Usługa - Rekrutacja, selekcja i ocena pracowników

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1485 ocen

Tytuł Rekrutacja, selekcja i ocena pracowników

Numer usługi 2021/10/11/12918/1198326

Dostawca usług AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Miejsce usługi Starachowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 900,00 zł netto za osobę

3 900,00 zł brutto za osobę

162,50 zł netto za osobogodzinę

162,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupa docelowa: szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej oraz pracowników zajmujących się rekrutacją, selekcją oraz oceną.

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 20-04-2022
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

I dzień

Wprowadzenie do szkolenia

- Oczekiwania szkoleniowe uczestników

- Ćwiczenie wprowadzające

Zanim zaczniesz rekrutację… - praca na case study uczestników szkolenia

- Stanowisko a struktura firmy

- Tworzenie opisu stanowiska pracy – ćwiczenia indywidualne

- Kompetencje a kwalifikacje – stworzenie kryteriów

- Siatki kompetencji

- Profil kandydata – aspekty osobowościowe i interpersonalne

- Przygotowanie stanowiska pracy, narzędzi i wdrożenia pracownika

- Prawne aspekty zatrudniania – rodzaje umów, ich zalety i wady

- Zaplanowanie rekrutacji

Rekrutacja

- Ogłoszenia rekrutacyjne – case study – jakich błędów unikać?

- Tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych - ćwiczenia

- Kanały rekrutacji pracowników (polecenia, agencje, urzędy pracy, internet, praktyki, staże, targi pracy) – skuteczność i ich dopasowanie do stanowiska oraz firmy

- Okiem prawnika: Zakres informacji, jakich pracodawca może wymagać od kandydatów do pracy i pracowników

- Podstawowe informacje o zasadach zatrudniania cudzoziemców

- Komunikacja z kandydatami do pracy – dobre praktyki

II dzień

Selekcja kandydatur

- Dokumenty aplikacyjne – co to znaczy „dobre CV”

- Co można wyczytać z CV „między wierszami”?

- Wstępna selekcja kandydatów

- Zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, zbieranie informacji o stanie zdrowia i życiu prywatnym – aspekty prawne

- Zakaz dyskryminacji kandydatów – przepisy prawa i obszary ryzyka

- Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną

Rozmowa kwalifikacyjna

- Organizacja rozmów rekrutacyjnych – kto powinien je prowadzić, umawianie kandydatów, kwestie logistyczne

- Przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej – przykładowe pytania

- Pierwsze wrażenie – na co zwracać uwagę? Komunikacja werbalna, autoprezentacja kandydata

- Mechanizmy psychologiczne mające wpływ na ocenę

- Przebieg rozmowy – główne części, wywiad behawioralny, motywacja pracownika

- Jakich błędów nie popełniać i o co nie wolno nam pytać

- Testy rekrutacyjne – możliwości i ograniczenia stosowania

- Narzędzia do oceny kompetencji kandydatów

- Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom

III dzień

Ocena pracowników

- Cel i sens oceny pracownika w organizacji

- Korzyści dla firmy, menedżera i pracownika – ćwiczenie zespołowe

- Wady, ograniczenia sytemu oraz możliwe obawy i obiekcje pracowników - ćwiczenie

- Związek oceny z systemem motywacyjnym

- Tworzenie i wdrażanie SOOP

Metody i narzędzia dokonywania oceny

- Ocena kompetencji, zadań, celów czy efektów?

- Tworzenie modeli kompetencyjnych

- Ocena 90, 180, 270 i 360 stopni

- AC / DC

- Zarządzanie przez cele

- Okresowe rozmowy oceniające

- Samoocena pracownika

- Inne metody dokonywania oceny

Prawne aspekty relacji pracodawca – pracownik

- Uprawnienia kadry kierowniczej a obowiązek przestrzegania przepisów prawa w zakresie:

  • zakazu dyskryminacji
  • zarzutu mobbingu
  • naruszenia dóbr osobistych pracownika
  • ochrony danych osobowych
  • tajemnicy przedsiębiorstwa
  • zakazu konkurencji
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

- Pytania, dyskusja

Wytyczne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego, zapewniamy:
Układ przestrzenny szkolenia zorganizowany w sposób:
zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk;
Przed wejściem mierzymy temperaturę;
Czyszczenie powierzchni wspólnych
Utrzymanie dobrej wentylacji, wietrzenie oraz dezynfekcja miejsc
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do szkolenia Zanim zaczniesz rekrutację… - praca na case study uczestników szkolenia
Data realizacji zajęć
26-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
26-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Rekrutacja
Data realizacji zajęć
26-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Selekcja kandydatur
Data realizacji zajęć
27-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
27-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Rozmowa kwalifikacyjna
Data realizacji zajęć
27-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena pracowników Metody i narzędzia dokonywania oceny
Data realizacji zajęć
28-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
28-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty relacji pracodawca – pracownik Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Data realizacji zajęć
28-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po ukończonym szkoleniu Uczestnik profesjonalnie prowadzi procesy rekrutacji i selekcji z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

Wiedza: omawia najważniejsze narzędzia i metody stosowane w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników, opisuje prawne aspekty zatrudniania i oceniania pracowników, wymienia jakich błędów unikać podczas rekrutacji pracowników;

Umiejętności: tworzy dokumenty rekrutacyjne dla swojej firmy,  prowadzi rozmowy rekrutacyjne, profesjonalnie ocenia kandydata oraz pracownika;

Kompetencje społeczne: motywuje do prowadzenia procesów rekrutacyjnych zgodnie ze współczesnymi trendami oraz przepisami prawa.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre i post test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 162,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 162,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

Sala 10

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Krukar

Marcin Krukar

– Ponad 17 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, ponad 12 000 godzin pracy z różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych
– Przez 3 lata Koordynator Zespołu Trenerów Wewnętrznych, Trener Wewnętrzny i HR BP w Intercity,
– Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications
– Właściciel firmy szkoleniowo - doradczej NERAIDA – Szkolenia z Pasją (od 2008),
– Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (od 2019 Opiekun Kadry Szkoły Matrik), oraz Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR (członek – założyciel, 2013 – 2016 Wiceprezes)
– Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2012), wykładowca MBA na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
– Dyplomowany Trener Biznesu (WSE Kraków), Menedżer Projektów Szkoleniowych (Wszechnica UJ), posiada uprawnienia Wykładowcy Pozaszkolnych Form Nauczania oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.
– Absolwent Kursu Mentorskiego (2013), certyfikowany Trener HRD BP (2015)

Prowadzę szkolenia bez prezentacji multimedialnych i nudnych wykładów, zamiast tego stosuję różnorodne metody aktywizujące, ćwiczenia, gry i metody autorskie, dzięki temu uczestnicy są zaangażowani w szkolenia

Pracuję w oparciu o wiedzę z zakresu uczenia się osób dorosłych: cykl Kolba, trójkąt kompetencji, model Kirkpatricka, cele oparte o KPI.

Zdjęcie Elżbieta Krukar

Elżbieta Krukar

Specjalizuje się w praktyce stosowania prawa gospodarczego i cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego,
 Zajmuje się sporządzaniem, opiniowaniem i negocjowaniem różnego rodzaju umów, weryfikacją dokumentów, prowadzeniem spraw sądowych i egzekucyjnych.
 Posiada bogate doświadczenie zarówno w procesowych, ale również alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (negocjacje prawnicze, mediacje).
 Posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń metodami aktywizującymi uczestników i warsztatowymi.
 Włada językiem angielskim i niemieckim.

Posiada ponad 6 letnie doświadczenie we współpracy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i dużymi podmiotami gospodarczymi. Prowadziła i konsultowała projekty zamknięte dla firm, sporządzała, opiniowała i negocjowała umowy dla biznesu i instytucji państwowych. Prowadziła szkolenia i doradztwo z zakresu stosowania przepisów prawa w praktyce biznesowej dla kilkunastu firm i organizacji.
Od ponad 3 lat prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w centrum Krakowa.
Realizowała i współuczestniczyła przy realizacji projektów szkoleniowych dla takich Klientów jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dr Irena Eris, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
Absolwentka studiów stacjonarnych na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szpankowska-Cielica

Aleksandra Szpankowska-Cielica

email: aleksandra.szpankowska@ap.org.pl

tel: (+48) 501 493 940

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały skzoleniowe oraz teczka, notatnik i długopis

Informacje dodatkowe

Szkolenie obejmuje 24h (1h = 45 min.)

Ciasteczka>