, woj. podlaskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Edyta Jasińska

Edyta Jasińska

lektor języka angielskiego, metodyk, tłumacz przysięgły języka angielskiego
wykształcenie: Filologia Angielska
doświadczenie: ponad 20letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w grupach osób dorosłych na poziomach A1-C1 na wyższych uczelniach oraz w Szkole Językowej LINGUA

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Edyta Jasińska

Edyta Jasińska

email: biuro@lingua.bialystok.pl

tel: (+48) 507 063 332

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książka i ćwiczenia English File, które zapewniane są przez szkołę.

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja obejmuje:
1. test poziomujący online lub w wersji papierowej mający formę 100 pytań wielokrotnego wyboru
2. rozmowę kwalifikacyjną

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (kurs językowy na poziomie A2).

Uczestnik przed rozpoczęciem kursu przechodzi test poziomujący ukazujący jego wiedzę wejściową, a na zakończenie zajęć przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny badający wzrost kompetencji.

Usługa częśćiowo prowadzona zdalnie. Wymagania sprzętowe opisane są w ramowym programie usługi.

Jednostka lekcyjna obejmuje 45 minut.

Podręcznik i ćwiczenia zapewniane są przez nas.

Na zakończenie szkolenia, uczestnik otrzyma dyplom ukończenia szkolenia i zaświadczenie z wyszczególnionym programem usługi szkoleniowej oraz osiągniętymi efektami uczenia się.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Zajęcia prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym prowadzone są za pośrednictwem platformy Zoom. Minimalne wymagania sprzętowe: 2,5 GHz Dual Core Intel Core i5 and higher desktop CPU; minimalna szybkość łącza: 128 kb/s, Niezbędne oprogramowanie: System operacyjny minimum Windows 7 lub Mac OS X, link ważny jest do zakończenia prowadzenia zajęć online.

Ciasteczka>