Usługa - RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Logo Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

4.9/5 z 2305 ocen

Tytuł RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Numer usługi 2021/09/29/23562/1187006

Dostawca usług Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Finanse

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 845,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

153,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa „RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy” adresowana jest do: przedsiębiorców, pracowników sektora finansowego, osób odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem informacji, pracowników działów prawnych, IT i compliance oraz każdego zainteresowanego tematyką ochrony danych osobowych. Udział w usłudze rozwojowej umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy zgodnie z wymaganiami RODO. Nabędą oni umiejętności zastosowania procedury ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nauczą się dokonywać oceny danych objętych tajemnicą bankową i ubezpieczeniową.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 24-11-2021
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa „RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy” adresowana jest do: przedsiębiorców, pracowników sektora finansowego, osób odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem informacji, pracowników działów prawnych, IT i compliance oraz każdego zainteresowanego tematyką ochrony danych osobowych. Udział w usłudze rozwojowej umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy zgodnie z wymaganiami RODO. Nabędą oni umiejętności zastosowania procedury ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nauczą się dokonywać oceny danych objętych tajemnicą bankową i ubezpieczeniową.


PROGRAM USŁUGI:

 1. Obowiązek przestrzegania zasad przetwarzania danych.
 2. Obowiązki informacyjne wobec osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO).
 3. Obowiązki informacyjne wobec osoby, której dane pozyskano od osoby trzeciej (art. 14 RODO).
 4. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy.
 5. Podejście oparte na ryzyku. Zawieranie umów powierzenia na gruncie RODO.                        
 6. Retencja danych osobowych zgodnie z RODO. Czym jest i dlaczego warto o niej pamiętać.
 7. Obowiązek zgłaszania naruszeń do organu nadzoru.
 8. Co trzeba zrobić w firmie, aby być zgodnym z przepisami RODO.
 9. Sankcje i odpowiedzialność w związku z naruszeniem RODO.
 10. Jak przygotować się na ewentualną kontrolę UODO.
 11. „Ustawa sektorowa” czyli ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 12. Fakty i mity o RODO – jak sobie z nimi radzić.
 13. Jak chronić dane osobowe,  jak reagować na atak hakerski.
 14. Definicja brudnych pieniędzy.
 15. Realizacja podejścia opartego na ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 16. Zdefiniowanie poziomu tolerancji na ryzyko jakie instytucja obowiązana jest skłonna przyjąć.
 17. Ocena kontroli, jej aktualności, skuteczności, efektywności.
 18. Określenie i dobór mechanizmów ograniczających ryzyko oraz kluczowych mechanizmów kontrolnych.
 19. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 20. Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania.
 21. Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
 22. Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 23. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 24. Zawiadomienie o „podejrzanych okolicznościach” w trybie art. 74 ustawy, a zawiadomienie o „transakcjach podejrzanych” w trybie art. 86 ustawy – różnice.
 25. Postępowanie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z przestępstwem.
 26. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 27. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowych.
 28. Zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych.
 29. Zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego

Warunki organizacyjne:

Usługa rozwojowa „RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy” przeznaczona jest dla przedsiębiorców, pracowników sektora finansowego, osób odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem informacji, pracowników działów prawnych, IT i compliance oraz każdego zainteresowanego tematyką ochrony danych osobowych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązek przestrzegania zasad przetwarzania danych. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki informacyjne wobec osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO). (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki informacyjne wobec osoby, której dane pozyskano od osoby trzeciej (art. 14 RODO). (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Podejście oparte na ryzyku. Zawieranie umów powierzenia na gruncie RODO. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Retencja danych osobowych zgodnie z RODO. Czym jest i dlaczego warto o niej pamiętać. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązek zgłaszania naruszeń do organu nadzoru. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Co trzeba zrobić w firmie, aby być zgodnym z przepisami RODO. Sankcje i odpowiedzialność w związku z naruszeniem RODO. (wykład, czat)
Data realizacji zajęć
06-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Sankcje i odpowiedzialność w związku z naruszeniem RODO. Jak przygotować się na ewentualną kontrolę UODO. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Fakty i mity o RODO – jak sobie z nimi radzić. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Jak chronić dane osobowe, jak reagować na atak hakerski. Definicja brudnych pieniędzy. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Realizacja podejścia opartego na ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zdefiniowanie poziomu tolerancji na ryzyko jakie instytucja obowiązana jest skłonna przyjąć. Ocena kontroli, jej aktualności, skuteczności, efektywności. (wykład, czat)
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Określenie i dobór mechanizmów ograniczających ryzyko oraz kluczowych mechanizmów kontrolnych. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.(wykład)
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. (wykład, czat)
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
entralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. (wykład, czat)
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zawiadomienie o „podejrzanych okolicznościach” w trybie art. 74 ustawy, a zawiadomienie o „transakcjach podejrzanych” w trybie art. 86 ustawy – różnice. (wykład, czat)
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z przestępstwem. (wykład, czat)
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowych. Zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
08-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy” przygotowuje do zdobycia wiedzy w zakresie zasad ochrony danych osobowych określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, do prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, utrwalenia aktualnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Efekty uczenia się

 1. Omawia czym jest RODO i kogo dotyczy.
 2. Analizuje obowiązki przestrzegania zasad przetwarzania danych.
 3. Nadzoruje obowiązki informacyjne wobec osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO).
 4. Kontroluje obowiązki informacyjne wobec osoby, której dane pozyskano od osoby trzeciej (art. 14 RODO).
 5. Omawia ochronę danych osobowych w stosunkach pracy.
 6. Tworzy niezbędną dokumentacje dotyczącą RODO.
 7. Omawia podejście oparte na ryzyku.
 8. Zawiera umowy powierzenia na gruncie RODO.                        
 9. Omawia retencje danych osobowych zgodnie z RODO.
 10. Omawia obowiązki zgłaszania naruszeń do organu nadzoru.
 11. Analizuje co trzeba zrobić w firmie, aby być zgodnym z przepisami RODO.
 12. Omawia jakie są sankcje i odpowiedzialność w związku z naruszeniem RODO.
 13. Omawia przygotowanie na ewentualną kontrolę UODO.
 14. Definiuje „Ustawę sektorową” czyli ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 15. Omawia fakty i mity o RODO – jak sobie z nimi radzić.
 16. Omawia jak chronić dane osobowe i jak reagować na atak hakerski.
 17. Definiuje pojęcie brudnych pieniędzy.
 18. Omawia podejścia oparte na ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 19. Definiuje poziom tolerancji na ryzyko.
 20. Określa i dobiera mechanizmy ograniczające ryzyko oraz kluczowe mechanizmy kontrolne.
 21. Opracowuje i wdraża wewnętrzne procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 22. Omawia zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – oraz zmiany w zakresie ich stosowania.
 23. Charakteryzuje kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
 24. Omawia metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 25. Omawia Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w kontekście obowiązków instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 26. Monitoruje postępowanie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z przestępstwem.
 27. Omawia odpowiedzialność karną określoną przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 28. Analizuje role i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowych.
 29. Omawia zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych.
 30. Omawia zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
 31. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy” zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wiedzy wśród uczestników. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test wiedzy (POST TEST) mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

Dodatkowo, osiągniecie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy” zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 845,00 zł
Koszt osobogodziny netto 125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 153,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Eligiusz Myśliwy

Eligiusz Myśliwy

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA - Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania. Prowadzi konsultacje i szkolenia w dziedzinie ochrony danych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i jakości, planuje audyty wewnętrzne w organizacjach klientów oraz realizuje zadania audytowe, promocje i wdraża systemy zarządzania jakością w samorządach lokalnych, jest odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania jakością i proces certyfikacji. Doświadczony trener i wykładowca realizujący szkolenia i doradztwo z zakresu systemów zarządzania jakością w organizacjach i podczas szkoleń otwartych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Gnutek

Karolina Gnutek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej. 

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 1 500,00 zł netto/brutto.

Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 1 500,00 zł netto + 345,00 zł 23%VAT = 1 845,00 zł/osoba brutto.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Usługa rozwojowa realizowana w formie zdalnej będzie odbywała się  w czasie rzeczywistym. Podczas usługi rozwojowej będą wykorzystywane różne  elementy: wykład, czat, ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu, współdzielenie ekranu, dyskusje i inne.

Warunki techniczne:

a) Rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa rozwojowa:

Usługa rozwojowa " RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy" realizowana będzie zdalnie w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji „ZOOM”.

b) Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

Komputer (PC lub laptop) lub tablet lub telefon komórkowy:

- Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)- Głośniki i mikrofon - wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth

- Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo

- Dwurdzeniowy procesor 2 GHz lub szybszy (zalecany 4-rdzeniowy) (i3 / i5 / i7 lub odpowiednik AMD)

- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB)

- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – dla PC lub laptopa

c) Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

- Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD

- 800kbps / 1.0Mbps (góra / dół) dla wysokiej jakości wideo

- W przypadku widoku galerii / lub video HD 720p: 1,5 / 1,5 (góra / dół)

- Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 (w górę / w dół)

- Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 (w górę / w dół)

- Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75

- Do udostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150

- W przypadku audio VoiP: 60-80

- W przypadku telefonu Zoom: 60-100

d) Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

- Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Firefox, lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)

- Bezpłatna aplikacja „Zoom”

- Programy z możliwością odczytywania dokumentów „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

e) Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line.

Link umożliwiający uczestnictwo w usłudze rozwojowej " RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy." jest ważny od momentu wysłania na adres mailowy uczestnika zaproszenia na konkretny dzień usługi rozwojowej aż do momentu zakończenia danego dnia usługi rozwojowej. Trener prowadzący usługę rozwojową jest dostępny w dniach i godzinach uwzględnionych w harmonogramie. Do każdego dnia usługi rozwojowej przypisany jest indywidualny link dostępu. Zaproszenie (link) do szkolenia wysyłany jest na indywidualny adres mailowy uczestnika usługi rozwojowej.  

Ciasteczka>