Usługa - Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników [FORMA ZDALNA]

Logo Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

4.9/5 z 2305 ocen

Tytuł Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników [FORMA ZDALNA]

Numer usługi 2021/09/30/23562/1189167

Dostawca usług Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

490,00 zł netto za osobę

602,70 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

86,10 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa „Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników [FORMA ZDALNA]”  kierowana jest do osób, które zajmują się prowadzeniem selekcji i rekrutacji w przedsiębiorstwie lub są do tego oddelegowane (jednorazowo lub regularnie) przez swoich przełożonych.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 05-01-2022
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa „Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników [FORMA ZDALNA]” kierowana jest do osób, które zajmują się prowadzeniem selekcji i rekrutacji w przedsiębiorstwie lub są do tego oddelegowane (jednorazowo lub regularnie) przez swoich przełożonych.


PROGRAM USŁUGI:

1. Rekrutacja i selekcja – definicja, różnice.

2. Tworzenie wizerunku organizacji:

- Zdefiniowanie potrzeb rekrutacyjnych – kogo szukamy?

- Opis stanowiska pracy i definiowanie kompetencji.

- Analiza stanowiska pracy.

- Określenie kompetencji niezbędnych na stanowisku.

- Przygotowanie profilu idealnego kandydata.
3. Prospecting rekrutacyjny – kogo i gdzie szukamy - źródła pozyskiwania kandydatów:

- Zmiany na rynku pracy i nowe źródła pozyskiwania pracowników.

- Kanały dotarcia do kandydatów w zależności od preferencji pokoleniowych – X, Y, Z.

- Kanały tradycyjne.

- Kanały współczesne i kanały przyszłości.

- Analiza skuteczności poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy w zależności od rodzaju stanowiska.

4. Selekcja kandydatów – dobór metod i narzędzi:

- Analiza dokumentów aplikacyjnych – na co zwracać uwagę i jak czytać między wierszami?

- Spotkanie z kandydatem – struktura spotkania w zależności od struktury i treści zawartych w CV.

- Autoprezentacja kandydata – jaka obserwować i obiektywnie ocenić zdefiniowane wymagane kompetencje?

- Kwestionariusz rekrutacji jako narzędzie do sporządzania notatek i analizy informacji.

- Wywiad rekrutacyjny:

* rola pytań, słuchania i obserwacji w wywiadzie z kandydatem,
* rodzaje pytań stosowanych w wywiadzie rekrutacyjnym,
* dopasowanie pytań do badanych kompetencji,
* analiza skuteczności wywiadu jako metody rekrutacyjnej.

- Próbka pracy kandydata.

- Assessment Center jako ocena potencjału kandydata – przykłady, cechy charakterystyczne, wady i zalety, rodzaje, skuteczność metody.

5. Techniki zadawania pytań - dobierz właściwe pytania:

- Rodzaje i funkcje różnych typów pytań.

- Wywiad behawioralny z metodą STAR.

- Znaczenie kolejności pytań oraz dopytywania.

- Udzielanie odpowiedzi na pytania kandydatów.

- Pogłębianie pytań (koncepcja „lejka” – procedura zadawania pytań).

6. Jak stworzyć i udzielić informacji zwrotnej?:

- Elementy i ważne sformułowania w raporcie.

- Informacja zwrotna w różnych formułach (e-mail, telefoniczna, bezpośrednia).

7. Metody doboru najlepszych kandydatów – podejmowanie decyzji w procesie rekrutacyjnym.

8. Analiza typowych błędów i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji i selekcji:

- Kluczowe błędy i oceny.

- Błędy jakim podlegam – analiza osobistych błędów i znalezienie sposobów zapobiegania im.

- Błędy i zniekształcenia w ocenie kandydata w procesie rekrutacji:

* Efekt aureoli.
* Efekt świeżości i pierwszeństwa.
* Stereotypy.
* Efekt hierarchii.
* Efekt kontrastu.
* Obronność percepcyjna.
* Uśrednianie.

* Efekt atrakcyjności.
* Nastawienie i oczekiwania.

9. Konsekwencje ”dobrej „ i „złej” rekrutacji.

10. Etyka w rekrutacji i selekcji:
- Zasady etyczne profesjonalnego rekrutera.
- Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji.
- Przepisy o zakazie dyskryminacji w procesie rekrutacji.


Warunki organizacyjne:

Usługa rozwojowa trwa 7 godzin zegarowych, gdzie 1 godzina szkolenia trwa 60 minut.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rekrutacja i selekcja – definicja, różnice. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie wizerunku organizacji. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Prospecting rekrutacyjny – kogo i gdzie szukamy - źródła pozyskiwania kandydatów. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Selekcja kandydatów – dobór metod i narzędzi. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki zadawania pytań - dobierz właściwe pytania. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Jak stworzyć i udzielić informacji zwrotnej? Elementy i ważne sformułowania w raporcie. (wykład, czat)
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Informacja zwrotna w różnych formułach (e-mail, telefoniczna, bezpośrednia). (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody doboru najlepszych kandydatów – podejmowanie decyzji w procesie rekrutacyjnym. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza typowych błędów i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji i selekcji. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Konsekwencje ”dobrej „ i „złej” rekrutacji. Etyka w rekrutacji i selekcji. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników [FORMA ZDALNA]” przygotowuje do profesjonalnego planowania procesu rekrutacji i selekcji, przygotowania i poprowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych, stosowania nowoczesnych technik selekcji oraz do zwiększenia trafności decyzji rekrutacyjnych i selekcyjnych.

Efekty uczenia się

 1. Definiuje i wskazuje różnice pomiędzy rekrutacją a selekcją.
 2. Definiuje potrzeby rekrutacyjne.
 3. Tworzy opis stanowiska pracy.
 4. Określa kompetencje niezbędne na stanowisku pracy i przygotowuje profil idealnego kandydata.
 5. Przedstawia źródła pozyskiwania kandydatów.
 6. Omawia zmiany na rynku pracy i wynikające z nich nowe źródła pozyskiwania pracowników.
 7. Omawia kanały dotarcia do kandydatów w zależności od preferencji pokoleniowych – X, Y, Z.
 8. Omawia kanały tradycyjne, kanały współczesne i kanały przyszłości.
 9. Analizuje skuteczność poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy w zależności od rodzaju stanowiska.
 10. Analizuje dokumenty aplikacyjne.
 11. Tworzy strukturę spotkania w zależności od struktury i treści zawartych w CV.
 12. Omawia jak obserwować i obiektywnie ocenić zdefiniowane wymagane kompetencje.
 13. Uzasadnia istotę kwestionariusza rekrutacji jako narzędzia do sporządzania notatek i analizy informacji.
 14. Omawia rolę pytań, słuchania i obserwacji w wywiadzie z kandydatem.
 15. Wymienia rodzaje pytań stosowanych w wywiadzie rekrutacyjnym.
 16. Dopasowuje pytania do badanych kompetencji.
 17. Analizuje skuteczność wywiadu jako metody rekrutacyjnej.
 18. Wymienia przykłady, cechy charakterystyczne, wady i zalety, rodzaje oraz omawia skuteczność Assessment Center.
 19. Omawia techniki zadawania pytań, ich rodzaje i funkcje.
 20. Udziela odpowiedzi na pytania kandydatów.
 21. Pogłębia pytania wykorzystując koncepcję „lejka”.
 22. Tworzy i udziela informację zwrotną.
 23. Omawia metody doboru najlepszych kandydatów i podejmuje decyzję w procesie rekrutacyjnym.
 24. Analizuje typowe błędy i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji i selekcji.
 25. Omawia konsekwencje ”dobrej „ i „złej” rekrutacji.
 26. Stosuje zasady etyczne profesjonalnego rekrutera.
 27. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników [FORMA ZDALNA]” zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wiedzy wśród uczestników. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test wiedzy (POST TEST) mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

Dodatkowo, osiągniecie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników [FORMA ZDALNA]” zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 490,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 602,70 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 86,10 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marta Jurkowska

Marta Jurkowska

Specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności osobistych, przywództwa, komunikacji, sprzedaży, polepszania relacji międzyludzkich i jakości współpracy zespołowej. Psycholog Zarządzania, Dyplomowany Trener Biznesu oraz magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Jest dyplomowanym Trenerem Biznesu, posiada m.in. Certyfikat ukończenia warsztatów w zakresie efektywności indywidualnej i kierowniczej oraz szkolenia Trening umiejętności kierowniczych z zakresu komunikacji interpersonalnej i zarządzania zespołem pracowniczym z wykorzystaniem metodologii Insights Discovery. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, szkolenia z zarządzania, szkolenia z kompetencji społecznych, szkolenia z przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji w zespole, szkolenia z motywacji pracowników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Polek

Magdalena Polek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet autorskich materiałów dydaktycznych w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet autorskich materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 490,00 zł netto/brutto.

Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 490,00 zł netto + 112,70 zł 23%VAT = 602,70 zł/osoba brutto

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Usługa rozwojowa realizowana w formie zdalnej będzie odbywała się  w czasie rzeczywistym. Podczas usługi rozwojowej będą wykorzystywane różne  elementy: wykład, czat, ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu, współdzielenie ekranu, dyskusje i inne.

Warunki techniczne:

a) Rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa rozwojowa:

Usługa rozwojowa "Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników [FORMA ZDALNA]” realizowana będzie zdalnie w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji „ZOOM”.

b) Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

Komputer (PC lub laptop) lub tablet lub telefon komórkowy:

- Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)- Głośniki i mikrofon - wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth

- Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo

- Dwurdzeniowy procesor 2 GHz lub szybszy (zalecany 4-rdzeniowy) (i3 / i5 / i7 lub odpowiednik AMD)

- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB)

- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – dla PC lub laptopa

c) Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

- Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD

- 800kbps / 1.0Mbps (góra / dół) dla wysokiej jakości wideo

- W przypadku widoku galeriii / lub video HD 720p: 1,5 / 1,5 (góra / dół)

- Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 (w górę / w dół)

- Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 (w górę / w dół)

- Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75

- Do udostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150

- W przypadku audio VoiP: 60-80

- W przypadku telefonu Zoom: 60-100

d) Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

- Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Firefox, lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)

- Bezpłatna aplikacja „Zoom”

- Programy z możliwością odczytywania dokumentów „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

e) Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line.

Link umożliwiający uczestnictwo w usłudze rozwojowej " Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników [FORMA ZDALNA]" jest ważny od momentu wysłania na adres mailowy uczestnika zaproszenia na konkretny dzień usługi rozwojowej aż do momentu zakończenia danego dnia usługi rozwojowej. Trener prowadzący usługę rozwojową jest dostępny w dniach i godzinach uwzględnionych w harmonogramie. Do każdego dnia usługi rozwojowej przypisany jest indywidualny link dostępu. Zaproszenie (link) do szkolenia wysyłany jest na indywidualny adres mailowy uczestnika usługi rozwojowej. 

Ciasteczka>