Usługa - Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem

Logo Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

4.9/5 z 2305 ocen

Tytuł Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem

Numer usługi 2021/10/04/23562/1191826

Dostawca usług Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Miejsce usługi Wodzisław Śląski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 100,00 zł netto za osobę

3 813,00 zł brutto za osobę

206,67 zł netto za osobogodzinę

254,20 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientemadresowana jest do właścicieli małych i średnich firm, przedsiębiorców, menadżerów sprzedaży, pracowników działów handlowych, sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych oraz wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia ze sprzedażą i obsługą klienta. Udział w usłudze rozwojowej umożliwi  podniesienie kompetencji pracowników zajmujących się obsługą klienta, zagwarantuje lepsze wyniki sprzedażowe firmy, profesjonalną komunikację z klientami, a tym samym wzrost satysfakcji klientów.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 15
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem adresowana jest do właścicieli małych i średnich firm, przedsiębiorców, menadżerów sprzedaży, pracowników działów handlowych, sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych oraz wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia ze sprzedażą i obsługą klienta. Udział w usłudze rozwojowej umożliwi  podniesienie kompetencji pracowników zajmujących się obsługą klienta, zagwarantuje lepsze wyniki sprzedażowe firmy, profesjonalną komunikację z klientami, a tym samym wzrost satysfakcji klientów.


PROGRAM USŁUGI:

1. Zacznijmy od siebie. Rola nastawienia i mój styl komunikacyjny w pracy z Klientem.

• rola własnego nastawienia do innych – budowanie pozytywnego nastawienia,

• zmiana myślenia o sobie i innych kluczem do sukcesu,

• przekonanie i stereotypy,

• własne ograniczenia i możliwości,

• zamiana przeszkadzających nawyków.

2. Typologia Klientów - Model C.G. Junga:

• techniki identyfikacji,

• hierarchia potrzeb świadomych i podświadomych,

• najczęstsze reakcje i kontreakcje,

3. Źródła wątpliwości i oczekiwań Klientów na 3 kluczowych etapach Procesu Zakupu:

• model N.Rackham,

• podział procesu zakupu na 3 główne etapy,

• identyfikacja źródeł wątpliwości i potrzeb Klienta na każdym etapie,

• reguły wyznaczania celów nadrzędnych i cząstkowych,

• oddziaływanie na etapie przedłużającej się finalizacji sprzedaży.

4. Przygotowanie do trudnych sytuacji: asertywność, zarządzanie stresem.

• 3 stopniowy Model Reakcji Asertywnej.

• Model Analizy Transakcyjnej - źródła budowania pewności siebie i stawiania granic.

• Ćwiczenia redukujące i uwalniające stres negatywny (Dystres).

• Techniki wzbudzające stres pozytywny (Eustres).


Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zacznijmy od siebie. Rola nastawienia i mój styl komunikacyjny w pracy z Klientem.
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Rola własnego nastawienia do innych – budowanie pozytywnego nastawienia.
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zmiana myślenia o sobie i innych kluczem do sukcesu.
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przekonanie i stereotypy, Własne ograniczenia i możliwości.
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zamiana przeszkadzających nawyków.
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Typologia Klientów - Model C.G. Junga.
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki identyfikacji.
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Hierarchia potrzeb świadomych i podświadomych.
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Najczęstsze reakcje i kontreakcje.
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Źródła wątpliwości i oczekiwań Klientów na 3 kluczowych etapach Procesu Zakupu.
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Model N.Rackham.
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podział procesu zakupu na 3 główne etapy.
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikacja źródeł wątpliwości i potrzeb Klienta na każdym etapie.
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Reguły wyznaczania celów nadrzędnych i cząstkowych.
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Oddziaływanie na etapie przedłużającej się finalizacji sprzedaży.
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przygotowanie do trudnych sytuacji: asertywność, zarządzanie stresem.
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
3 stopniowy Model Reakcji Asertywnej.
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Model Analizy Transakcyjnej - źródła budowania pewności siebie i stawiania granic.
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia redukujące i uwalniające stres negatywny (Dystres).
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki wzbudzające stres pozytywny (Eustres).
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem” przygotowuje do efektywnego komunikowania się z klientem, rozwiązywania jego problemów, diagnozowania trudnych sytuacji i radzenia sobie z nimi oraz do wyrażania empatycznych komunikatów, zachowań asertywnych w relacjach z klientem.

Efekty uczenia się

 1. Omawia jaką rolę odgrywa nastawienie do innych w pracy z Klientem.
 2. Omawia style komunikacyjne wykorzystywane w pracy z Klientem.
 3. Omawia jaką rolę w pracy z Klientem odgrywają przekonania i stereotypy.
 4. Omawia jakie mogą pojawić się ograniczenia i możliwości związane z pracą z Klientem.
 5. Omawia jak zmieniać nawyki, które przeszkadzają w pracy z Klientem.
 6. Charakteryzuje typologie klientów w ramach modelu C.G. Junga.
 7. Omawia hierarchię potrzeb świadomych i nieświadomych.
 8. Wymienia najczęstsze reakcje i kontrreakcje.
 9. Omawia metody pozwalające na rozpoznawanie i wywierania wpływu na poszczególne typy charakterologiczne.
 10. Dostosowuje swój styl komunikacji do preferowanego stylu Klienta.
 11. Omawia model N.Rackham.
 12. Omawia podział procesu zakupu na 3 główne etapy.
 13. Identyfikuje źródła wątpliwości i potrzeb Klienta na każdym etapie.
 14. Wymienia reguły wyznaczania celów nadrzędnych i cząstkowych.
 15. Omawia jakie jest oddziaływanie na etapie przedłużającej się finalizacji sprzedaży.
 16. Omawia elementy wpływające na decyzje zakupowe Klientów.
 17. Omawia w jaki sposób należy uwzględnić decyzje zakupowe Klientów planując proces sprzedaży.
 18. Omawia jak projektować cały przebieg sprzedaży, dzieląc go na mniejsze etapy i ustalając adekwatne cele.
 19. Omawia recepty, zarówno na Klientów, którzy bronią swojego aktualnego dostawcy, jak również na takich, którzy z różnych powodów nie podejmują finalnej decyzji zakupowej.
 20. Omawia 3 stopniowy Model Reakcji Asertywnej.
 21. Omawia Model Analizy Transakcyjnej.
 22. Omawia jakie są źródła budowania pewności siebie i stawiania granic.
 23. Redukuje i uwalnia stres negatywny.
 24. Omawia techniki wzbudzające stres pozytywny.
 25. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wiedzy wśród uczestników. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test wiedzy (POST TEST) mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

Dodatkowo, osiągnięcie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 813,00 zł
Koszt osobogodziny netto 206,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 254,20 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jastrzębska 9, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marta Jurkowska

Marta Jurkowska

Specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności osobistych, przywództwa, komunikacji, sprzedaży, polepszania relacji międzyludzkich i jakości współpracy zespołowej. Psycholog Zarządzania, Dyplomowany Trener Biznesu oraz magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Jest dyplomowanym Trenerem Biznesu, posiada m.in. Certyfikat ukończenia warsztatów w zakresie efektywności indywidualnej i kierowniczej oraz szkolenia Trening umiejętności kierowniczych z zakresu komunikacji interpersonalnej i zarządzania zespołem pracowniczym z wykorzystaniem metodologii Insights Discovery. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, szkolenia z zarządzania, szkolenia z kompetencji społecznych, szkolenia z przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji w zespole, szkolenia z motywacji pracowników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Gnutek

Karolina Gnutek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej. 

Każdy z uczestników otrzymuje prezentację multimedialną w wersji papierowej i/lub elektronicznej i/lub konspekt w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 3 100 zł netto/brutto.

Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 3 100 zł netto + 713 zł 23%VAT = 3 813 zł/osoba brutto

Ciasteczka>