Usługa - Szkolenie: Systemy i urządzenia bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej (AM3)

Logo EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.5/5 z 1664 ocen

Tytuł Szkolenie: Systemy i urządzenia bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej (AM3)

Numer usługi 2021/11/19/5274/1236847

Dostawca usług EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 199,93 zł netto za osobę

2 705,92 zł brutto za osobę

157,14 zł netto za osobogodzinę

193,28 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest adresowane do osób zainteresowanych tematyką szkolenia, którzy chcą zdobyć nową wiedzę lub ją pogłębić.

„Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia:

Szkolenie trwa 14 godzin zegarowych.

 1. Bezpieczeństwo w maszynach
  • Podstawy terminologii
  • Definicja maszyny
  • Definicja maszyna starej
  • Definicja maszyny nieukończonej
  • Wprowadzenie maszyn do użytku
  • Modernizacja maszyn
 2. Dyrektywy europejskie
  • Dyrektywa maszynowa
  • Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego
  • Obowiązki producenta wynikające z dyrektyw europejskich
  • Obowiązki użytkownika wynikające z dyrektyw europejskich
 3. Organizacje normalizacji światowej i europejskiej
  • Krótka charakterystyka głównych organizacji opracowująca i publikujących międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych.
 4. Identyfikacja zagrożeń
  • Cykl życia maszyny
  • Określenie funkcjonalności maszyny
  • Ograniczenia maszyny
  • Przykłady zagrożeń maszyny
  • Praktyczna analiza powyższych zagadnień na podstawie istniejących maszyn
 5. Określenie koncepcji bezpieczeństwa
  • Techniczne środki ochrony
  • Funkcje bezpieczeństwa
  • Praktyczna analiza powyższych zagadnień na podstawie istniejących maszyn
 6. Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (czujniki bezpieczeństwa)
  • Wyłączniki awaryjne E-STOP
  • Łączniki krańcowe
  • Łączniki magnetyczne
  • Bariery optoelektroniczne (kurtyny świetlne)
  • Skanery bezpieczeństwa
  • Urządzenia sterowania oburęcznego
  • Urządzenia zezwalające
  • Urządzenia kontroli obrotu
  • Maty czułe na nacisk
  • Czujniki do mutingu
 7. Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (układy logiczne)
  • Przekaźniki bezpieczeństwa
  • Programowalne przekaźniki bezpieczeństwa
  • Wprowadzenie pojęcia styków z wymuszonym prowadzeniem i tzw. „styków lustrzanych”
 8. Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (układy wyjściowe)
  • Styczniki
  • Styczniki bezpieczeństwa
  • Blokady elektromagnetyczne
  • Falowniki
 9. Elementy sygnalizacyjne
  • Kolumny sygnalizacyjne przewodowe, bezprzewodowe
  • Wskaźniki optyczne
  • Sygnalizatory akustyczne i opto-akustyczne
 10. Praktyczne ćwiczenia na stanowisku laboratoryjnym
  • Konfiguracja układu przekaźnika bezpieczeństwa
  • Programowanie przekaźników bezpieczeństwach
  • Awaryjne wyłączenia
  • Ponowne włączanie maszyny
  • Symulacja stanów awaryjnych i zagrożenia
  • Konfiguracja kurtyny optoelektronicznej
  • Konfiguracja kolumn sygnalizacyjnych
  • Konfiguracja blokady elektromagnetycznej

Warunki niezbędne do osiągnięcia celu usługi: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki i automatyki przemysłowej.


Emt-Systems Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń (min. 6 uczestników). W tej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany o najbliższym możliwym do zrealizowania terminie.

Warunki organizacyjne:

Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji stanowiska przeznaczone do nauki i rozwiązywania zadań opartych o zagadnienia bezpieczeństwa i automatyki przemysłowej. Wieloelementowe zestawy umożliwiają konfigurację podstawowych komponentów systemów bezpieczeństwa.

Stanowiska szkoleniowe, dzięki swojej różnorodności i unikatowej konstrukcji opartej o wielu producentów, pozwalają uczestnikom zapoznać się w trakcie ćwiczeń ze sposobami montażu urządzeń, konfiguracji i programowania:

 • przekaźnika bezpieczeństwa
 • awaryjne wyłączniki (e-stop)
 • kurtyny optoelektroniczne
 • kolumny sygnalizacyjne
 • blokady elektromagnetyczne
 • przyciski oburęczne

„Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Materiały szkoleniowe kursu przekazywane są kursantom w postaci skryptu z tematyki szkolenia. Kursanci otrzymują również materiały piśmiennicze (notes, długopis).

Szkolenie adresowane do osób indywidualnych i pracowników firm, chcących zdobyć nowe kompetencje z tego zakresu i posiadających podstawowe wiadomości z zakresu zagadnień elektrotechniki i automatyki przemysłowej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo w maszynach, Dyrektywy europejskie, Organizacje normalizacji światowej i europejskiej, Identyfikacja zagrożeń, Określenie koncepcji bezpieczeństwa
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Elementy systemu sterowania zwiąż. z bezpieczeństwem - czujniki bezpieczeństwa, układy logiczne, układy wyjściowe, Elementy sygnalizacyjne, Praktyczne ćwiczenia
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie potwierdza przygotowanie do pracy automatyka, związanej z bezpieczeństwem maszyn, m.in. przygotowanie do montażu urządzeń, konfiguracji i programowania, takich jak przekaźniki bezpieczeństwa, awaryjne wyłączniki, kurtyny optoelektroniczne, kolumny sygnalizacyjne, blokady elektromagnetyczne, przyciski oburęczne. Uczestnik zna zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa maszyn, dzięki czemu samodzielnie opracowuje koncepcję bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • wymienia i opisuje podstawowe elementy sterowania związane z bezpieczeństwem maszyn - najnowsze rozwiązania czołowych producentów automatyki przemysłowej
 •  wymienia i opisuje podstawowe zagadnienia ustawodawstwa i wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn i  dyrektywy maszynowej
 •  wymienia i opisuje zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, odnoszące się do projektowania, produkcji i użytkowania maszyn
 • identyfikuje zagrożenia w maszynie na podstawie przykładów
 • tworzy koncepcję bezpieczeństwa
 • kompetencje społeczne: widzi potrzebę samokształcenia się z zakresu automatyki przemysłowej oraz identyfikuje i szuka rozwiązań problemów technicznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test na zakończenie szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 199,93 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 705,92 zł
Koszt osobogodziny netto157,14 zł
Koszt osobogodziny brutto193,28 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba Centrum Szkoleń Inżynierskich, na którą składają się biura, pracownie i laboratoria szkoleniowe – znajduje się w doskonałej lokalizacji, niedaleko zjazdu z A4 (zjazd Sośnica). Szkolenia prowadzone są w budynku nr 3 Cechownia przy ulicy Bojkowskiej 35A na terenie kompleksu inwestycyjnego "Nowe Gliwice".

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Wyrozumski

Adam Wyrozumski

"Dedykowany trener posiadający wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne w dziedzinie projektowania automatyki. Swoje doświadczenie zawodowe zawdzięcza wieloletniej pracy związanej z projektowaniem automatyki w przemyśle oraz udziałom w projektach wdrożeniowych.
Specjalizacja:Systemy sterowania i wizualizacji
Wykształcenie: Wyższe techniczne"

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Miłoszewska

Katarzyna Miłoszewska

email: katarzyna.miloszewska@emt-systems.pl

tel: (+48) 506 589 491

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji stanowiska przeznaczone do nauki i rozwiązywania zadań opartych o zagadnienia bezpieczeństwa i automatyki przemysłowej. Wieloelementowe zestawy umożliwiają konfigurację podstawowych komponentów systemów bezpieczeństwa.

Stanowiska szkoleniowe, dzięki swojej różnorodności i unikatowej konstrukcji opartej o wielu producentów, pozwalają uczestnikom zapoznać się w trakcie ćwiczeń ze sposobami montażu urządzeń, konfiguracji i programowania:

 • przekaźnika bezpieczeństwa
 • awaryjne wyłączniki (e-stop)
 • kurtyny optoelektroniczne
 • kolumny sygnalizacyjne
 • blokady elektromagnetyczne
 • przyciski oburęczne

Materiały szkoleniowe kursu przekazywane są kursantom w postaci skryptu z tematyki szkolenia. Kursanci otrzymują również materiały piśmiennicze (notes, długopis).

Ciasteczka>