Usługa - Obowiązki przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1451 ocen

Tytuł Obowiązki przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym

Numer usługi 2021/10/07/12918/1195906

Dostawca usług AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Miejsce usługi Starachowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 400,00 zł netto za osobę

1 400,00 zł brutto za osobę

175,00 zł netto za osobogodzinę

175,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników mających w obowiązku poznanie zagadnień dot. przewoźnika drogowego, interpretowanie przepisów dot. ustawy o transporcie drogowym, kadrowych, księgowych, przewoźników, spedytorów, osób zarządzających pracą kierowców oraz kierowcy

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 10-01-2022
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Poznanie najważniejszych aspektów prawnych:
 • Rozporządzenie WE 561/2006
 • Dyrektywa 2002/15/WE
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania ww. przepisów;
 • Uzyskanie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Certyfikat kompetencji zawodowych
 • Zmiany w transporcie – Pakiet Mobilności
 • Minimalizacja kar oraz mandatów;
 • Rozliczanie czasu pracy kierowców
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Wynagrodzenia
 • Co powinien wiedzieć Przewoźnik
 • Kontrola ITD w przedsiębiorstwie
 • Karty do tachografu cyfrowego - karta kierowcy, przedsiębiorstwa warsztatowa i kontrolna
 • Wymóg i narzędzia pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy
 • Zakres kontroli na trasie i w przedsiębiorstwie

Wytyczne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego, zapewniamy:
Układ przestrzenny szkolenia zorganizowany w sposób:
zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk;
Przed wejściem mierzymy temperaturę;
Czyszczenie powierzchni wspólnych
Utrzymanie dobrej wentylacji, wietrzenie oraz dezynfekcja miejsc
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
• Rozporządzenie, Dyrektywa, Ustawy, wykorzystania ww. przepisów; • Uzyskanie zezwolenia, • Certyfikat kompetencji zawodowych
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
• Zmiany w transporcie • Minimalizacja kar oraz mandatów; • Rozliczanie czasu pracy kierowców • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
• Wynagrodzenia • Co powinien wiedzieć Przewoźnik • Kontrola ITD w przedsiębiorstwie
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
• Karty do tachografu cyfrowego • Wymóg i narzędzia pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy • Zakres kontroli na trasie i w przedsiębiorstwie
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Dzięki ukończeniu szkolenia uczestnik stosuje się do obowiązków przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym

Efekty uczenia się

Uczestnik:
Wiedza: opisuje rozporządzenia, ustawy dotyczące obowiązków przewoźnika drogowego, omawia ustawę o transporcie drogowym;

Umiejętności: wykorzystuje i stosuje się do obowiązujących przepisów, prowadzi ewidencje czasu przewoźników, pobiera dane z tachografu cyfrowego i karty kierowcy;

Kompetencje społeczne: Inspiruje do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym oraz społecznym, kreuje postawę proaktywną w kontaktach międzyludzkich.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

pre i post test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 175,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 175,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

sala 10

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

10 letnie doświadczenie w transporcie. Rozliczanie pracy kierowców, obsługa tachografu i przygotowania dokumentacji do kontroli ITD i PIP. Trener z zakresu transportu drogowego, prawa pracy. Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Magister zarządzania zasobami ludzkimi, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy oraz BHP, a także studia menedżerskie MBA.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szpankowska-Cielica

Aleksandra Szpankowska-Cielica

email: aleksandra.szpankowska@ap.org.pl

tel: (+48) 501 493 940

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

materiały szkoleniowe, notatnik, teczka i długopis

Informacje dodatkowe

Szkolenie obejmuje 8h (1h=45 min.)

Ciasteczka>