Usługa - Pilot bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o wadze do 4 kg, w zasięgu wzroku (UAVO VLOS ) - Europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku, w kategorii szczególnej NSTS-01. FORMA ZDALNA i STACJONARNA

Logo AIRBORN SP. Z O.O.

4.9/5 z 293 ocen

Tytuł Pilot bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o wadze do 4 kg, w zasięgu wzroku (UAVO VLOS ) - Europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku, w kategorii szczególnej NSTS-01. FORMA ZDALNA i STACJONARNA

Numer usługi 2021/09/24/34990/1181468

Dostawca usług AIRBORN SP. Z O.O.

Miejsce usługi Toruń

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 500,00 zł brutto za osobę

88,24 zł netto za osobogodzinę

88,24 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony jest dla osób zarówno początkujących jak i dla osób posiadających umiejętności w użytkowaniu BSP.

W związku z szerokim zastosowaniem technologii dronowej odbiorcą szkolenia może być praktycznie każdy. Do najbardziej podstawowych grup odbiorców mogą należeć osoby z branży: budownictwa, geodezji, fotografii, rolnictwa, detektywistki, ochrony osób i mienia, a także służby specjalistyczne (nadleśnictwo, straż miejska, straż przybrzeżna, policja, straż pożarna, straż graniczna itd.).

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 45
Data zakończenia rekrutacji: 22-10-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora - VLOS

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunkiem przystąpienia do kursu praktycznego  jest zaliczenie egzaminu wewnętrznego  zakresu teoretycznego szkolenia .

Część teoretyczna ZDALNIE 12  godzin

Część praktyczna (zajęcia stacjonarne)     4 godziny

Zajęcia praktyczne,  Ćwiczenia pod stałym nadzorem instruktora.

 1. Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego.
 2. Bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych.
 3. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu.
 4. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Warunkiem uzyskania KOMPETENCJI PILOTA    jest pozytywny wynik z egzaminu końcowego.

Zajęcia praktyczne  mają charakter indywidualny. Szczegółowy harmonogram każdego uczestnika dostępny dla operatora u Wykonawcy usługi.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE -WYKŁAD W CZASIE RZECZYWISTYM a) przepisy lotnicze, b) ograniczenia możliwości człowieka, c) procedury operacyjne, d) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
Data realizacji zajęć
25-10-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
03:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE -WYKŁAD W CZASIE RZECZYWISTYM a) przepisy lotnicze, b) ograniczenia możliwości człowieka, c) procedury operacyjne, d) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
04:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE teoria e) ogólna wiedza na temat systemów BSP, f) meteorologia g) osiągi systemów BSP h)ryzyko
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
04:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE teoria e) ogólna wiedza na temat systemów BSP, f) meteorologia g) osiągi systemów BSP h)ryzyko
Data realizacji zajęć
28-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
01:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
szkolenie praktyczne nazieme i w locie
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Forma stacjonarna
-

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności i kompetencje pozwalające na wprowadzenie nowego produktu/usługi w ramach prowadzonej działalności (np. geodezja, fotografia). Pozwoli to na pozyskanie co najmniej 2 nowych klientów w okresie do 6 miesięcy od zakończenia udziału w szkoleniu.

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu przygotowanie praktyczne kursanta do egzaminu końcowego na pilota bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku do 4 kg. zgodnie z NSTS-01

Efekty uczenia się

Efekty dotyczące wiedzy :

 • Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę pozwalającą  na zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu kompetencji pilota BSP  i uprawniającego do wykonywania lotów BSP w kategorii szczególnej o średnim ryzyku
 • Posiada świadomość istnienia przepisów prawa,
 • Uczestnik szkolenia charakteryzuje, rozróżnia strefy powietrzne
 • Uczestnik szkolenia definiuje opisy zastosowań dronów
 • Uczestnik szkolenia zna i omawia zasady etyki w pracy pilota drona
 • Uczestnik szkolenia definiuje i rozróżnia rodzaje chmur
 • Uczestnik szkolenia definiuje i rozróżnia rodzaje uprawnień w polskim prawie (dot. pilota drona)

Efekty dotyczące umiejętności :

 • Uczestnik szkolenia dobiera właściwe baterie, akumulatory i inny osprzęt do drona
 • Potrafi stosować przepisy prawa ich podczas lotów w zasięgu wzroku operatora, sposobów użytkowania przestrzeni powietrznej oraz jej właściwej, prawidłowej rezerwacji.
 • Uczestnik szkolenia potrafi  wykonywać odpowiednie figury, prawidłowo obsługiwać drona wykorzystując jego możliwości, zna zasady bezpieczeństwa i jest świadomy skutków nieodpowiedniego posługiwania się sprzętem.
 • Uczestnik szkolenia nabywa kwalifikacje uprawniające do wykonywania lotów o średnim ryzyku

Efekty dotyczące kompetencji społecznych :

 • Uczestnik szkolenia stosuje zasady komunikacji interpersonalnej
 • Uczestnik szkolenia jest świadomy posiadanych umiejętności i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, które pozwolą na rozszerzenie profilu działalności firmy, zwiększenie różnorodności pozyskiwanych zleceń, co naturalnie przekłada się na wzrost dochodu firmy
 • Uczestnik szkolenia ma świadomośc poziomu swojej wiedzy i umiejętności
 • Uczestnik szkolenia ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalnia wiedzy i umiejętności
 • Uczestnik szkolenia ma świadomość i przestrzega zasad etyki zawodowej

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez egzamin końcowy 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez egzamin teoretyczny oraz egzamin umiejętnosci praktcznych na zakończenie szkolenia

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN wraz z opisem efektów kształcenia , po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego.

Certyfikat kompetencji pilota - po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

tak.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Certyfikat wydany przez AIRBORN wraz z efektami kształcenia

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację AIRBORN Sp.z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 88,24 zł
Koszt osobogodziny brutto 88,24 zł
w tym koszt walidacji netto 100,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 100,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

zajęcia teoretyczne - zdalnie, na zoom miejsce lotów , zajęć praktycznych- TORUŃ https://goo.gl/maps/7tM9a6xApqREuyvC6

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Włodzimierz Wawro

Włodzimierz Wawro

Nauczyciel informatyki, wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, przedsiębiorca, trener i fotograf. 20 lat doświadczenia w fotografii (fotograf m.in. w Tańcu z Gwiazdami, wydarzeń w tańcu towarzyskim rangi Mistrzostw Europy i Świata, sportowych osób niepełnosprawnych m.in. oficjalny fotograf Mistrzostw Europy i Świata w piłce siatkowej na siedząco) 15 lat doświadczenia trenerskiego w zakresie szkoleń sprzedażowych, menadżerskich 5 lat doświadczenia w lataniu dronami , a od 2019 roku instruktor nauki latania dronami. Posiada uprawnienia do egzaminowania szkoleń z zakresu pilotażu dronów w kategoriach szczególnych

Zdjęcie JAKUB SKOBYŁKO

JAKUB SKOBYŁKO

Instruktor szkoleń z zakresu pilotowania dronami w każdej kategorii wagowej w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, specjalista w zakresie rezerwacji stref powietrznych i planowania misji dronowych. Posiada uprawnienia UAV VLOS, BVLOS, INS. Posiada uprawnienia do egzaminowania szkoleń w kategorii szczególnej NSTS

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grzegorz Herzberg

Grzegorz Herzberg

email: kursy@airborn.aero

tel: (+48) 570 706 570

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Informacje dodatkowe

Specyfika branży oraz konieczność wykonywania operacji lotniczych na zewnątrz może wpłynąć na konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

 1. minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji,

- komputer podłączony do Internetu

- system: Windows 10, Windows 8 lub 8.1, Windows 7, Windows Vista z zainstalowanym dodatkiem SP1 lub nowszym, Windows XP z zainstalowanym dodatkiem SP3 lub nowszym, macOS X z macOS 10.7 lub nowszy, Linux Ubuntu 12.04 lub nowszy, Linux Mint 17.1 lub nowszy, Linux fedora 21 lub nowszy

- procesor Single Core 1Ghz lub wyższy, rekomendowany Dual Core 2GHZ lub wyższy

zajęcia na platformie "ZOOM"

- rekomendowane 4Gb pamięci RAM

- mikrofon - wbudowany lub podłączany przez wejście USB

- głośniki - wbudowane lub podłączane przez wejście USB

- kamera - wbudowane lub podłączana przez wejście USB 

 1. minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik,

- minimalnie: dostęp do łącza w jakości 3G

- zalecane prędkości łącza internetowego, dla bardzo dobrej jakości obrazu i dźwięku: 800kbps/1.0Mbps (pobieranie/wysyłanie)

 1. niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,

- przeglądarka Chrome w wersji min. 72 lub nowszej

 1. okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line

Link będzie aktywny przez wszystkie dni trwania szkolenia, w godzinach, w których szkolenia ma się odbywać oraz 5 minut przed rozpoczęciem szkolenia każdego dnia

Ciasteczka>