Usługa - Kurs prawa jazy Kat C "Kierunek kariera", "Kierunek Kariera Zawodowa" Małopolskie Bony Szkoleniowe

Logo Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

4.6/5 z 20 ocen

Tytuł Kurs prawa jazy Kat C "Kierunek kariera", "Kierunek Kariera Zawodowa" Małopolskie Bony Szkoleniowe

Numer usługi 2021/10/01/12591/1190478

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego.

Usłua jest również adresowana dla uczestników projektu kierunek kariera

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 15-10-2021
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: usługa szkoleniowa kursy prawa jazdy kat. A, A1, A2, B, C, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut)

Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, przewożenia ładunków, zagrożeniami w ruchu drogowym oraz sytuacjami wyjątkowymi

Zajęcia praktyczne - 40 godzin (po 45 minut)

Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat C - Teoria
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat C - Teoria
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat C - Teoria
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat C - Teoria
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat C - Teoria
Data realizacji zajęć
25-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w prowadzeniu pojazdów ciężarowych. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik będzie posiadał wiadomości z zakresu czasu pracy kierowców, budowy i eksploatacji samochodu ciężarowego oraz sposoby właściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest uzyskanie umiejętności prowadzenia pojazdów ciężarowych kat C 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Leki

Piotr Leki

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. B, B1, C1, C

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursanta

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa: 

  • Brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
  • Brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
  • Ukończony wiek 20 lat i 9 miesięcy
  • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również do 30 dni po zakończeniu szkolenia na usługę egzaminacyjną w WORD.

Koszty egzaminu (230,00 zł) rozliczane poza systemem bonowym

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne ustalane są z kursantem indywidualnie po zakończeniu szkolenia teoretycznego

Szkolenie zawiera również egzamin wewnętrzny

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera

  • Podręcznik kursanta Kat C
  • Płytka CD
Ciasteczka>