Usługa - LEAN MANAGEMENT – Podstawy Szczupłego Zarządzania Firmą i Optymalizacja Procesów [Szkolenie Stacjonarne]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1516 ocen

Tytuł LEAN MANAGEMENT – Podstawy Szczupłego Zarządzania Firmą i Optymalizacja Procesów [Szkolenie Stacjonarne]

Numer usługi 2021/09/24/13873/1181764

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 980,00 zł netto za osobę

1 980,00 zł brutto za osobę

123,75 zł netto za osobogodzinę

123,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie „Lean Management - Podstawy Szczupłego Zarządzania Firmą i Optymalizacja Procesów” dedykowane jest przedsiębiorcom i menadżerom, którzy:

 • chcą poznać założenia stosowanej na całym świecie metody zwiększania efektywności,
 • rozpoczynają wdrożenie lean management w swojej firmie lub zastanawiają się nad wdrożeniem,
 • szukają skutecznej i uznanej metody optymalizacyjnej,
 • zarządzają ludźmi, firmą, wybranym obszarem merytorycznym firmy (np. Działem Operacyjnym) lub zespołem,
 • podejmują decyzje o znaczeniu istotnym dla firmy lub zespołu,
 • uczestniczą lub mają uczestniczyć w projekcie optymalizacyjnym,
 • chcą się dowiedzieć w jaki sposób mogą optymalizować swoją pracę,
 • szukają inspiracji do wdrażania usprawnień.

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm niezależnie od branży i rodzaju działalności (produkcja, handel, usługi, itd.) oraz stażu zawodowego.  

Od uczestników szkolenia nie jest wymagana wiedza ani uprzednie doświadczenie związane ze Lean Management i zarządzania procesami.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 28-11-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie „Lean Management - Podstawy Szczupłego Zarządzania Firmą i Optymalizacja Procesów” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie podnoszenia efektywności biznesowej i poprawiania optymalizacji kosztowej.

Doskonalenie i optymalizacja procesów szczególnego znaczenia nabiera w dzisiejszych, zmiennych i bardzo konkurencyjnych czasach. Nie bez znaczenia ma również wpływ pracy zdalnej i hybrydowej, który przyspieszył wiele zmian w biznesie, ale również zmienił wiele procesów.

Jest to dobry moment, by przyjrzeć się tym procesom i zoptymalizować je w taki sposób, by jak najlepiej służyły organizacjom.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy filozofii Lean Management – uznanej na świecie metodyki zarządzania firmą, wywodzącej się od światowego lidera produkcji samochodów – Toyoty. Podczas szkolenia uczestnicy poznają założenia, wymogi i korzyści stosowania tej metody optymalizacji, zrozumieją kluczowe pojęcia i zobaczą, jak mogą przełożyć je na rzeczywistość swoich firm.

Szkolenie Podstawy Lean Management – szczupłego zarządzania firmą stanowi skondensowaną formę wprowadzenia i zaangażowania uczestników w tematykę Lean Management w maksymalnie krótkim czasie. Uzyskana wiedza jest bazą do pracy optymalizacyjnej w firmie i stosowania filozofii ciągłego doskonalenia na co dzień.

Warsztat prowadzony jest przez trenera – praktyka, eksperta optymalizacji i zarządzania procesami.

MODUŁY SZKOLENIA

PODSTAWY SKUTECZNOŚCI W BIZNESIE

 • Produkcja rzemieślnicza vs. Masowa.
 • Tajemnica sukcesu firm.
 • Niezbędne elementy biznesu.
 • Gra symulacyjna - runda 1.

MYŚLENIE SYSTEMOWE W BIZNESIE

 • Słońce = ciepło, czyli pułapki szybkiego myślenia.
 • Idea myślenia systemowego.
 • Huragan, podatki i las, czyli złożone systemy.
 • Przyczyna i skutek, czyli droga na manowce.

PRZEKONANIA I METODY PRACY Z NIMI

 • Czym są i skąd się biorą przekonania?
 • Ogień dyskusji – ćwiczenie.
 • 6 narzędzi zmiany przekonań.

NAWYKI I ICH WDRAŻANIE

 • Czym są i skąd się biorą nawyki?
 • Zmienione "na plus" – ćwiczenie.
 • Trzy kolory nawyków, czyli czemu się udaje i nie udaje.
 • Małe kroki i wielkie efekty.

LEAN MANAGEMENT – WCZORAJ I DZIŚ

 • Wyścigi, konwejer i supermarket - historia lean
 • 3 główne idee lean
 • Lean global - czyli firmy i branże na świecie
 • 3 ujęcia korzyści - pracownik, firma i Klient
 • Jak lean pomaga w czasach kryzysu - przykłady zastosowania

WARTOŚĆ I NIEEFEKTYWNOŚĆ A OPTYMALIZACJA PROCESÓW

 • Wartość - oczami pracownika i Klienta.
 • Idea przepływu wartości.
 • 3xM - rodzaje nieefektywności.
 • VA i NVA , czyli wartość dodana i marnotrawstwo.
 • "Mudy dookoła mnie" – ćwiczenie.
 • Gra symulacyjna - runda 2.

MIERNIKI W BIZNESIE

 • Why, what & how mierzenia w biznesie.
 • Lead & lag measures - 2 typy mierników.
 • Trójkąt ograniczeń.
 • 3 rodzaje mierników.
 • Koszty (pośrednie i bezpośrednie).
 • Lead time, touch time i takt time.
 • C&A i FPY - mierniki jakości.

STANDARDY

 • Kuchnia i sport - standardy w działaniu.
 • McDonald i Ikea - przykłady standaryzacji.
 • Czym i po są standardy?
 • 3 rodzaje korzyści standaryzacji.
 • Standardy i skalowanie biznesu.
 • Gra symulacyjna - runda 3.

WIZUALIZACJA I ZARZĄDZANIE WIZUALNE

 • "Istnieje to, co widzisz" - biologiczne podstawy wizualizacji.
 • Giełda, rezerwa paliwa i znaki drogowe - przykłady z życia.
 • Monitorowanie przez wizualizację.

IDENTYFIKOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • "Jak sobie radzę z problemami?" – ćwiczenie.
 • Metody i fundamenty rozwiązywania problemów.
 • Najczęściej popełniane błędy.
 • Rozwiązywanie problemów metodą PDCA.
 • Identyfikacja i definiowanie problemów.
 • Metody analizy - Diagram Ishikawy i 5 Why.
 • Wybór priorytetów rozwiązań - matryca PACE.

MAPOWANIE I IDENTYFIKACJA PROCESÓW

 • Optymalizacja procesów - po co mapować procesy?
 • Mapowanie na "naszym podwórku" - kejsy z mapowania w Polsce.
 • Kryteria wyboru procesów.
 • Poziomy szczegółowości map - od high do low level.
 • Value Stream Mapping, SIPOC i Swimlane - metody mapowania.
 • 5 kroków optymalizowania procesów.
 • Mapa to-be i plan implementacji.
 • Gra symulacyjna - runda 4.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 • "Wiatr zmian" – ćwiczenie.
 • Jaszczurki, chomiki i ludzie - biologiczne podstawy nawyków.
 • Rewolucja i ewolucja, czyli 2 podejścia do zmiany.
 • Fazy zmiany - emocji, myśli i zachowania.
 • Jak przeprowadzać przez zmiany.
 • Postawy i komunikacja zmian.

KAIZEN – KULTURA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

 • Kaizen, czyli metoda małych kroków.
 • Marginal gains - 1% korzyści.
 • Kultura organizacyjna czy narzędzia?
 • Podejście specjalista optymalizacji vs. Każdy.

PRZEBIEG PROJEKTU OPTYMALIZACYJNEGO

 • Sponsor, kierownik i uczestnik, czyli role i zadania w projekcie.
 • Business case, czyli po co działamy.
 • Przygotowanie Karty projektu.
 • Od czego zacząć u siebie w firmie.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Prezentacja ze szkolenia w wersji dla uczestnika.
 • Opis wybranych ćwiczeń i narzędzi.

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Prezentacja interaktywna.
 • Gra symulacyjna lean.
 • Dyskusja moderowana.
 • Praca samodzielna (zadania).
 • Krótkie filmy inspiracyjne (kilkuminutowe).
 • Case study (omówienie przykładów).
 • Ćwiczenia w parach.
 • Ćwiczenia w grupach.

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Gra symulacyjna podczas szkolenia, podczas której weryfikowane są umiejętności uczestników.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do szkolenia, podstawy skuteczności w biznesie
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Gra symulacyjna – runda 1
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Myślenie systemowe, przekonania i metody pracy z nimi, nawyki i ich wdrażanie
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Lean Management – wczoraj i dziś, wartość i nieefektywność
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gra symulacyjna – runda 2
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Mierniki w biznesie, standardy
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gra symulacyjna – runda 3
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wizualizacja i zarządzanie wizualne, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Mapowanie i optymalizacja procesów
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gra symulacyjna – runda 4
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zmianą, Kaizen – kultura ciągłego doskonalenia
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przebieg projektu optymalizacyjnego, podsumowanie szkolenia
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia samodzielnej optymalizacji procesów i usprawnień w firmie oraz wdrożenia filozofii Lean Management w firmie lub w ramach pojedynczego zespołu / działu firmy.

Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się myśleć w systemowy sposób o procesach w firmie, identyfikować problemy, ograniczenia, nieefektywności i marnotrawstwo w firmie oraz planować działania optymalizacyjne, mapować procesy, tworzyć standardy pracy oraz zarządzać procesem wdrażania zmian.

Efekty uczenia się

 • stosuje filozofię pracy Lean Management,
 • identyfikuje wartość i marnotrawstwo w pracy własnej i innych ludzi (i zespołów),
 • neutralizuje ograniczające przekonania dotyczące zmiany nawyków w pracy,
 • identyfikuje, analizuje i mapuje procesy w firmie,
 • wyznacza cele i kluczowe mierniki sukcesu optymalizacji procesów (czas, jakość, koszt),
 • identyfikuje problemy i dociera do przyczyn źródłowych,
 • określa i tworzy standardy operacyjne, niezbędne do pracy własnej i innych w firmie,
 • optymalizuje i doskonali procesy w pracy własnej i zespołów,
 • monitoruje przebieg wprowadzania zmian optymalizacyjnych,
 • bierze odpowiedzialność za doskonalenie działań i procesów,
 • aktywnie szuka możliwości i korzyści płynących z optymalizacji na co dzień,
 • zachęca i angażuje innych do identyfikacji i eliminacji marnotrawstw,
 • angażuje się w projekty optymalizacyjne.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Białystok, woj. podlaskie

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Heinrich

Małgorzata Heinrich

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 883 329 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule zamkniętej dla konkretnej firmy w formie szkolenia stacjonarnego lub zdalnego z trenerem na żywo. Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną wycenę.

W przypadku szkolenia zdalnego istnieje możliwość podzielenia warsztatu na krótsze moduły (z przerwami) co kilka dni z zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników między kolejnymi modułami i na koniec szkolenia. 

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Ciasteczka>