Usługa - Szkolenie: Elektropneumatyka przemysłowa (P2)

Logo EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.5/5 z 1664 ocen

Tytuł Szkolenie: Elektropneumatyka przemysłowa (P2)

Numer usługi 2021/10/22/5274/1210932

Dostawca usług EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Motoryzacja

PLN

2 349,95 zł netto za osobę

2 890,44 zł brutto za osobę

111,90 zł netto za osobogodzinę

137,64 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie kierowane jest do:

 • kadry technicznej zajmującej się obsługą urządzeń elektropneumatycznych oraz inżynierów (projektanci, konstruktorzy i technologowie),
 • osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu podstaw konwencjonalnych układów elektropneumatycznych.
 • „Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa”
 • osób, które obecnie zatrudnione są w działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn oraz które są kierowane przez pracodawców na usługę w ramach projektu: "Przepis na
  Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży Moto".
Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 18-10-2022
Liczba godzin usługi: 21
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia:

Program usługi obejmuje 21 godzin dydaktycznych (15 godzin zegarowych i 45 minut plus przerwy).

Dzień 1

 1. Teoretyczne wiadomości wprowadzające z zakresu systemów elektropneumatyki przemysłowej
  • Literatura wprowadzająca oraz obowiązujące normy
  • Porównanie elementów składowych pneumatyki oraz elektropneumatyki (układ wytwarzania sprężonego powietrza, układ przygotowania sprężonego powietrza, zawory do kontroli wartości ciśnienia, zawory do kontroli wartości prędkości pracy siłowników i silników, wyłączniki krańcowe, siłowniki, silniki napędowe, sterowanie w funkcji drogi, sterowanie w funkcji czasu)
  • Definicja oraz zakres zastosowania elektropneumatyki
 2. Elektrozawory pneumatyczne
  • Budowa zaworów rozdzielających suwakowych
  • Zasady symbolicznego oznaczania zaworów oraz oznaczenia przyłączy
  • Elektrozawory – cechy i zadania
  • Zawory sterowane bezpośrednio (zawór rozdzielający 2/2, zawór rozdzielający 3/2 (NO/NC), zawór rozdzielający 5/2 monostabilny, zawór rozdzielający 5/2 bistabilny, zawór rozdzielający 5/3)
  • Szczególne zastosowania zaworów ze sterowaniem elektrycznym
  • Typy wtyczek cewek zaworów elektropneumatycznych
  • Odmiany tłoczków zaworowych oraz uszczelnień
  • Przetwornik pneumoelektryczny (presostat, przekaźnik ciśnienia)
 3. Elementy elektryczne w sterowaniu elektropneumatycznym
  • Elementy sygnałowe, elementy przetwarzające sygnały z elementów sygnałowych, elementy wzmacniające i wytwarzające sygnały wyjściowe, komponenty sterujące częścią wykonawczą układu
  • Symbolika oznaczeń elementów elektrycznych w elektropneumatyce
  • Elementy sygnałowe sterowane ręcznie
  • Przekaźnik elektryczny (budowa, zasada działania, cechy użytkowe)
  • Odmiany przekaźników przemysłowych
  • Oznaczenie zacisków przekaźników
  • Przekaźnik czasowy (zasada działania, tryby pracy)
 4. Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów elektropneumatyki przy użyciu szkoleniowych stanowisk montażowych

Dzień 2

 1. Podstawy elektrotechniki w aspekcie elektropneumatyki (napięcia bezpieczne, łączenie przewodów elektrycznych, żywotność cewek zaworów, charakterystyka przełączania zaworów)
 2. Technologie połączeń części pneumatycznej i elektrycznej układów sterowania
 3. Sensoryka przemysłowa stosowana w układach elektropneumatycznych, podstawowy podział czujników, w tym czujniki
  • Fotoelektryczne
  • Mechaniczne
  • Pojemnościowe
  • Ultradźwiękowe
  • Indukcyjne
  • Elektropneumatyczne i pneumatyczne człony wyczuwające
  • Odmiany mocowania sensorów na siłownikach
  • Kontaktrony i czujniki pola magnetycznego
 4. Regulatory w układach elektropneumatyki
  • Technika sterowania (odmiany, przykłady)
  • Zastosowanie regulatorów w napędach pneumatycznych
  • Regulatory proporcjonalne – zastosowanie
  • Zastosowania techniki proporcjonalnej
 5. Zawory procesowe z serwosterowaniem (zasada działania, zawory procesowe z serwosterowaniem oraz z podwieszaną membraną)
 6. Budowa i działanie układów sterowania elektropneumatycznego
 7. Oznaczenia symboliczne i ich odczytywanie zgodnie z normą PN-ISO 1219
  • Zasady zapisu graficznego podzespołów elektropneumatycznych oraz elektrycznych
  • Rysowanie schematów układów elektropneumatycznych z analizą współzależności pomiędzy częścią pneumatyczną oraz elektryczną
 8. Zasady bezpieczeństwa pracy w układach elektropneumatycznych
 9. Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów elektropneumatyki przy użyciu szkoleniowych stanowisk montażowych

Dzień 3

 1. Opis standardów układów elektropneumatycznych
 2. Wymagania dotyczące konstrukcji oraz elementów dodatkowych pozwalających na zabudowę układów elektropneumatycznych
 3. Kryteria doboru układów elektropneumatycznych oraz zamiany pneumatyki konwencjonalnej na podzespoły elektropneumatyczne
 4. Porównanie systemów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych pod kątem możliwości funkcjonalnych oraz zastosowania dodatkowych elementów automatyki przemysłowej
 5. Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów elektropneumatyki przy użyciu szkoleniowych stanowisk montażowych

Warunki niezbędne do osiągnięcia celu usługi: Wymagane ukończenie kursu P1: Podstawy pneumatyki przemysłowej lub wiedza z tego zakresu.


Emt-Systems Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń (min. 6 uczestników). W tej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany o najbliższym możliwym do zrealizowania terminie.

Warunki organizacyjne:

Każdy z uczestników ma dostęp do stacji komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym, najnowszych katalogów produktowych, przekrojów komponentów pneumatyki, bogato wyposażonych laboratoriów wykorzystywanych do wykonywania ćwiczeń praktycznych.

Sale i laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach pneumatyki najpopularniejszych producentów:

 • Parker, ORIGA Parker, Festo, Rexroth, Pneumax/Rectus, PIAB, NORGREN, BIMBA Pneumatics, SMC (w zakresie układów sterujących oraz wykonawczych pneumatyki oraz elektropneumatyki)
 • IFM, BALLUFF, Relpol, SIEMENS, Pneumax (w zakresie sensoryki przemysłowej, układów przekaźnikowych, sterowania oraz wysp zaworowych)

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje skrypt szkoleniowy, notes i długopis.

„Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Szkolenie adresowane do osób indywidualnych i pracowników firm, chcących zdobyć nowe kompetencje z tego zakresu i posiadających ukończony kurs P1: Podstawy pneumatyki przemysłowej lub wiedzę z tego zakresu oraz do osób, które obecnie zatrudnione są w działach produkcyjnych i wykonują podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn oraz które są skierowane przez pracodawców na usługę w ramach projektu: "Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży Moto".

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Teoretyczne wiadomości wprowadzające z zakresu systemów elektropneumatyki przemysłowej
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Elektrozawory pneumatyczne
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Elementy elektryczne w sterowaniu elektropneumatycznym, Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów elektropneumatyki
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów elektropneumatyki
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy elektrotechniki w aspekcie elektropneumatyki,Technologie połączeń części pneumat. i elektrycznej ukł. sterowania,Sensoryka przemysł. stosowana w ukł. elektropneumat, podst. podział czujników
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Regulatory w układach elektropneumatyki, Zawory procesowe z serwosterowaniem, Budowa i działanie układów sterowania elektropneumatycznego
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Oznaczenia symboliczne i ich odczytywanie zgodnie z normą PN-ISO 1219, Zasady bezpieczeństwa pracy w układach elektropneumatycznych, ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów elektropneumatyki
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Opis standardów ukł.elektropneumat,Wymagania konstrukcji i elementów dodat. do zabudowy ukł.elektropneumat,Kryteria doboru ukł.elektropneumat. i zamiany pneumatyki konwencj. na podzesp. elektropneumat
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Porównanie systemów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych pod kątem możliwości funkcjonalnych oraz zastosowania dodatkowych elementów automatyki przemysłowej, ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów elektropneumatyki, test
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do pracy z układami elektropneumatyki przemysł., w tym do obsługi i montażu układów, czytania pneumatycznych i elektropneumatycznych schematów ukł. sterowania, doboru elementów elektropneumatyki do zadanych parametrów pracy, obsługi oprogramowania umożliwiającego testowanie ukł.elektropneumat. Uczestnik nabywa praktyczne umiejętności dot. budowy ukł. pneumatycznych wyposażonych w elementy elektropneumat. Kompet. społ: widzi potrzebę samokształcenia się z pneumatyki przem.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • wymienia i opisuje własności i sposoby obsługi układów elektropneumatyki przemysłowej
 • opisuje budowę i działanie elektropneumatycznych elementów wykonawczych oraz sterujących stosowanych w przemyśle
 • czyta pneumatyczne oraz elektropneumatyczne schematy układów sterowania
 • montuje układy sterowania elektropneumatycznego przy zastosowaniu stanowisk szkoleniowych umożliwiających konfigurowanie i badanie układów elektropneumatyki
 • dobiera elementy elektropneumatyki do zadanych parametrów pracy
 • obsługuje oprogramowanie umożliwiające testowanie układów elektropneumatycznych
 • buduje układy pneumatyczne wyposażone w elementy elektropneumatyczne oraz zastępuje układy pneumatyczne przez zespoły elektropneumatyczne.
 • kompetencje społeczne: widzi potrzebę samokształcenia się z obszaru pneumatyki przemysłowej oraz identyfikuje i szuka rozwiązań problemów technicznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test sprawdzający na zakończenie szkolenia, składające sie z 10 pytań w formie zamkniętej, trwające 15 minut.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 349,95 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 890,44 zł
Koszt osobogodziny netto111,90 zł
Koszt osobogodziny brutto137,64 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba Centrum Szkoleń Inżynierskich, na którą składają się biura, pracownie i laboratoria szkoleniowe – znajduje się w doskonałej lokalizacji, niedaleko zjazdu z A4 (zjazd Sośnica). Szkolenia prowadzone są w budynku nr 3 Cechownia przy ulicy Bojkowskiej 35A na terenie kompleksu inwestycyjnego "Nowe Gliwice".

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Herbuś

Krzysztof Herbuś

"Specjalista z zakresu pneumatyki przemysłowej
oraz budowy i eksploatacji maszyn. Posiada
kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych z zakresu pneumatyki
przemysłowej. Jego osiągnięcia zawodowe
poparte są licznymi publikacjami. Wykształcenie:Doktor nauk technicznych Specjalizacja:Pneumatyka przemysłowa"

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Miłoszewska

Katarzyna Miłoszewska

email: katarzyna.miloszewska@emt-systems.pl

tel: (+48) 506 589 491

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników ma dostęp do stacji komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym, najnowszych katalogów produktowych, przekrojów komponentów pneumatyki, bogato wyposażonych laboratoriów wykorzystywanych do wykonywania ćwiczeń praktycznych.

Sale i laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach pneumatyki najpopularniejszych producentów:

 • Parker, ORIGA Parker, Festo, Rexroth, Pneumax/Rectus, PIAB, NORGREN, BIMBA Pneumatics, SMC (w zakresie układów sterujących oraz wykonawczych pneumatyki oraz elektropneumatyki)
 • IFM, BALLUFF, Relpol, SIEMENS, Pneumax (w zakresie sensoryki przemysłowej, układów przekaźnikowych, sterowania oraz wysp zaworowych)

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje skrypt szkoleniowy, notes i długopis.

Informacje dodatkowe

Przed zgłoszeniem na usługę prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności wolnych miejsc.
Istnieje możliwość zwolnienia usługi z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (DZ.U.2013, poz. 1722 z późn. zm.), w przypadku, gdy Przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie na poziomie co najmniej
70% ze środków publicznych. Warunkiem zwolnienia jest dostarczenie do firmy szkoleniowej stosownego oświadczenia na
co najmniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem. W innej sytuacji należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
W harmonogramie i programie przyjęto następujące założenia: 1 godzina lekcyjna=45 minut; 1 godzina zegarowa = 60
minut.
Program zajęć obejmuje 21 godzin lekcyjnych, tj. 15 godzin zegarowych 45 minut i czas przerw w wymiarze 5 godzin
zegarowych i 15 minut - łącznie 21 godzin zegarowych.

Ciasteczka>