Usługa - SZKOLENIE Z DEZYNSEKCJI, DEZYNFEKCJI i DERATYZACJI oraz OZONOWANIE JAKO NOWOCZESNA METODA DEZYNFEKCJI - USUWANIA PRZYKRYCH ZAPACHÓW - wykonywanie zadań porządkowych w dobie pandemii COVID-19.

Logo Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

4.9/5 z 1032 ocen

Tytuł SZKOLENIE Z DEZYNSEKCJI, DEZYNFEKCJI i DERATYZACJI oraz OZONOWANIE JAKO NOWOCZESNA METODA DEZYNFEKCJI - USUWANIA PRZYKRYCH ZAPACHÓW - wykonywanie zadań porządkowych w dobie pandemii COVID-19.

Numer usługi 2021/11/19/5246/1236058

Dostawca usług Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

Miejsce usługi Rybnik

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 150,00 zł netto za osobę

6 150,00 zł brutto za osobę

256,25 zł netto za osobogodzinę

256,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

- szkolenie skierowane jest do firm zajmujących się pracami porządkowymi, sprzątaniem - właścicieli i ich pracowników, oraz firm planujących zajęć się powyższym tematem. 

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 18
Data zakończenia rekrutacji: 27-01-2022
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Moduł I – usługi ozonowanie jako nowoczesna metoda dezynfekcji i usuwania przykrych zapachów, wirusów i bakterii.
1. O ozonie (Co to jest ozon, jak powstaje, jaką rolę pełni w atmosferze?) oraz bezpieczeństwo i higiena pracy z ozonem.

2. Wpływ ozonu na mikroorganizmy: dezynfekcja powierzchni i dezynfekcja powietrza.

3. Procedura przeprowadzania zabiegu ozonowania.

4. Usuwanie przykrego zapachu od martwych gryzoni i owadów.

5. Ozonatory - Prezentacja różnych modeli generatorów ozonu i ich charakterystyki.

6. Pokaz zabiegu ozonowania (dezynfekcja i dezodoryzacja)

7. Omówienie ciekawych przypadków ozonowania. Kto najczęściej zamawia usługę ozonowania i jak ją wycenić?.

8. Zwalczanie szkodników o znaczeniu sanitarnym metodą ozonowania pomieszczeń.

9. Perspektywy wykorzystania ozonu w zabiegach dezodoryzacji, dezynfekcji … i nie tylko.

11. Dezodoryzacja po zmarłym.

12. Ozonowanie jest skuteczna metoda likwidowania korozji biologicznej.

Moduł II - Podstawy mikrobiologii
1.  Drobnoustroje – systematyka, budowa i znaczenie
2.  Dezynfekcja – podstawowe definicje, rodzaje zabiegów,  preparaty
- Morfologia, biologia i ekologia szkodników  sanitarnych i magazynowych;
3. Dezynsekcja.

4. Praca w trudnych warunkach z niebezpiecznymi środkami przy świadczeniu usług DDD – zabezpieczenie kontrahenta jego pracowników oraz pracowników świadczących usługi DDD.

Moduł III – usługi DDD
1.  Ochrona obiektu przed owadami i jej etapy
2.  Usługi ddd w praktyce
- techniki prac dezynsekcyjnych;
- obliczanie powierzchni i kubatury obiektu;
- obliczanie stężeń roztworów, ilości cieczy roboczej;
- przygotowanie obiektu do dezynsekcji;
- dokumentacja;
- zasady kalkulacji kosztów zabiegów ddd;
3. Gryzonie – szkodniki sanitarne i magazynowe ;
4. Deratyzacja;
5. Kodeks Etyki Zawodowej
6. Systemy jakości w zakresie DDD – podstawy prawne
 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień I: Moduł I – usługi ozonowanie jako nowoczesna metoda dezynfekcji i usuwania przykrych zapachów, wirusów i bakterii. (...)
Data realizacji zajęć
28-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień II: Moduł II - Podstawy mikrobiologii (...)
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień III: Moduł III – usługi DDD (...)
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do przeprowadzania bezpiecznej dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz ozonowania oraz do obsługi ozonatorów oraz sprzętu do DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja), a także do wykonania oceny ryzyka związanego z wykonywaniem zadań DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja) oraz do wykonania wstępnej diagnozy sytuacji.

Efekty uczenia się

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu osoby biorące w nim udział charakteryzują (wiedza): budowę urządzeń służących do ozonowania, wykonywania prac DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja). Uczestnik szkolenia charakteryzuje podstawowe zagadnienia związane z chemią wykorystywaną podczas prac DDD - zna i wyjaśnia jej właściwości, oraz wyjaśnia zagadnienia związane z mikrobilogią insektów oraz owadów. Definiują elementarne zasady prawidłowego korzystania z dokumentacji związanej z utulizacją niebezpiecznych odpadów powstałych w wyniku prac DDD, instrukcji użytkowania i obsługi urządzeń służących do oznowania i prac DDD, w tym do utylizacji drobnoustrojów, owadów, zwierząt. Dobierają też możliwe warianty wykonywania prac w sposób zabezpieczający ich życie, życie osób pracujących na miejscu wykonywania prac DDD oraz współpracowników.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik (umiejętności) : prawidłowo sporządza i stosuje  dokumentację do wykonywania prac DDD oraz ozonowania, stosuje instrukcje użytkowania i obsługi urządzeń służących do ozonowania, utylizacji i wykonywania prac DDD z zachowaniem najwyższych standardów, jak również definiuje zachowania ryzykowne w kontekście bezpieczeństwa pracy oraz je odpowiednio niweluje, zabezpieczając w ten sposób siebie i swoich wspólpracowników oraz Klientów dla których wykonywane są prace.

Uczestnicy szkolenia wykazują znajomość kompetencji społecznych, Uczestnik umiejętnie rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem, Uczestnik umiejętnie współpracuje w zespole. Rozwija swoje zdolności w zakresie samokształcenia się, wyrabiając przy tym u siebie nawyk systematycznego poszerzania swojej wiedzy branżowej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- przeprowadzenie testu wiedzy przed szkoleniem oraz po szkoleniu. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 150,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 150,00 zł
Koszt osobogodziny netto 256,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 256,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Przemysłowa 2C/--, 44-203 Rybnik, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Rybarz

Artur Rybarz

Obszar specjalizacji:
Zarządzanie, logistyka, gospodarce magazynowej, ekspert w dziedzinie ekologii w procesie segregacji śmieci, logistyka w procesie utylizacji śmieci.
Doświadczenie zawodowe:
Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy inspektora, kierownika i inżyniera nadzoru w dziale inwestycji oraz gospodarki magazynowej. Od 2017 r. - Własna działalność - nadzory i koordynacja robót budowlanych; 2010 - 2017 Tauron Wydobycie S.A. / Południowy koncern węglowy S.A /ZG Janina Libiąż - Kierownik działu Inwestycji; 2005 - 2010 - Południowy Koncern Węglowy S.A. Jaworzno - Inżynier nadzoru gospodarki magazynowej / Główny specjalista Nadzoru Inwestycji; 2000 - 2005 - Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. KWKA Janina/ Kompania Węglowa S.A. KWK Janina/ ZGE Janina Sp. z o.o. Libiąż - z-ca kierownika działu przygotowania produkcji/ z-ca kierownika działu inwestycji/ koordynator gospodarki magazynowej;
Udział w projektach naukowych - współfinansowanych z NCBiR jako kierownik części zadania naukowo-badawczego w latach 2010-2015 oraz projektach realizowanych w ramach Funduszu Badań w obszarze węgla i stali - RFCS.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w zarządzaniu, w tym marketingo marketingowym i logistycznym oraz prowadzeniu szkoleń z ww. zakresu, ekspert w dziedzinie ekologii i segregacji śmieci oraz utylizacji materiałów niebezpiecznych. Ukończone szkolenia z zakresu segregacji i selekcji śmieci i matpowstałych w procesie

Zdjęcie Barbara Tomala

Barbara Tomala

DOKTOR
rok 2019 -2021 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu im. Piastów ŚląskichWydział Nauk o Zdrowiu Proces habilitacyjny
rok 2019 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
Wydział Nauk o Zdrowiu
Tytuł naukowy : Doktor Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Studia Podyplomowe :
Kierunek : Zarządzanie placówkami w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi Prawo w Ochronie zdrowia
Geriatria z gerontologią Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym
Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny Kosmetologia Estetyczna
Certyfikowany Instruktor Nauki Zawodu MZ -Monoprofilowa Pracownia Symulacji Pielęgniarskiej - poziom niskiej ,średniej i wysokiej wierności.
2014-2017 WSPS w Dąbrowie Górniczej WSPS Wydział : Pielęgniarstwo – Magister Pielęgniarstwa
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Wydział : Pielęgniarstwo Tytuł: Licencjat Pielęgniarstwa
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie
Górniczej
American Certyfication Institute “Certified International Professional Trainer’
American Heart Association „BLS - AED Provider 2011/13” ; „ACLS Provider 2011/13
TUV NORD / ISOKAR Auditor Wewnętrzny ISO 9001: 2008,
14001:2004 w jednostkach ochrony zdrowia,
Ekspert w dziedzinie DDD, Trener i wykładowca ponad 15 lat doświadczenia.
Centrum Monitorowania Jakością Opiekun w procesie przygotowania procesu Akredytacji w
Ministerstwa Zdrowia placówkach POZ
Rok 2017 do nadal Neuca Med. Sp. z o.o. Członek Zarządu Placówek Kierownik Regionalny

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Kotas

Marcin Kotas

email: marcinkotas@everest.com.pl

tel: (+48) 500 582 587

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- notatnik, skrypt, długopis, teczka. W ramach skryptu uczestnicy otrzymują materiały zgodne z programem szkolenia i
poruszanymi treściami, tak aby po szkoleniu każdy z uczestników mógł w dowolnej chwili powrócić do poruszanych na
usłudze rozwojowej treści. Skrypt będzie miał formę podręcznika i/lub prezentacji poruszanych przez prowadzącego.

Ciasteczka>