Usługa - Skuteczny Menedżer – Zarządzanie Zespołem Pracowniczym w Praktyce [SZKOLENIE STACJONARNE]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1548 ocen

Tytuł Skuteczny Menedżer – Zarządzanie Zespołem Pracowniczym w Praktyce [SZKOLENIE STACJONARNE]

Numer usługi 2021/09/24/13873/1181714

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 980,00 zł netto za osobę

1 980,00 zł brutto za osobę

123,75 zł netto za osobogodzinę

123,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie „Skuteczny Menedżer” przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności z zakresu kompetencji menedżerskich. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby stawiające pierwsze kroki w kierowaniu zespołem, jak również bardziej doświadczeni menedżerowie.

Szkolenie może być przydatne szczególnie dla:

 • Właścicieli mikro, małych i średnich firm, którzy nie brali wcześniej udziału w tego typu szkoleniach,
 • Osób, które awansowały na stanowisko menadżerskie lub przeznaczonych do awansu,
 • Menadżerom z doświadczeniem, chcącym rozwijać lub ugruntować swoje umiejętności.
 • Osobom pretendującym do roli menadżera, otwartych na rozwój osobisty.

Od uczestników szkolenia nie jest wymagana wiedza ani uprzednie doświadczenie związane z zarządzaniem ludźmi. Wymagane są natomiast podstawowe umiejętności komunikacyjne.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 23-02-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie „Skuteczny Menedżer” jest jednym z kilku szkoleń w obszarze przywództwa i zarządzania pracownikami w naszej ofercie. Jego celem jest uzbrojenie menedżerów w niezbędne kompetencje potrzebne do zarządzania zespołem pracowniczym w dzisiejszych czasach. Szkolenie obejmuje kompleksowe kompetencje zarządcze z tzw. „leadership” i może być bardzo dobrym wstępem do dalszego rozwoju konkretnych umiejętności.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka - eksperta zarządzania zespołami i kompetencji interpersonalnych.

MODUŁY SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE A PRZYWÓDZTWO

 • 3 osobowości menedżera
 • Różnice między przywództwem a zarządzaniem
 • Kiedy menedżer staje się liderem?
 • Jak przygotować i przeprowadzić expose szefa?

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

 • Osiem kluczowych kompetencji menedżera zespołu
 • Koło zarządzania zespołem – autodiagnoza menedżera
 • Rozwijanie kompetencji „dźwigni”

BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA

 • Kluczowe cechy efektywnego menedżera – autodiagnoza
 • Wizerunek i postawa lidera
 • Budowanie pozytywnego wizerunku i autorytetu – podstawowe czynniki

5 FUNKCJI MENEDŻERA

 • Jakie role pełni menedżer?
 • Jakie są kluczowe funkcje menedżera?
 • Dobór metod pracy i zarządzania do odpowiedniej funkcji

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

 • Metoda SMART(ER) w praktyce
 • Wyznaczanie celów metodą OKR
 • Wyznaczanie priorytetów i zakresu obowiązków metodą Pareto
 • Komunikowanie celów i priorytetów (zespołowo i indywidualnie)
 • Jednominutowe cele

DELEGOWANIE I EGZEKWOWANIE ZADAŃ W PRAKTYCE

 • Delegowanie zadań a polecenie służbowe – różnice
 • Prosta i skuteczna metoda delegowania zadań
 • Monitorowanie, rozliczenie i ocena wykonania zadań
 • Zasady skutecznego delegowania zadań
 • Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
 • Zarządzanie przez delegowanie uprawnień
 • Błędy w delegowaniu

EFEKTYWNE SPOTKANIA Z ZESPOŁEM

 • Jak przygotować się do spotkania z pracownikami?
 • Przeprowadzenie spotkania z pracownikami
 • Zasady efektywnego spotkania

SKUTECZNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Matryca zadowolenia i identyfikacji pracowników – diagnoza zespołu
 • Motywacja finansowa w zarządzaniu zespołem – co robić a czego nie robić?
 • 8 najmocniejszych motywatorów pozafinansowych
 • Znaczenie potrzeb pracowniczych w motywowaniu
 • Hierarchia potrzeb Maslova w praktyce
 • Teoria potrzeb – Model Herzberga
 • Motywacja 3.0 – nowe spojrzenie na motywację wg. Daniela Pinka
 • Największe błędy w motywowaniu

UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH

 • Kiedy udzielać informacji zwrotnej?
 • Rodzaje informacji zwrotnej
 • Jednominutowe pochwały i rozmowa motywująca
 • Jednominutowe reprymendy i rozmowa dyscyplinująca
 • Konstruktywna krytyka – udzielanie feedbacku metodą FUKO w praktyce
 • 4 stopnie egzekwowania i dyscyplinowania pracowników
 • Trudne rozmowy z pracownikami – symulacje
 • Największe błędy w udzielaniu informacji zwrotnej
 • Radzenie sobie z oporem na informację zwrotną

Na koniec szkolenia z zarządzania zespołem pracowniczym, uczestnicy szkolenia opracują indywidualny plan działań po szkoleniu. Każdy z uczestników będzie miał okazję przedstawić swój plan na to, jakim szefem chce być i jaki jest jego plan, aby takim szefem zespołu się stać.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Prezentacja ze szkolenia w wersji elektronicznej
 • Materiały szkoleniowe i handouty do ćwiczeń

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Prezentacja - interaktywny mini wykład
 • Dyskusja moderowana
 • Burza mózgów
 • Ćwiczenia w grupach
 • Ćwiczenia indywidualne

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Praktyczne sprawdzenie umiejętności podczas ćwiczeń w trakcie szkolenia
 • Ankieta oceniająca wiedzę i umiejętności uczestników nabyte podczas szkolenia

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie a przywództwo
Data realizacji zajęć
24-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kompetencje menedżerskie
Data realizacji zajęć
24-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie autorytetu lidera
Data realizacji zajęć
24-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
5 funkcji menedżera
Data realizacji zajęć
24-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie przez cele
Data realizacji zajęć
24-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Delegowanie i egzekwowanie zadań
Data realizacji zajęć
25-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Efektywne spotkania z zespołem
Data realizacji zajęć
25-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Skuteczne motywowanie pracowników
Data realizacji zajęć
25-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Udzielanie informacji zwrotnej
Data realizacji zajęć
25-02-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie szkolenia, indywidualny plan działania
Data realizacji zajęć
25-02-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie podstawowe, przygotowujące uczestników do samodzielnego zarządzania zespołem pracowników. Warsztat obejmuje rozwój najbardziej istotnych kompetencji z punktu widzenia zarządzania ludźmi w małych i średnich firmach.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się budować autorytet lidera, wyznaczać i komunikować cele pracownikom, delegować i egzekwować zadania, prowadzić spotkania, motywować i angażować zespół do współpracy oraz udzielać informacji zwrotnych i dyscyplinować pracowników.

Efekty uczenia się

 • rozumie różnice między przywództwem a zarządzaniem
 • prowadzi expose szefa dla nowych pracowników
 • diagnozuje własne, kluczowe kompetencje menedżerskie do dalszego rozwoju
 • świadomie buduje wizerunek i autorytet lidera
 • wyznacza precyzyjne cele i priorytety
 • komunikuje cele i priorytety pracownikom – zespołowo i indywidualnie
 • rozróżnia delegowanie zadań od delegowania uprawnień i odpowiedzialności
 • deleguje pracownikom zadania i rozlicza je
 • prowadzi spotkania pracownicze – zespołowe i „jeden na jeden”
 • rozpoznaje potrzeby i motywatory poszczególnych pracowników
 • prowadzi rozmowy motywujące z pracownikami
 • używa motywatorów finansowych i pozafinansowych
 • udziela pochwał i informacji zwrotnych
 • udziela konstruktywnej krytyki
 • prowadzi rozmowy dyscyplinujące
 • radzi sobie z oporem w odpowiedzi na korygującą informację zwrotną

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Białystok, woj. podlaskie

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Heinrich

Małgorzata Heinrich

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 883 329 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Warunki uczestnictwa

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule zamkniętej dla konkretnej firmy w formie szkolenia stacjonarnego lub zdalnego z trenerem na żywo. Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną wycenę.

W przypadku szkolenia zdalnego istnieje możliwość podzielenia warsztatu na krótsze moduły (z przerwami) co kilka dni z zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników między kolejnymi modułami szkolenia.

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Ciasteczka>