Usługa - KULTURA KOMUNIKACJI PRZEZ JAKOŚĆ

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1451 ocen

Tytuł KULTURA KOMUNIKACJI PRZEZ JAKOŚĆ

Numer usługi 2021/10/09/12918/1197948

Dostawca usług AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Miejsce usługi Ostrowiec Świętokrzyski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

168,75 zł netto za osobogodzinę

168,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, kierowniczej, księgowości oraz wszystkich pracowników stykających się z obsługą klienta

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 13-01-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

CZTERY TWARZE BIZNESU
Typologia temperamentu PEN

Typologia według modelu CZZN

Charakterystyczne zachowania klientów wg typologii

Sposoby komunikacji z klientami w zależności od typologii

Kwestionariusz stylu interpersonalnego

Jak spełnić oczekiwania czterech typów klientów

DIAGNOZA POTRZEB I PREFERENCJI
Technika FOP w analizie potrzeb klienta

Metoda Potrójnego „P”

Błędy popełniane w analizie potrzeb

Rola słuchania potrzeb

Potrzeba, stanowisko a chęć klienta

Piramida potrzeb Maslova

SŁUCHANIE JAKO NARZĘDZIE WIEDZY
Bariery utrudniające uważne słuchanie

Zmysł słuchu jako technika sprzedaży

Techniki i nawyki aktywnego słuchania

Metoda UZOO

Technika Columbo aktywnego słuchania
KULTURA I JAKOŚĆ KOMUNIKACJI
Model komunikacji międzyosobowej

Asertywne wyrażanie potrzeb

Asertywność jako kompetencja społeczna

3 techniki asertywnej komunikacji

Jedno i dwukierunkowa komunikacja

Techniki wywierania wpływu Cialdiniego

Wytyczne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego, zapewniamy:
Układ przestrzenny szkolenia zorganizowany w sposób:
zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk;
Przed wejściem mierzymy temperaturę;
Czyszczenie powierzchni wspólnych
Utrzymanie dobrej wentylacji, wietrzenie oraz dezynfekcja miejsc
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
WPROWADZENIE CZTERY TWARZE BIZNESU
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
DIAGNOZA POTRZEB I PREFERENCJI
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
SŁUCHANIE JAKO NARZĘDZIE WIEDZY
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
KULTURA I JAKOŚĆ KOMUNIKACJI PODSUMOWANIE i ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po ukończeniu szkolenia uczestnik efektywnie słucha i komunikuje się z klientem

Efekty uczenia się

Uczestnik:
Wiedza: wymienia typologie klienta, omawia błędy popełniane w analizie, określa potrzebę i stanowisko klienta;

Umiejętności: Określa charakterystyczne zachowania klientów w zależności od cech osobowości, komunikuje się z klientem na podstawie określonego profilu, analizuje potrzeby klientów z wykorzystaniem poznanych metod, wykorzystuje techniki aktywnego słuchania, efektywnie komunikuje się z klientami;

Kompetencje: Zachęca do stałego kształcenia się, motywuje do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre i post test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 168,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 168,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Henryka Sienkiewicza 63, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Budynek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, sala konferencyjna

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mateusz Mrozowski

Mateusz Mrozowski

Od 12 lat w sprzedaży, doświadczenie menadżerskie i sprzedażowe w takich branżachjak: Marketing wewnętrzny, Finanse, Farmacja, Budownictwo, IT, Sprzedaż
bezpośrednia. Doświadczenie sprzedażowe zdobywał na różnych szczeblach kariery
zawodowej począwszy od przedstawiciela handlowego do funkcji Dyrektora
Sprzedaży. W 2016 roku uzyskał tytuł najskuteczniejszego sprzedawcy w swojej firmie, rok później najlepszego Dyrektora Sprzedaży. Ponad 17 wyróżnień handlowych za wyniki sprzedażowe. Twórca autorskich procesów i procedur handlowych dla callcenter, sprzedaży bezpośredniej, motoryzacji i branży finansowej.
Certyfikowany trener, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Trener
Biznesu Szkoły Trenerów, Kurs Trenerski – Profesjonalny Trener Organizacji. Prowadzący autorską Akademie Trenerów Biznesu (roczna szkoła), przygotowującą trenerów do pracy w organizacjach biznesowych. Członek zarządu i przewodniczący rady fundacji „Sukces po Polsku”, nagrodzony wyróżnieniami: Ambasador przedsiębiorczości, marka: Sukces po Polsku, Luksusowa marka roku, KIE, Klub „Złotego Feniksa”
Publicysta ekspercki: Forbes, Szef Sprzedaży, As Sprzedaży, Marketer+, Franczyza& Biznes … ( 20+ artykułów branżowych)
Autor: 4 książek (tematyka: motywacja, przywództwo, sprzedaż), bestsellerowej
książki „sprzedaż jest sexy albo nie ma jej wcale” i „samotność lidera - historia
sprzedawcy…” Wykładowca akademicki na WSPiA w Lublinie (psychologia sprzedaży) i w SZS w Warszawie (zajęcia prowadzone dla managerów i d

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szpankowska-Cielica

Aleksandra Szpankowska-Cielica

email: aleksandra.szpankowska@ap.org.pl

tel: (+48) 501 493 940

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe oraz teczka, notatnik i długopis

Informacje dodatkowe

Szkolenie obejmuje 16h (1h = 45 min.)

Ciasteczka>