Usługa - Komunikacja perswazyjna w biznesie [FORMA ZDALNA]

Logo Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

4.9/5 z 2305 ocen

Tytuł Komunikacja perswazyjna w biznesie [FORMA ZDALNA]

Numer usługi 2021/09/30/23562/1189208

Dostawca usług Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

490,00 zł netto za osobę

602,70 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

86,10 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa „Komunikacja perswazyjna w biznesie [FORMA ZDALNA]” kierowana jest do osób, którym zależy na podniesieniu efektywności wykorzystania technik komunikacji perswazyjnej w relacjach z ludźmi oraz zdobyciu umiejętności skutecznej komunikacji i argumentacji.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 11-01-2022
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa „Komunikacja perswazyjna w biznesie [FORMA ZDALNA]”  kierowana jest do osób, którym zależy na podniesieniu efektywności wykorzystania technik komunikacji perswazyjnej w relacjach z ludźmi oraz zdobyciu umiejętności skutecznej komunikacji i argumentacji.


PROGRAM USŁUGI:

1. Autorefleksja i wgląd w siebie, czyli jak być przekonującym:
- Orientacja na cel - jak jest postrzegana, w czym się przydaje?

- Orientacja na proces - jak jest postrzegana, w czym się przydaje?

- Emocje i ich wpływ na uważność.

2. Perswazja vs. wywieranie wpływu vs. manipulacja:

- Perswazja, wywieranie wpływu, manipulacja – definicja, podobieństwo, różnice.

- Neurony lustrzane a sympatia.

- Przewaga i siła przebicia.

- Techniki perswazyjnego przekonywania.

- Demaskowanie manipulacji.

- Ryzyko związane z wywieraniem wpływu.

- Społeczne skutki wywierania wpływu.

- W jakich sytuacjach można wywierać wpływ?

3. Podstawowe zasady komunikatów perswazyjnych.

4. Sztuka perswazji - perswazyjne struktury językowe:

- Słowa, które oddziałują na podświadomość.

- Presupozycje, czyli siła ukrytych stwierdzeń.

- Implikacje.

5. Cechy indywidualne nadawcy i odbiorcy komunikatu perswazyjnego.

6. Efekt śpiocha/Wertera/ekspozycji – ich wpływ na komunikację perswazyjną.

7. Reguły i techniki wywierania wpływu na innych.

8. Tajniki języka przekonywania:

- Zrozumienie potrzeb.

- Obnażanie ukrytych potrzeb.

- Dwa poziomy przekonywania, czyli co? i w jaki sposób?

- Intencje dla których przekonujemy - zapomniany czynnik.

- Język korzyści.

- Język straty.

9. Skuteczna argumentacja, czyli co na kogo i jak działa?

- Dedykowanie argumentów do osobowości partnera.

- Obszary trudności po stronie oponenta.

- Prezentowanie argumentów.

- Zachowanie stron podczas argumentacji.

- Siła stereotypów.

- Zbijanie obiekcji a pogłębianie wiedzy o rozmówcy.

- Reakcje na przekonywanie.
10. Psychologia przeciwstawiania się manipulacjom.

11. Obrona przed manipulacją:

- Analiza transakcyjna.

- Asertywne wyrażanie emocji.

- Odmowa i ujawnianie asertywnego stanowiska.

12. Strategie biznesowe:

- Strategia formułowania celów.

- Strategia Disneya.

- Strategia Vonneguta.


Warunki organizacyjne:

Usługa rozwojowa trwa 7 godzin zegarowych, gdzie 1 godzina szkolenia trwa 60 minut.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Autorefleksja i wgląd w siebie, czyli jak być przekonującym? (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Perswazja vs. wywieranie wpływu vs. manipulacja. Podstawowe zasady komunikatów perswazyjnych. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Sztuka perswazji - perswazyjne struktury językowe. Słowa, które oddziałują na podświadomość. Presupozycje, czyli siła ukrytych stwierdzeń. Implikacje. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Cechy indywidualne nadawcy i odbiorcy komunikatu perswazyjnego. Efekt śpiocha/Wertera/ekspozycji – ich wpływ na komunikację perswazyjną. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Reguły i techniki wywierania wpływu na innych. Tajniki języka przekonywania. Skuteczna argumentacja, czyli co na kogo i jak działa? (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia przeciwstawiania się manipulacjom. Obrona przed manipulacją: Analiza transakcyjna. Asertywne wyrażanie emocji. Odmowa i ujawnianie asertywnego stanowiska. (wykład, czat)
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Strategie biznesowe: Strategia formułowania celów. Strategia Disneya. Strategia Vonneguta. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „Komunikacja perswazyjna w biznesie [FORMA ZDALNA]” przygotowuje do skutecznego wykorzystania technik komunikacji perswazyjnej w relacjach z klientami, skutecznego wykorzystania metod perswazji i metod wywierania wpływu, skutecznej argumentacji, osiągania swoich celów w kontaktach z innymi ludźmi, zdobycia umiejętności motywowania ludzi do zawarcia transakcji i skorzystania z oferty, rozpoznawania istniejących systemów postaw i wzorów zachowań odbiorcy.

Efekty uczenia się

 1. Przedstawia jak postrzegana jest orientacja na cel i orientacja na proces oraz argumentuje w czym każda z nich się przydaje.
 2. Omawia jakie emocje wpływają na uważność.
 3. Definiuje oraz wskazuje podobieństwa i różnice między perswazją, wywieraniem wpływu a manipulacją.
 4. Wymienia techniki perswazyjnego przekonywania.
 5. Demaskuje manipulację.
 6. Omawia ryzyko związane z wywieraniem wpływu.
 7. Omawia społeczne skutki wywierania wpływu.
 8. Przedstawia w jakich sytuacjach można wywierać wpływ.
 9. Omawia podstawowe zasady komunikatów perswazyjnych.
 10. Omawia perswazyjne struktury językowe.
 11. Stosuje słowa, które oddziałują na podświadomość.
 12. Charakteryzuje cechy indywidualne nadawcy i odbiorcy komunikatu perswazyjnego.
 13. Omawia jaki wpływ na komunikację perswazyjną ma efekt śpiocha, Wertera, ekspozycji.
 14. Stosuje reguły i techniki wywierania wpływu na innych.
 15. Dedykuje odpowiednie argumenty, które są adekwatne do osobowości partnera.
 16. Omawia strategie biznesowe: strategię formułowania celów, strategię Disneya, strategię Vonneguta.
 17. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Komunikacja perswazyjna w biznesie [FORMA ZDALNA]” zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wiedzy wśród uczestników. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test wiedzy (POST TEST) mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

Dodatkowo, osiągniecie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Komunikacja perswazyjna w biznesie [FORMA ZDALNA]” zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 490,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 602,70 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 86,10 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marta Jurkowska

Marta Jurkowska

Specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności osobistych, przywództwa, komunikacji, sprzedaży, polepszania relacji międzyludzkich i jakości współpracy zespołowej. Psycholog Zarządzania, Dyplomowany Trener Biznesu oraz magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Jest dyplomowanym Trenerem Biznesu, posiada m.in. Certyfikat ukończenia warsztatów w zakresie efektywności indywidualnej i kierowniczej oraz szkolenia Trening umiejętności kierowniczych z zakresu komunikacji interpersonalnej i zarządzania zespołem pracowniczym z wykorzystaniem metodologii Insights Discovery. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, szkolenia z zarządzania, szkolenia z kompetencji społecznych, szkolenia z przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji w zespole, szkolenia z motywacji pracowników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Polek

Magdalena Polek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet autorskich materiałów dydaktycznych w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet autorskich materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 490,00 zł netto/brutto.

Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 490,00 zł netto + 112,70 zł 23%VAT = 602,70 zł/osoba brutto

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Usługa rozwojowa realizowana w formie zdalnej będzie odbywała się  w czasie rzeczywistym. Podczas usługi rozwojowej będą wykorzystywane różne  elementy: wykład, czat, ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu, współdzielenie ekranu, dyskusje i inne.

Warunki techniczne:

a) Rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa rozwojowa:

Usługa rozwojowa " Komunikacja perswazyjna w biznesie [FORMA ZDALNA]" realizowana będzie zdalnie w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji „ZOOM”.

b) Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

Komputer (PC lub laptop) lub tablet lub telefon komórkowy:

- Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)- Głośniki i mikrofon - wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth

- Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo

- Dwurdzeniowy procesor 2 GHz lub szybszy (zalecany 4-rdzeniowy) (i3 / i5 / i7 lub odpowiednik AMD)

- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB)

- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – dla PC lub laptopa

c) Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

- Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD

- 800kbps / 1.0Mbps (góra / dół) dla wysokiej jakości wideo

- W przypadku widoku galeriii / lub video HD 720p: 1,5 / 1,5 (góra / dół)

- Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 (w górę / w dół)

- Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 (w górę / w dół)

- Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75

- Do udostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150

- W przypadku audio VoiP: 60-80

- W przypadku telefonu Zoom: 60-100

d) Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

- Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Firefox, lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)

- Bezpłatna aplikacja „Zoom”

- Programy z możliwością odczytywania dokumentów „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

e) Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line.

Link umożliwiający uczestnictwo w usłudze rozwojowej "Komunikacja perswazyjna w biznesie [FORMA ZDALNA]" jest ważny od momentu wysłania na adres mailowy uczestnika zaproszenia na konkretny dzień usługi rozwojowej aż do momentu zakończenia danego dnia usługi rozwojowej. Trener prowadzący usługę rozwojową jest dostępny w dniach i godzinach uwzględnionych w harmonogramie. Do każdego dnia usługi rozwojowej przypisany jest indywidualny link dostępu. Zaproszenie (link) do szkolenia wysyłany jest na indywidualny adres mailowy uczestnika usługi rozwojowej. 

Ciasteczka>