Usługa - Ocena pracowników

Logo AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

4.7/5 z 1485 ocen

Tytuł Ocena pracowników

Numer usługi 2021/10/06/12918/1194788

Dostawca usług AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Miejsce usługi Starachowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

168,75 zł netto za osobogodzinę

168,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest kierowane do: właścicieli mikro, małych, średnich firm, menedżerów, kierowników, brygadzistów, współpracowników odpowiedzialnych za obsługę klienta oraz osób, które chcą poznać metody, dzięki którym będą sprawiedliwie, obiektywnie oceniali pracowników poprzez wykorzystanie metod i narzędzi stosowanych podczas procesu oceny.

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 19
Data zakończenia rekrutacji: 04-02-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Wprowadzenie do szkolenia
  - Oczekiwania szkoleniowe
 2. System okresowej oceny pracowniczej
  - Cel i sens oceny pracownika w organizacji
  - Korzyści dla firmy, menedżera i pracownika – ćwiczenie zespołowe
  - Wady, ograniczenia sytemu oraz możliwe obawy i obiekcje pracowników - ćwiczenie
  - Związek oceny z systemem motywacyjnym
  - Tworzenie i wdrażanie SOOP, pilotaż
   
 3.  Metody i narzędzia dokonywania oceny
  - Ocena kompetencji, zadań, celów czy efektów?
  - Tworzenie modeli kompetencyjnych
  - Ocena 180 i 360 stopni
  - AC / DC
  - Zarządzanie przez cele
  - Okresowe rozmowy oceniające
  - Samoocena pracownika
  - Inne metody dokonywania oceny
 4. SOOP
  - Wypracowanie założeń SOOP:
 • celów oceniania,
 • zasad oceniania,
 • kryteriów oceniania,
 • podmiotu oceniania (pracownik),
 • przedmiotu oceniania (praca),
 • technik oceniania,
 • częstotliwości oceniania
  - Zaprojektowanie kluczowych narzędzi
  - Zaplanowanie wdrożenia pilotażu

5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia


Wytyczne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego, zapewniamy:
Układ przestrzenny szkolenia zorganizowany w sposób:
zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk;
Przed wejściem mierzymy temperaturę;
Czyszczenie powierzchni wspólnych
Utrzymanie dobrej wentylacji, wietrzenie oraz dezynfekcja miejsc
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do szkolenia System okresowej oceny pracowniczej
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Metody i narzędzia dokonywania oceny cz. I
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Metody i narzędzia dokonywania oceny cz. II
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
SOOP, Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Dzięki ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie sprawiedliwie, obiektywnie oceniał pracowników dzięki wykorzystaniu metod i narzędzi stosowanych podczas procesu oceny

Efekty uczenia się

Wiedza: wymienia najważniejsze informacje o ocenie pracowników, opisuje związek oceny z systemem motywacyjnym, definiuje kluczowe narzędzia i metody stosowane podczas procesu oceny

Umiejętności: sprawiedliwie i obiektywnie ocenia pracowników, tworzy modele kompetencyjne oraz założenia i ramy organizacyjne SOOP,

Kompetencje społeczne: rozumie wagę stosowania sprawiedliwych i obiektywnych metod oceny oraz motywuje do współtworzenia SOOP.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

PRE I POST TEST

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 168,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 168,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

Sala 10

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Krukar

Marcin Krukar

– Ponad 17 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, ponad 12 000 godzin pracy z różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych
– Przez 3 lata Koordynator Zespołu Trenerów Wewnętrznych, Trener Wewnętrzny i HR BP w Intercity,
– Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications
– Właściciel firmy szkoleniowo - doradczej NERAIDA – Szkolenia z Pasją (od 2008),
– Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (od 2019 Opiekun Kadry Szkoły Matrik), oraz Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR (członek – założyciel, 2013 – 2016 Wiceprezes)
– Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2012), wykładowca MBA na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
– Dyplomowany Trener Biznesu (WSE Kraków), Menedżer Projektów Szkoleniowych (Wszechnica UJ), posiada uprawnienia Wykładowcy Pozaszkolnych Form Nauczania oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.
– Absolwent Kursu Mentorskiego (2013), certyfikowany Trener HRD BP (2015)

Prowadzi szkolenia bez prezentacji multimedialnych i nudnych wykładów, zamiast tego stosuje różnorodne metody aktywizujące, ćwiczenia, gry i metody autorskie, dzięki temu uczestnicy są zaangażowani w szkolenia

Pracuje w oparciu o wiedzę z zakresu uczenia się osób dorosłych: cykl Kolba, trójkąt kompetencji, model Kirkpatricka, cele oparte o KPI.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szpankowska-Cielica

Aleksandra Szpankowska-Cielica

email: aleksandra.szpankowska@ap.org.pl

tel: (+48) 501 493 940

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dla uczestników
Skrypt szkoleniowy
Studia przypadków omawiane podczas szkolenia
Quizy, kwestionariusze i arkusze ćwiczeń

Informacje dodatkowe

Szkolenie obejmuje 16h dydaktycznych (1h = 45 min.)

Ciasteczka>