Usługa - Public Relations – Kształtowanie Wizerunku Firmy – Akademia Menadżera MŚP [SZKOLENIE STACJONARNE]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1514 ocen

Tytuł Public Relations – Kształtowanie Wizerunku Firmy – Akademia Menadżera MŚP [SZKOLENIE STACJONARNE]

Numer usługi 2021/09/24/13873/1181730

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 980,00 zł netto za osobę

1 980,00 zł brutto za osobę

123,75 zł netto za osobogodzinę

123,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie „Public Relations – Kształtowanie Wizerunku Firmy” przeznaczone jest dla osób, które:

 • chcą świadomie kształtować wizerunek firmy na zewnątrz i wewnątrz organizacji,
 • odpowiadają w firmie za budowanie marki, kreowanie wizerunku firmy i Public Relations (relacje z mediami),
 • biorą odpowiedzialność za wpływ firmy na otoczenie i środowisko,
 • chcą rozwinąć swoje umiejętności marketingowe,
 • chcą przyciągać wartościowych pracowników do swojej firmy.

Szkolenie spełnia kryteria i efekty uczenia się Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich w ramach programu Akademia Menadżera MŚP przeznaczonego dla:

 • Przedsiębiorców, właścicieli firm z sektora MŚP
 • Osób pracujących na dowolnych stanowiskach kierowniczych
 • Osób przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze w przyszłości

Realizowana kompetencja: Orientacja strategiczna -> Kształtowanie wizerunku

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 06-02-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie z "Public Relations - Kształtowanie Wizerunku Firmy jako Przedsiębiorstwa i Pracodawcy" obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • kreowanie wizerunku i budowanie pozytywnego obrazu organizacji (jako przedsiębiorstwa oraz pracodawcy) w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez oddziaływanie na postawy klienta zewnętrznego, wewnętrznego i innych grup interesariuszy,
 • podejmowanie działań z zakresu tworzenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR)
 • budowanie wizerunku pracodawcy (ang. Employer Branding - EB),
 • prowadzenie analizy potrzeb klientów, analizy rynku pracy, wyboru metod i kanałów komunikacji,
 • tworzenie komunikatów prasowych i marketingowych dopasowanych do różnych grup odbiorców.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka - eksperta public relations i budowania marki. Szkolenie składa się z zajęć praktycznych i części teoretycznej (mini-wykłady).

MODUŁY SZKOLENIA

PO CO FIRMIE DOBRY WIZERUNEK? PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PUBLIC RELATIONS

 • Rozpoznawalność firmy
 • Komunikacja produktowa
 • Dotarcie do potencjalnych pracowników
 • Czy wsparcie lokalnej drużyny piłki nożnej ma znaczenie w budowaniu wizerunku?

JAK SPRAWDZIĆ, CO NAJLEPIEJ TRAFIA DO TWOICH ODBIORCÓW?

 • Czym jest i jak budować doświadczenie klienta (Customer Experience)?
 • Skuteczne wykorzystanie bezpłatnych narzędzi analitycznych – monitoring mediów, Google Analitycs, Answer the Public – ćwiczenie w parach, sprawdzenie i analiza

DOBRA STRATEGIA WIZERUNKOWA - ELEMENTY (MINI WYKŁAD I PRACA NA WŁASNYM PRZYKŁADZIE)

 • Grupa docelowa – czy zawężanie działa
 • Cele działań wizerunkowych i Public Relations a cele biznesowe firmy
 • Co mają pamiętać o Twojej firmie? – znaczenie i rola przekazów strategicznych a budowanie wizerunku firmy
 • Kanały komunikacji online i offline – jak wybrać odpowiednie dla firmy i nie zwariować z ich nadmiaru
 • Harmonogram działań i sposoby mierzenia skuteczności działań Public Relations

WIZERUNEK PRACODAWCY (EMPLOYER BRANDING) JAKO ELEMENT STRATEGII WIZERUNKOWEJ

 • Prezentacja wyników badań pracowników, co decyduje o wyborze pracodawcy
 • Dlaczego wizerunek pracodawcy budują nie tylko działania skierowane do potencjalnych pracowników, czyli jak dbać o komunikację wewnętrzną?
 • EVP – unikalne komunikaty do pracowników
 • Jak przygotować charakterystykę pracownika idealnie dopasowanego do firmy (ćwiczenia w parach z wykorzystaniem przygotowanego szablonu)?

CZYM JEST SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)?

 • Czy CSR jest tylko dla dużych korporacji (case studies)?
 • Znaczenie zaangażowania społecznego a budowanie wizerunku firmy
 • Jak wybrać aktywność CSR, aby wzmacniała wizerunek firmy (praca w grupach)?

BUDOWANIE WIZERUNKU FIRMY DZIĘKI MEDIA PUBLIC RELATIONS (CASE STUDIES I PRACA W GRUPACH)

 • Jak rozpocząć budowanie trwałych relacji z mediami?
 • Plasowanie materiałów o firmie i ekspertach dzięki współpracy z dziennikarzami
 • Przygotowanie bazy mediów
 • Pierwszy kontakt z dziennikarzem
 • Materiał dla mediów: informacja prasowa czy highlighty?
 • Jak napisać dobrą informację prasową?
 • Znaczenie follow-up

Na koniec szkolenia z Public Relations, uczestnicy szkolenia opracują indywidualny plan działań po szkoleniu.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
 • Materiały szkoleniowe i handouty do ćwiczeń
 • Wsparcie we wdrożeniu po szkoleniu

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Prezentacja - interaktywny mini wykład
 • Dyskusja moderowana
 • Burza mózgów
 • Ćwiczenia w grupach
 • Ćwiczenia w parach
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Case study

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Praktyczne sprawdzenie umiejętności i wiedzy na temat kreowanie wizerunku firmy
 • Warsztat oparty na analizie strategii wizerunkowych wybranych organizacji

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Po co firmie dobry wizerunek? Przykłady wykorzystania Public Relations
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Jak sprawdzić, co najlepiej trafia do Twoich odbiorców?
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Dobra strategia wizerunkowa – mini wykład
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Dobra strategia wizerunkowa – praca na własnym przykładzie – cz.1
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Dobra strategia wizerunkowa – praca na własnym przykładzie – cz.2
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Wizerunek pracodawcy (Employer Branding) jako element strategii wizerunkowej
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie wizerunku firmy dzięki media Public Relations – case studies
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie wizerunku firmy dzięki media Public Relations - praca w grupach – cz.1
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie wizerunku firmy dzięki media Public Relations - praca w grupach – cz.2
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie „Public Relations – Kształtowanie Wizerunku Firmy” przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia działań PR przedsiębiorstwa. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się tworzyć strategię wizerunkową firmy, budować doświadczenia klienta w oparciu o strategię, prowadzić komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną firmy, zarządzać kanałami komunikacji oraz przygotowywać materiały i informacje dla mediów.

Efekty uczenia się

 • Jest świadomy społecznej odpowiedzialności biznesu i kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Zna podstawy marketingu i zasady kształtowania relacji z otoczeniem (ang. public relations – PR).
 • Prowadzi analizy zachowań konsumenckich oraz potrzeb klientów zewnętrznych i wewnętrznych organizacji.
 • Formułuje cele strategii dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu i kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Dopasowuje działania wizerunkowe do specyfiki działalności organizacji, dbając o ich spójność.
 • Określa grupy docelowe formułowanych komunikatów.
 • Dobiera nowoczesne kanały komunikacji adekwatne do preferencji wybranych grup docelowych.
 • Stosuje techniki marketingowe.
 • Tworzy komunikaty prasowe i materiały marketingowe.
 • Bierze odpowiedzialność za środowisko.
 • Przestrzega zasad etyki w biznesie.
 • Planuje i konsekwentnie realizuje wspólnie z pracownikami wizję marki przedsiębiorstwa.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Białystok, woj. podlaskie

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Heinrich

Małgorzata Heinrich

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 883 329 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Warunki uczestnictwa

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule zamkniętej dla konkretnej firmy w formie szkolenia stacjonarnego lub zdalnego z trenerem na żywo. Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną wycenę.

W przypadku szkolenia zdalnego istnieje możliwość podzielenia warsztatu na krótsze moduły (z przerwami) co kilka dni z zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników między kolejnymi modułami szkolenia.

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Ciasteczka>