Usługa - Kurs Prawa Jazdy Kat C+E "Kierunek Kariera Zawodowa" Małopolskie Bony Szkoleniowe

Logo Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

4.6/5 z 22 ocen

Tytuł Kurs Prawa Jazdy Kat C+E "Kierunek Kariera Zawodowa" Małopolskie Bony Szkoleniowe

Numer usługi 2021/11/18/12591/1234889

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 040,00 zł netto za osobę

5 040,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego.

Usłua jest również adresowana dla uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 26-11-2021
Liczba godzin usługi: 84
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: usługa szkoleniowa kursy prawa jazdy kat. A, A1, A2, B, C, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut)

Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, przewożenia ładunków, zagrożeniami w ruchu drogowym oraz sytuacjami wyjątkowymi

Zajęcia praktyczne - 60 godzin (po 45 minut)

Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Egzamin wewnętrzny teoretyczny/praktyczny

Egzamin wewnętrzny teoretczny 1h zegarowa

Egzamin wewnętrzny praktyczny kat C 1 h zegarowa

Egzamin wewnętrzny praktyczny kat CE 1 h zegarowa

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat C+E - Teoria
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat C+E - Teoria
Data realizacji zajęć
01-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat C+E - Teoria
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat C+E - Teoria
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat C+E - Teoria
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w prowadzeniu pojazdów ciężarowych z przyczepą. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik będzie posiadał wiadomości z zakresu czasu pracy kierowców, budowy i eksploatacji samochodu ciężarowego oraz sposoby właściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest uzyskanie umiejętności prowadzenia pojazdów ciężarowych kat C +E

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Wojewózkim Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 040,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 040,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Kuś

Paweł Kuś

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. B, C, BE, CE

Zdjęcie Piotr Leki

Piotr Leki

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. B, B1, C1, C

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursanta

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa: 

  • Brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
  • Brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
  • Ukończony wiek 20 lat i 9 miesięcy
  • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również do 30 dni po zakończeniu szkolenia na usługę egzaminacyjną w WORD.

Koszty egzaminu (230,00 zł) rozliczane poza systemem bonowym

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne ustalane są z kursantem indywidualnie po zakończeniu szkolenia teoretycznego

Szkolenie zawiera również egzamin wewnętrzny

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa

  • Podręcznik kursanta Kat C
  • Płytka CD
Ciasteczka>