Usługa - Zarządzanie stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1451 ocen

Tytuł Zarządzanie stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Numer usługi 2021/10/06/12918/1194890

Dostawca usług AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Miejsce usługi Ostrowiec Świętokrzyski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

168,75 zł netto za osobogodzinę

168,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzajęcej oraz pracowników 

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 19
Data zakończenia rekrutacji: 21-01-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
  1. Wprowadzenie do szkolenia

- Oczekiwania szkoleniowe uczestników

- Ćwiczenie integracyjne

- Kontrakt

  1. Stres – czym jest?

- Ćwiczenie „Test trzyminutowy”

- Definicja stresu – ćwiczenie zespołowe

- Odróżnianie bodźca (stresora) od reakcji stresowej

- Eustres a dystres

- „Radzenie sobie ze stresem” czy „Zarządzanie stresem”?

- Główne przyczyny stresu

- Skutki długotrwałego stresu w środowisku pracy

  1. Radzenie sobie ze stresem

- Indywidualne metody reagowania w sytuacji stresu.

- Obszar wpływu i obszar troski

- Techniki redukcji stresu.

  1. Poprawa efektywności jako sposób radzenia sobie ze stresem w pracy

- Metody organizacji i planowania pracy - dyskusja

- Matryca Eisenhowera – ćwiczenie

- Metoda GTD

- Priorytetyzacja zadań metodą ABC

- Jak zapobiegać prokrastynacji?

  1. Wypalenie zawodowe

- Fazy rozwoju zawodowego

- Przyczyny wypalenia zawodowego

- Skutki wypalenia zawodowego

  1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

- Walka z rutyną w pracy

- Automotywacja

- Rozwój zawodowy – ustalanie celów zawodowych

  1. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Wytyczne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego, zapewniamy:
Układ przestrzenny szkolenia zorganizowany w sposób:
zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk;
Przed wejściem mierzymy temperaturę;
Czyszczenie powierzchni wspólnych
Utrzymanie dobrej wentylacji, wietrzenie oraz dezynfekcja miejsc
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1. Wprowadzenie do szkolenia 2. Stres – czym jest? 3. Radzenie sobie ze stresem
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
4. Poprawa efektywności jako sposób radzenia sobie ze stresem w pracy
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
5. Wypalenie zawodowe
Data realizacji zajęć
26-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
26-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
6. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Data realizacji zajęć
26-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczestnik będzie zarządzał stresem i zapobiegał wypaleniu zawodowemu

Efekty uczenia się

Uczestnik:
Wiedza: Omawia możliwości zarządzania stresem w codziennej pracy zawodowej, wymienia techniki przezwyciężania stresu,

Umiejętności: Zwiększa efektywność osobistą dzięki technikom zarządzania zadaniami w czasie, opracuje indywidualne strategie radzenia sobie z wypaleniem zawodowym

Kompetencje społeczne: Motywuje do ciągłego rozwoju kompetencji oraz odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu firmowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre i post test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 168,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 168,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Henryka Sienkiewicza 63, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Budynek Cechu Przedsiębiorców i Rzemielśników, Sala konferencyjna

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Krukar

Marcin Krukar

– Ponad 17 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, ponad 12 000 godzin pracy z różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych
– Przez 3 lata Koordynator Zespołu Trenerów Wewnętrznych, Trener Wewnętrzny i HR BP w Intercity,
– Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications
– Właściciel firmy szkoleniowo - doradczej NERAIDA – Szkolenia z Pasją (od 2008),
– Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (od 2019 Opiekun Kadry Szkoły Matrik), oraz Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR (członek – założyciel, 2013 – 2016 Wiceprezes)
– Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2012), wykładowca MBA na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
– Dyplomowany Trener Biznesu (WSE Kraków), Menedżer Projektów Szkoleniowych (Wszechnica UJ), posiada uprawnienia Wykładowcy Pozaszkolnych Form Nauczania oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.
– Absolwent Kursu Mentorskiego (2013), certyfikowany Trener HRD BP (2015)

Prowadzę szkolenia bez prezentacji multimedialnych i nudnych wykładów, zamiast tego stosuję różnorodne metody aktywizujące, ćwiczenia, gry i metody autorskie, dzięki temu uczestnicy są zaangażowani w szkolenia

Pracuję w oparciu o wiedzę z zakresu uczenia się osób dorosłych: cykl Kolba, trójkąt kompetencji, model Kirkpatricka, cele oparte o KPI.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szpankowska-Cielica

Aleksandra Szpankowska-Cielica

email: aleksandra.szpankowska@ap.org.pl

tel: (+48) 501 493 940

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe oraz teczka, notatnik i długopis

Informacje dodatkowe

Szkolenie obejmuje 16h (1h = 45 min.)

Ciasteczka>