Usługa - Kurs Prawo jazdy Kat B Rozszerzony -"Kierunek Kariera:- Małopolskie Bony Szkoleniowe

Logo Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

4.6/5 z 21 ocen

Tytuł Kurs Prawo jazdy Kat B Rozszerzony -"Kierunek Kariera:- Małopolskie Bony Szkoleniowe

Numer usługi 2021/10/01/12591/1190474

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana jest dla uczestników projektu " Kierunek Kariera" oraz dla osób, które chcą uzyskać upranienia do kierowania pojazdami Kat. B

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 15-10-2021
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: usługa szkoleniowa kursy prawa jazdy kat. A, A1, A2, B, C, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje: szkolenie teoretyczne w ilości 30 godzin oraz 60 godzin zajęć praktycznych ( po 45 minut każda).

Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z przepisami ruchu drogowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących poruszania się i użytkowania samochodu osobowego. 

Zajęcia praktyczne realizowane są jako indywidualne jazdy z każdym kursantem osobno, prowadzone przez instruktora nauki jazdy (obejmują wykonanie zadań na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym).

Szkolenie kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla egzaminu państwowego. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodem osobowym Kat.B w sposób merytoryczny i praktyczny do Egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdem kat B w ruchu drogowym, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu - potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminów wewnętrznych.

W efekcie ukończenia kursu prawa jazdy Kat B osoba szkolona:

 • zna i właściwie stosuje zasady i przepisy z zakresu ruchu drogowego
 • ​zna i właściwie stosuje procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • posiada umiejętności kierowania pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego
 • potrafi przewidzieć rzeczywiste i potencjalne zagrożenia w ruchu drogowym
 • potrafi sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe
 • potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Małopolski Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wiesław Freitag

Wiesław Freitag

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. B1, B,

Zdjęcie Marian Nowak

Marian Nowak

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy kat. B

Zdjęcie Grzegorz Sikora

Grzegorz Sikora

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B,

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursant

Płytka CD

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta Numeru PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdowotnych do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat B
 • Jedno zdjęcie takie jak do prawa jazdy
 • Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną tj. "Egzamin Państwowy" Kat B w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie oddział Oświęcim oraz dostarczenie potwierdzenia odbycia egzaminu państwowego.

Przystąpienie do Egzaminu Państwowego musi nastąpić w przeciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Egzamin państwowy płatny jest poza systemem bonowym.

Koszt państwowego egzaminu teoretycznego wynosi 30,00 zł

Koszt państwowego egzaminu praktycznego wynosi 140,00 zł

Informacje dodatkowe

 • Usługa jest realizowana z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera".
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów/wykładowców
 • Indywidualne podejście do kursanta
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  (teoria/praktyka)
 • Egzamin Państwowy MORD- Oświęcim. Cena egzaminu 170 zł (30 zł teoria, 140 zł praktyka) - Egzamin państwowy płatny poza systemem bonowym
 • Podręcznik kursanta Kat. B
 • Płytka CD z pełną bazą pytań egzaminacyjnych
Ciasteczka>