Usługa - Szkolenie: Układy napędowe i sterowania w hydraulice mobilnej (HM2)

Logo EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.5/5 z 1664 ocen

Tytuł Szkolenie: Układy napędowe i sterowania w hydraulice mobilnej (HM2)

Numer usługi 2021/10/29/5274/1216658

Dostawca usług EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 699,95 zł netto za osobę

3 320,94 zł brutto za osobę

128,57 zł netto za osobogodzinę

158,14 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest adresowane do:

 • zatrudnionych przy montażu, obsłudze i konserwacji układów hydraulicznych stosowanych w maszynach roboczych
 • operatorów i serwisantów sprzętu bazującego na hydrostatycznym układzie napędowym (ciężkie maszyny budowlane, sprzęt górniczy, okrętownictwo, sprzęt komunalny)
 • osób odpowiedzialnych za naprawy, przeglądy i regeneracjęelementów hydrauliki siłowej stosowanych w technice mobilnej
 • wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu mobilnych hydrostatycznych układów napędowych

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Liczba godzin usługi: 21
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia

Szkolenie trwa 21 godzin zegarowych.

Dzień 1 (9.00-16.00) 

 1. Ogólna budowa mobilnych układów hydraulicznych:
  • Układy otwarte, zamknięte i mieszane
  • Rozwiązania typowych układów hydrauliki mobilnej
 2. Układy hydrostatyczne:
  • Układy sterowane i regulowane dławieniowo
  • Układy sterowane objętościowo
  • Przekładnie hydrostatyczne
 3. Sterowniki i regulatory nastawnych pomp i silników hydraulicznych w technice mobilnej - budowa i zasada działania:
  • Sterowniki pomp i silników hydraulicznych
  • Regulatory ciśnienia
  • Regulatory stałej wydajności
  • Regulatory stałej mocy

Dzień 2 (8.00-16.00)   

 1. Siłowniki hydrauliczne:
  • Podział, budowa i zasady działania siłowników hydraulicznych
  • Rozwiązania konstrukcyjne siłowników
  • Uszczelnienia siłowników
  • Zasady doboru siłowników
 2. Układy napędowe dedykowane hydraulicznym układom mobilnym - budowa i zasada działania:
  • Układy napędowe Load Sensing (LS)
  • Układy napędowe niezależne od obciążenia rozdziałem natężenia przepływu (LUDV)
  • Układy skrętu - orbitrole
  • Układy hamulcowe
 3. Synchronizacja ruchu siłowników:
  • Rozwiązania ideowe sposobów synchronizacji
 4. Zabezpieczenia odbiorników:
  • Zabezpieczenia siłowników i silników przed przeciążeniem
  • Kontrola przemieszczania ładunku
  • Zabezpieczenia odbiorników przed niekontrolowanym przemieszczeniem w czasie awarii układu

Dzień 3 (8.00-14.00)   

 1. Systemy sterowania w układach mobilnych:
  • Budowa i zasada działania hydraulicznych systemów sterowania
  • Budowa i zasada działania elektronicznych systemów sterowania
  • Budowa i funkcje elementów sterowania elektrycznego
 2.   Badania elementów i układów hydraulicznych:
  • Pomiary wielkości fizycznych w mobilnej hydraulice siłowej
  • Badania typowych elementów hydrauliki siłowej oraz kompletnych układów
 3. Podstawy obsługi, konserwacji i napraw elementów oraz urządzeń hydraulicznych w technice mobilnej:
  • Zakres obsługi i konserwacji urządzeń hydraulicznych
  • Diagnozowanie i usuwanie typowych uszkodzeń urządzeń hydraulicznych występujących w układach mobilnych
 4. Czytanie i interpretacja schematów hydraulicznych
 5. Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych - budowa układów hydraulicznych oraz sprawdzanie ich działania
 6. Wykorzystanie oprogramowanie Fluid-SIM H do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania hydraulicznego

Warunki niezbędne do osiągnięcia celu usługi: Ogólna wiedza techniczna. Preferowane ukończenie kursu HM1:Podstawy hydrauliki mobilnej w maszynach i urządzeniach lub umiejętności na tym poziomie.

Emt-Systems Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń (min. 6 uczestników). W tej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany o najbliższym możliwym do zrealizowania terminie.

Warunki organizacyjne:

Stanowiska dla kursantów zostały specjalistycznie wyposażone. Każdy z uczestników ma dostęp do stacji komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym, najnowszych katalogów produktowych, przekrojów komponentów hydrauliki, bogato wyposażonych laboratoriów wykorzystywanych do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Sale szkoleniowe i laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach i układach hydrauliki siłowej najpopularniejszych producentów – PARKER Hannifin, BOSCH Rexroth, Manuli Fluiconnecto, HYDAC oraz PONAR WADOWICE.

„Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje autorski skrypt szkoleniowy z tematyki kursu oraz materiały piśmiennicze (notes, długopis). Zapewniamy odzież ochronną fartuchy, okulary, rękawice.

Szkolenie adresowane do osób indywidualnych i pracowników firm, chcących zdobyć nowe kompetencje z tego zakresu oraz posiadających ogólną wiedzę techniczną. Preferowane ukończenie kursu HM1:Podstawy hydrauliki mobilnej w maszynach i urządzeniach lub umiejętności na tym poziomie.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Ogólna budowa mobilnych układów hydraulicznych, Układy hydrostatyczne, Sterowniki i regulatory nastawnych pomp i silników hydraulicznych w technice mobilnej - budowa i zasada działania
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Siłowniki hydrauliczne, Układy napędowe dedykowane hydraulicznym układom mobilnym - budowa i zasada działania, Synchronizacja ruchu siłowników, Zabezpieczenia odbiorników
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Syst. ster. w ukł. mobil.,Badania elem. i ukł.hydraul.,Podst. obsługi,konserwacji i napraw elem.,urządzeń hydraul.,Czytanie i interpret. schematów hydraul.,Ćwiczenia,Wykorzyst. oprogram. Fluid-SIM H
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie potwierdza nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu elementów hydrauliki siłowej stosowanych w układach mobilnych. Kurs przygotowuje do projektowania, montowania oraz obsługi, konserwacji i naprawy elementów i urządzeń dedykowanych technice mobilnej. Potwierdza znajomość układów sterowania i regulacji prędkości zespołów wykonawczych, zasad działania układów sterowania, typowych sterowników, regulatorów pomp i silników nastawnych, występujących w mobilnych układach napędowych.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • opisuje układy sterowania i regulacji prędkości zespołów wykonawczych stosowanych w mobilnych układach hydrostatycznych
 • opisuje zasady działania układów sterowania typu LS oraz LUDV
 • opisuje i wymienia typowe sterowniki i regulatory pomp (DR, LR, HD, EP) i silników (EP, HZ, HA, DA) nastawnych, występujących w mobilnych układach napędowych
 • opisuje budowę i wymienia zasady działania hydraulicznych układów skrętu typu orbitrol
 • przeprowadza badania eksperymentalne elementów i układów hydraulicznych dedykowanych technice mobilnej
 • obsługuje, konserwuje i naprawia elementy oraz urządzenia dedykowane technice mobilnej
 • kompetencje społeczne: widzi potrzebę samokształcenia się z obszaru układów napędowych i sterowania w hydraulice mobilnej oraz identyfikuje i szuka rozwiązań problemów technicznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test na zakończenie szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 699,95 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 320,94 zł
Koszt osobogodziny netto128,57 zł
Koszt osobogodziny brutto158,14 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba Centrum Szkoleń Inżynierskich, na którą składają się biura, pracownie i laboratoria szkoleniowe – znajduje się w doskonałej lokalizacji, niedaleko zjazdu z A4 (zjazd Sośnica). Szkolenia prowadzone są w budynku nr 3 Cechownia przy ulicy Bojkowskiej 35A na terenie kompleksu inwestycyjnego "Nowe Gliwice".

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Klaudiusz Klarecki

Klaudiusz Klarecki

Ekspert z zakresu hydrauliki posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz prowadzeniu prac naukowo badawczych. Wieloletni praktyk w dziedzinie hydrauliki siłowej.Specjalizacja: Hydraulika siłowa Wykształcenie: Doktor nauk technicznych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Miłoszewska

Katarzyna Miłoszewska

email: katarzyna.miloszewska@emt-systems.pl

tel: (+48) 506 589 491

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Stanowiska dla kursantów zostały specjalistycznie wyposażone. Każdy z uczestników ma dostęp do stacji komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym, najnowszych katalogów produktowych, przekrojów komponentów hydrauliki, bogato wyposażonych laboratoriów wykorzystywanych do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Sale szkoleniowe i laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach i układach hydrauliki siłowej najpopularniejszych producentów – PARKER Hannifin, BOSCH Rexroth, Manuli Fluiconnecto, HYDAC oraz PONAR WADOWICE.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje autorski skrypt szkoleniowy z tematyki kursu oraz materiały piśmiennicze (notes, długopis). Zapewniamy odzież ochronną fartuchy, okulary, rękawice.

Ciasteczka>