Usługa - Podologia II stopnia

Logo TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

4.9/5 z 5295 ocen

Tytuł Podologia II stopnia

Numer usługi 2021/10/21/10458/1209097

Dostawca usług TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 650,00 zł netto za osobę

4 650,00 zł brutto za osobę

116,25 zł netto za osobogodzinę

116,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest skierowany zarówno dla początkujących osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 16-01-2022
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Tematyka zajęć:

Dzień I: - Zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z tematyki:

• Procedury i instrukcje BHP w gabinecie podologicznym

• Sterylizacja i dezynfekcja narzędzi

• Wywiad podologiczny:algorytm przyjęcia klienta do gabinetu podologicznego

• Anamneza-praca z kartą klienta

• Podstawy funkcjonowania gabinetu

• Umeblowanie gabinetu podologicznego

• Dobór narzędzi do pracy

- Poznanie wrodzonych i nabytych zaburzeń w obrebie paznokcia

- rozpoznanie infekcji bakteryjnych i grzybiczych paznokci

- rozpoznanie zaburzenia płytek paznoikciowych w przebiregu najczęstszych chorób skóry / chorób ogólnoustrojowych

Dzień II Zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z tematyki:

- diagnostyka labolatoryjna infekcji bakteryjnych i grzybiczych

- terapia i pobieranie materiału do badan mykologicznych i bakteriologicznych

- oczyszczanie i opracowanie paznokci zmienionych chorobowo

Dzień III Zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z tematyki:

- poznanie metod korekcji paznokci wrastających i wrastających się

- wykonanie i aplikacja klamry indywidualnej

-  ortonyksja praktyczna- klamra Ross- Fraser'a

- ortonyksja praktyczna- klamra Tytanowa

Dzień IV Zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z tematyki:

- zagadnienia dotyczące podologii geriatrycznej

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – podstawy funkcjonowania gabinetu podologicznego, narzędzia oraz preparaty w zabiegu, zapoznanie się z podstawowymi zabiegami podologicznymi.
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne – wykonanie podstawowych zabiegów podologicznych.
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – diagnostyka laboratoryjna infekcji bakteryjnych i grzybiczych
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - terapia i pobieranie materiału do badan mykologicznych i bakteriologicznych
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ortonyksja praktyczna- klamra Ross- Fraser'a, klamra tytanowa, klamra indywidualna
Data realizacji zajęć
24-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia na modelach zakładanie klamer Fraser'a, klamer tytanowych, klamer indywidualnych
Data realizacji zajęć
24-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – podologia geriatryczna
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - podologia geriatryczna
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podologia II stopnia - kurs przygotowuje do wykonania zaawansowanych zabiegów w gabinecie podologicznym.
Kompetencje społeczne uzyskane pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy wykonaniu zabiegu.

Efekty uczenia się

Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi.

- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegu podologicznego

- organizuje stanowisko pracy do zabiegu podologicznego;

- organizuje niezbędne materiały  oraz narzędzia;

- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;

- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem;

- sterylizuje i dezynfekuje narzędzia;

- definiuje podstawy funkcjonowania gabinetu;

- przeprowadza prawidłowo zabieg podologiczny – pracuje ze sklapelem

- charakteryzuje preparaty stosowane w gabinecie podologicznym;

- obsługuje skalpel, dłuto i frezarki podologiczne

- charakteryzuje wrodzone i nabyte zaburzenia w obrębie paznokcia

- różnicuje infekcje bakteryjne i grzybicze paznokci

- różnicuje zaburzenia płytki paznokciowej

- przeprowadza zabieg podologiczny w zakresie aplikacji klamry  Fraser'a i Tytanowej

- przeprowadza zabieg podologiczny w zakresie pobrania materiału do badań mykologicznych  i bakteriologicznych

Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu potrafi we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o  celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta. 

Ukończony kurs pozwoli  wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez zwiększenie liczby oferowanych zabiegów, wzrost liczby klientów. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 650,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 650,00 zł
Koszt osobogodziny netto 116,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 116,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Radło

Agnieszka Radło

Podologia, Kosmetologia, Biotechnologia
Agnieszka Radło od 2 lat prowadzi poradnię
podologiczną w Szpitalu Geriatrycznym w
Katowicach. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z
zakresu leczenia oraz profilaktyki stóp. Kontakt z
pacjentem oraz liczne praktyczne umiejętności
zdobyła w gabinecie specjalistycznym pielęgnacji
stóp we Wrocławiu, gdzie pracowała na
stanowisku specjalisty do spraw podologii.

Agnieszka Radło asbolwentka studiów
licencjackich na kierunku Kosmetologia oraz
magisterskich na kierunku Biotechnologia
Dyplomowana specjalistka podolog
Agnieszka Radło od 2014 roku pracuje jako
konsultant oraz wykonawca zabiegów
podologicznych

Zdjęcie Katarzyna Ferenc

Katarzyna Ferenc

Obszarem specjalizacji Pani Katarzyny Ferenc jest kosmetologia, podologia, pedicure kosmetyczny, leczniczy, paznokcie wrastające, odciski modzele. Pani Katarzyna Ferenc od 5 lat specjalizuje się w dziedzinie podologii. Posiada praktyk w stosowaniu Kostki Arkady. g Od 2014 roku pracuje jako konsultant oraz wykonawca zabiegów podologicznych. Ukończona Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, licencjat z kosmetologii. Ukończone kursy podologii I i II stopnia.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Grochoła

Natalia Grochoła

email: iks@trementi.pl

tel: (+48) 509 670 833

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Notatnik, dłuopis, skrypt szkoleniowy, materiały niezbędne do realizacji części praktycznej szkolenia

Informacje dodatkowe

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego inspektoratu Sanitarnego

Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535​

Ciasteczka>