Usługa - Szkolenie: Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych (H5)

Logo EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.5/5 z 1664 ocen

Tytuł Szkolenie: Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych (H5)

Numer usługi 2021/10/26/5274/1213344

Dostawca usług EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 699,95 zł netto za osobę

3 320,94 zł brutto za osobę

128,57 zł netto za osobogodzinę

158,14 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest adresowane do:

 • Osób zatrudnionych przy montażu, obsłudze i konserwacji układów hydraulicznych
 • Odpowiedzialnych za naprawy i regenerację elementów hydrauliki siłowej
 • Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem zawansowanej wiedzy z zakresu hydrauliki siłowej
 • Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa
Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Liczba godzin usługi: 21
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia:

Szkolenie trwa 21 godzin zegarowych.

Dzień 1 (9.00-16.00) 

Diagnostyka stanu technicznego elementów napędu hydraulicznego
 1. Diagnozowanie pomp wyporowych stosowanych w układach hydrauliki siłowej
  • Sprawność objętościowa i mechaniczno-hydrauliczna pomp wyporowych oraz przemysłowe metody ich wyznaczenia
  • Termografia i wibrodiagnostyka w kontekście diagnostyki pomp wyporowych
  • Ocena stanu technicznego pomp wyporowych na podstawie wyników analizy parametrów pracy
  • Analiza wybranych charakterystyk statycznych pomp wyporowych o stałej i zmiennej wydajności
  • Wizualna ocena stanu technicznego oraz przyczyn uszkodzenia wybranych rodzajów pomp wyporowych
  • Możliwości regeneracji pomp wyporowych
  • Pierwsze uruchomienie układu napędowego po wymianie pompy
 2. Diagnozowanie silników hydraulicznych
  • Parametry pracy silników obrotowych stosowanych w układach hydrauliki siłowej
  • Przemysłowe metody wyznaczania sprawności silników hydraulicznych
  • Ocena stanu technicznego silników hydraulicznych na podstawie wyników analizy parametrów pracy
 3. Zajęcia praktyczne na stanowiskach szkoleniowych z zakresu wyznaczania i oceny parametrów pracy pomp oraz silników stosowanych w układach hydrauliki siłowej
 

Dzień 2 (8.00-16.00)   

 1. Diagnozowanie siłowników hydraulicznych:
  • Wizualna ocena stanu technicznego siłowników stosowanych w hydraulicznych układach napędowych
  • Sprawdzenie szczelności (przecieków wewnętrznych) siłowników hydraulicznych
  • Możliwości warsztatowe naprawy elementów siłowników hydraulicznych
  • Obsługa techniczna oraz analiza poprawności działania siłowników hydraulicznych
 2. Diagnozowanie zaworów hydraulicznych
  • Ocena stanu technicznego oraz typowe niesprawności:
   • Rozdzielaczy suwakowych (sterowanych pośrednio i bezpośrednio)
   • Zaworów zwrotnych sterowanych
   • Zaworów logicznych (wielofunkcyjnych)
   • Zaworów ciśnieniowych (sterowanych pośrednio i bezpośrednio)
   • Niesprawności działania oraz ocena stanu technicznego zaworów ciśnieniowych (sterowanych pośrednio i bezpośrednio)
  • Wprowadzenie do diagnozowania zaworów proporcjonalnych:
   • Analiza poprawności działania toru elektrycznego
   • Wyznaczenie i analiza histerezy zaworu
  • Zalecenia podczas wymiany lub/i nastawy zaworów hydraulicznych
 3. Zajęcia praktyczne na stanowiskach szkoleniowych z zakresu sprawdzenia szczelności wewnętrznej siłowników, analizy poprawności działania zaworów hydraulicznych (w tym sterowanych w technice proporcjonalnej)

Dzień 3 (8.00-14.00)   

 1. Diagnostyka i bezpieczna obsługa akumulatorów hydraulicznych:
  • Parametry pracy hydroakumulatorów
  • Diagnostyka poprawności działania hydroakumulatora
  • Bezpieczeństwo obsługi układów z hydroakumulacją
  • Akumulatory hydrauliczne a dozór UDT
 2. Metodologia poszukiwania niesprawności w układach z napędem hydraulicznym
 3. Analiza parametrów fizykochemicznych cieczy hydraulicznych
  • Parametry chemiczne cieczy roboczej poddawane analizie
  • Klasy czystości cieczy hydraulicznych
  • Filtracja w układach hydrostatycznych
  • Metody poprawy jakości cieczy roboczych
 4. Obsługa zbiorników cieczy hydraulicznej
  • Prawidłowa wymiana lub uzupełnianie cieczy roboczej
  • Szczelność zbiorników hydraulicznych
 5. Typowe nieszczelności w instalacjach hydraulicznych oraz sposoby ich usuwania
 6. Przygotowanie układów hydraulicznych do pierwszego uruchomienia
 7. Obsługa i konserwacja elementów oraz urządzeń hydraulicznych
 8. Typowe objawy uszkodzeń elementów układów hydrostatycznych
 9. Zajęcia praktyczne na stanowiskach szkoleniowych z zakresu obsługi układów z hydroakumulacją, diagnostyki zaworów proporcjonalnych oraz analizy parametrów fizykochemicznych cieczy roboczych

Warunki niezbędne do osiągnięcia celu usługi: Preferowane ukończenie kursu H1: Podstawy hydrauliki siłowej lub umiejętności na tym poziomie. Bezwzględna znajomość symboli graficznych elementów i sterowań hydraulicznych.

Emt-Systems Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń (min. 6 uczestników). W tej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany o najbliższym możliwym do zrealizowania terminie.

Warunki organizacyjne:

Stanowiska dla kursantów zostały specjalistycznie wyposażone. Każdy z uczestników ma dostęp do stacji komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym, najnowszych katalogów produktowych, przekrojów komponentów hydrauliki, bogato wyposażonych laboratoriów wykorzystywanych do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Sale szkoleniowe i laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach i układach hydrauliki siłowej najpopularniejszych producentów – PARKER Hannifin, BOSCH Rexroth, Manuli Fluiconnecto, HYDAC oraz PONAR WADOWICE.

„Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje autorski skrypt szkoleniowy z tematyki kursu oraz materiały piśmiennicze (notes, długopis). Zapewniamy odzież ochronną fartuchy, okulary, rękawice.

Szkolenie adresowane do osób indywidualnych i pracowników firm, chcących zdobyć nowe kompetencje z tego zakresu oraz posiadających ukończony kurs H1: Podstawy hydrauliki siłowej lub umiejętności na tym poziomie i obowiązkowo znają symbole graficzne elementów i sterowań hydraulicznych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Diagnozowanie pomp wyporowych stosowanych w układach hydrauliki siłowej, Diagnozowanie silników hydraulicznych, Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Diagnozowanie siłowników hydraulicznych, Diagnozowanie zaworów hydraulicznych, Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka i bezpieczna obsługa akumulatorów hydraul,Metodologia poszukiwania niesprawności w ukł. z napędem hydraul,Analiza parametrów fizykochem. cieczy hydraul,Obsługa zbiorników cieczy hydraul.
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Typ. nieszczel. w instal. hydraul. i ich usuwanie,Przygot. ukł. hydraul. do 1go uruchomienia,Obsługa i konserwacja elem. i urządzeń hydraul.,Typ. objawy uszkodzeń elem. ukł. hydrostat.,Zajęcia prakt
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do wykonywania prac w zakresie remontów, napraw bieżących i okresowych układów hydraulicznych. Szkolenie potwierdza przygotowanie do rozwiązywania usuwania usterek i awarii układów hydrostatycznych, diagnozowania i oceny stanu technicznego elementów napędu na podstawie oceny parametrów, analizy parametrów fizykochemicznych cieczy hydraulicznych, zasad bezpiecznej eksploatacji i obsługi urządzeń z napędem hydraulicznym.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • wymienia i opisuje najważniejsze zasady bezpiecznej eksploatacji oraz obsługi urządzeń z napędem hydraulicznym
 • wymienia i opisuje metody poszukiwania i usuwania typowych usterek elementów układów hydrostatycznych
 • samodzielnie diagnozuje i ocenia stan techniczny elementów napędu na podstawie analizy wybranych parametrów pracy układu hydraulicznego
 • wymienia i opisuje sposoby kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym
 • identyfikuje niesprawności oraz reaguje szybko na awarie i skutecznie je usuwa
 • opisuje i wymienia zasady monitoringu i analizy parametrów fizykochemicznych cieczy hydraulicznych
 • kompetencje społeczne: widzi potrzebę samokształcenia się z obszaru diagnostyki, eksploatacji i serwisu urządzeń hydraulicznych oraz identyfikuje i szuka rozwiązań problemów technicznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test na zakończenie szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 699,95 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 320,94 zł
Koszt osobogodziny netto128,57 zł
Koszt osobogodziny brutto158,14 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba Centrum Szkoleń Inżynierskich, na którą składają się biura, pracownie i laboratoria szkoleniowe – znajduje się w doskonałej lokalizacji, niedaleko zjazdu z A4 (zjazd Sośnica). Szkolenia prowadzone są w budynku nr 3 Cechownia przy ulicy Bojkowskiej 35A na terenie kompleksu inwestycyjnego "Nowe Gliwice".

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dominik Rabsztyn

Dominik Rabsztyn

"Dedykowany prowadzący posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku konstruktora w dużych firmach przemysłowych oraz w zakresie prowadzenia szkoleń z hydrauliki siłowej o różnym stopniu zaawansowania.
Specjalizacja: Hydraulika siłowa.
Wykształcenie: Doktor nauk technicznych."

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Miłoszewska

Katarzyna Miłoszewska

email: katarzyna.miloszewska@emt-systems.pl

tel: (+48) 506 589 491

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

tanowiska dla kursantów zostały specjalistycznie wyposażone. Każdy z uczestników ma dostęp do stacji komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym, najnowszych katalogów produktowych, przekrojów komponentów hydrauliki, bogato wyposażonych laboratoriów wykorzystywanych do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Sale szkoleniowe i laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach i układach hydrauliki siłowej najpopularniejszych producentów – PARKER Hannifin, BOSCH Rexroth, Manuli Fluiconnecto, HYDAC oraz PONAR WADOWICE.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje autorski skrypt szkoleniowy z tematyki kursu oraz materiały piśmiennicze (notes, długopis). Zapewniamy odzież ochronną fartuchy, okulary, rękawice.

Ciasteczka>