Usługa - Zaawansowane Negocjacje w Biznesie – Warsztaty dla Praktyków [SZKOLENIE STACJONARNE]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1521 ocen

Tytuł Zaawansowane Negocjacje w Biznesie – Warsztaty dla Praktyków [SZKOLENIE STACJONARNE]

Numer usługi 2021/09/24/13873/1181695

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 980,00 zł netto za osobę

1 980,00 zł brutto za osobę

123,75 zł netto za osobogodzinę

123,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą podnieść swoje umiejętności negocjacyjne na wyższy poziom oraz osiągać swoje cele biznesowe w negocjacjach, z uwzględnieniem interesów własnych i partnera negocjacji.

Negocjacje w biznesie to warsztat kierowany głównie do:

 • przedsiębiorców, właścicieli firm i członków zarządów
 • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub przewidzianych do awansu
 • pracowników działów handlowych
 • sprzedawców, przedstawicieli handlowych, key account managerów
 • wszystkich osób, które na co dzień prowadzą negocjacje

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są praktykami i posiadają podstawową wiedzę oraz doświadczenie w zakresie negocjowania i chcą rozwinąć swój warsztat.

W przypadku braku takiego doświadczenia zachęcamy do udziału w szkoleniu podstawowym: Negocjowanie w Praktyce – Jak Prowadzić Skuteczne Negocjacje Handlowe i Osiągać Swoje Cele?

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 06-02-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zaawansowane negocjacje w biznesie to szkolenie dla praktyków sprzedaży i negocjacji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom oraz osiągać swoje cele negocjacyjne, uwzględniając przy tym interesy partnera negocjacji.

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia negocjacji w trudnych warunkach i z twardym partnerem negocjacji po drugiej stronie.

Dzięki udziałowi w szkoleniu będziesz:

 • tworzyć najbardziej efektywne strategie negocjacyjne,
 • precyzyjnie formułować oczekiwania, cele i argumentację w negocjacjach,
 • trafnie diagnozować etapy negocjacji i dostosowywać swój styl działania,
 • kontrolować negocjacje na poziomie procesu, wywierania wpływu i perswazyjnej argumentacji,
 • dostosowywać taktyki negocjacji do przyjętej u partnera strategii,
 • radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • dostrajać się do partnera w negocjacjach na poziomie werbalnym i niewerbalnym,

Warsztat składa się w 80% z zajęć praktycznych i 20% z części teoretycznej (mini-wykłady). Prowadzony jest przez praktyka - eksperta negocjacji i sprzedaży B2B.

MODUŁY SZKOLENIA

BUDOWANIE POSTAWY NEGOCJATORA

 • Wpływ nastawienia negocjatora na proces negocjacji;
 • Poziom samooceny a skuteczność działań negocjatora;
 • Problemy związane z niską samooceną i reakcje obronne;
 • Metody kreowania właściwego poziomu samooceny;
 • Radzenie sobie z porażkami w trakcie negocjacji – znaczenie samooceny.

TECHNIKI NEGOCJACJI – PRAWIDŁOWA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

 • Preferowane systemy reprezentacji – test samooceny własnego, preferowanego systemu reprezentacji;
 • Diagnoza typu reprezentacji partnera negocjacyjnego i dopasowanie się do niego;
 • Znaczenie tonu głosu w negocjacjach i jego wpływ na interpretacje komunikatów werbalnych – ćwiczenie;
 • Poprawne formułowanie przekazu – wpływ słów na odbiór przekazu (zbitki słowne, formy gramatyczne, zwięzłość);
 • Techniki aktywnego słuchania  i umiejętność parafrazowania usłyszanych treści – ćwiczenia;
 • Ćwiczenia – prowadzone są przykładowe negocjacje z udziałem uczestników szkolenia. Sceny są filmowane i komentowane.

MODEL HARVARD – KRYTYCZNE OBSZARY PODCZAS NEGOCJACJI

 • Relacje;
 • Zobowiązania;
 • Potrzeby;
 • Opcje;
 • Kwestie;
 • Parametry;
 • Alternatywy.

PROCES NEGOCJACJI – NAJWAŻNIEJSZE ETAPY

 • Przygotowanie;
 • Prezentacja stanowiska wyjściowego;
 • Przetarg;
 • Impas;
 • Kontrakt.

WŁASNY STYL NEGOCJACJI

 • Samoocena własnych kwalifikacji negocjacyjnych, moje mocne i słabe strony jako negocjatora - autoanaliza;
 • Motywacja – umiejętność kształtowania jej poziomu podczas procesu negocjacji;
 • Sposoby formułowania celów negocjacyjnych;
 • Świadomość hierarchii celów podczas procesu negocjacji;
 • Konflikt interesów – sprzeczne dążenia – sposoby wykorzystania informacji o hierarchii celów do rozwiązania kryzysów negocjacyjnych;
 • Właściwy wybór strategii dotarcia do celu – siła negocjacji;
 • Sposoby wzbudzania motywacji;
 • Idealny negocjator - cechy skutecznego negocjatora.

PERSWAZJA – PRZEKONYWANIE DO SWOICH RACJI

 • Perswazja – sposoby wpływania na innych;
 • Reguły wywierania wpływu;
 • Stosowanie argumentów perswazyjnych.

ZNACZENIE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W NEGOCJACJACH

 • Elementy składające się na komunikację niewerbalną;
 • Kontakt wzrokowy i jego rola w procesie negocjacji;
 • Postawa ciała, gesty i mimika wyrażające ciepło i chłód w stosunkach międzyludzkich;
 • Operowanie przestrzenią w trakcie negocjacji;
 • Dostrajanie postawy ciała pod kątem rozmówcy – ćwiczenie umiejętności dopasowania postawy własnej do postawy rozmówcy;
 • Sposoby weryfikowania prawdziwości informacji przekazywanej przez gesty drugiej strony.

TAKTYKI NEGOCJACYJNE - TRENING

Zapoznanie się z poszczególnymi taktykami oraz ich przećwiczenie w praktyce. Scenki 1 na 1. Wypracowanie kontr-taktyk.

 • Niepełne pełnomocnictwo
 • Skubanie
 • Spotkajmy się w połowie drogi
 • Śmieszne pieniądze
 • Wycofanie oferty
 • Nagroda w raju
 • Sytuacja hipotetyczna
 • Odłóżmy to na później
 • Zabójcze pytanie
 • Zastraszanie konkurencją
 • Atak frontalny
 • Dobry, zły glina

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Prezentacja multimedialna w
 • Mapy myśli
 • Materiały i handouty do ćwiczeń

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Interaktywny mini wykład
 • Case study - symulacja negocjacji
 • Ćwiczenia w parach
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Scenki z omówieniem
 • Test autodiagnostyczny

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Praktyczne sprawdzenie umiejętności i wiedzy na temat negocjowania - case study;
 • Symulacja, w ramach której przeprowadza się negocjacje z założonym z góry celem do osiągnięcia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie pozycji negocjatora
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki negocjacji – prawidłowa komunikacja z klientem
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Model Harvard – krytyczne obszary podczas negocjacji
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Proces negocjacji – najważniejsze etapy
Data realizacji zajęć
07-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Własny styl negocjacji
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Perswazja – przekonywanie do swoich racji
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Znaczenie komunikacji niewerbalnej w negocjacjach
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Taktyki negocjacyjne – trening – cz.1
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Taktyki negocjacyjne – trening – cz. 2
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie „Zaawansowane Negocjacje w Biznesie – Warsztaty dla Praktyków” rozwija umiejętności negocjacyjne uczestników i przygotowuje ich do samodzielnego i skutecznego prowadzenia zaawansowanych negocjacji oraz wywierania wpływu w negocjacjach, z uwzględnieniem interesów własnych i partnera negocjacji oraz osiągania wspólnych celów.

Efekty uczenia się

 • buduje swoją samoocenę i pewność siebie w negocjacjach
 • diagnozuje swój preferowany system reprezentacji w negocjacjach oraz partnera negocjacji i dopasowuje się do niego
 • formułuje przekaz i module głos adekwatnie do pożądanego efektu w odbiorze
 • aktywnie słucha i parafrazuje wypowiedzi partnera negocjacji
 • analizuje i diagnozuje krytyczne obszary podczas negocjacji
 • prawidłowo diagnozuje etapy procesu negocjacyjnego i dostosowuje do niego techniki negocjacji
 • dokonuje autoanalizy i diagnozy swoich słabych i mocnych stron w negocjacjach
 • wpływa na poziom motywacji własnej i partnera negocjacji
 • formułuje cele negocjacyjne i określa ich priorytety
 • właściwie dobiera strategie i taktyki dotarcia do celu negocjacji
 • umiejętnie stosuje argumenty perswazyjne i przekonuje innych do swoich racji
 • stosuje świadomą komunikację niewerbalną i wywiera za jej pomocą wpływ na partnera negocjacji
 • operuje przestrzenią w procesie negocjacji
 • dostraja postawę ciała i gestykulację do rozmówcy
 • weryfikuje prawdziwość informacji na podstawie gestów i mowy ciała partnera negocjacji
 • Stosuje różnicowane taktyki i kontr-taktyki negocjacyjne

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Białystok, woj. podlaskie

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Heinrich

Małgorzata Heinrich

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 883 329 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:

 •  podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule zamkniętej dla konkretnej firmy w formie szkolenia stacjonarnego lub zdalnego z trenerem na żywo. Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną ofertę.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Ciasteczka>