Usługa - Zarządzanie Czasem, Strumieniem Zadań oraz Informacją – Techniki, Procesy i Narzędzia Produktywności [SZKOLENIE STACJONARNE]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1548 ocen

Tytuł Zarządzanie Czasem, Strumieniem Zadań oraz Informacją – Techniki, Procesy i Narzędzia Produktywności [SZKOLENIE STACJONARNE]

Numer usługi 2021/09/22/13873/1179444

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 980,00 zł netto za osobę

1 980,00 zł brutto za osobę

123,75 zł netto za osobogodzinę

123,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie „Zarządzanie Czasem, Strumieniem Zadań oraz Informacją” przeznaczone jest dla osób, które chcą poprawić swoją efektywność oraz lepiej organizować i planować swoją pracę. Są to m.in.:

 • Przedsiębiorcy i członkowie zarządów
 • Menadżerowie zarządzający zespołami
 • Pracownicy biurowi i administracyjni
 • Pracownicy działów handlowych
 • Pracownicy zespołów projektowych
 • Inżynierowie R&D, Jakości i Procesu
 • Pracownicy Działu HR

Odbiorcami szkolenia są w szczególności osoby, które w codziennej pracy borykają się z:

 • dużą liczbą zadań i niewielką ilością czasu na ich realizację
 • dużą ilością spotkań oraz przepełnioną skrzynką e-mail
 • niespodziewanymi i nieplanowanymi zadaniami tzw. "wrzutkami"
 • przeszkadzaczami w formie maili, telefonów i nieplanowanych spotkań
 • licznymi zmianami priorytetów
 • wysokim poziomem stresu

Od uczestników szkolenia nie jest wymagana wiedza ani uprzednie doświadczenie związane z technikami, procesami i narzędziami zarządzania sobą w czasie.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 07-02-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Co zrobić, aby posiadając dostępne zasoby osiągnąć więcej (większe zyski), w ramach coraz bardziej złożonych projektów? A do tego, jak sprawić, by pracownik był wydajniejszy, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu stresu? Produktywność pracy jest tym większa, im firma osiąga wyższe, lepsze wyniki poprzez wykorzystanie posiadanych nakładów. Z drugiej strony, jeśli wykonujemy ciągle to samo, w taki sam sposób, nie możemy oczekiwać innych rezultatów.

Kiedyś ocena efektywności danej pracy dla większości ludzi była dosyć prosta np. przygotowanie opału na zimę, posprzątanie podwórka, zapakowanie pudeł, czy obsłużenie maszyny. Obecnie pracujemy nad złożonymi projektami. Zajmujemy się kilkoma sprawami jednocześnie. Wymaga się od nas optymalizacji procesów, kosztów oraz ciągłego doskonalenia. Czas nie jest z gumy, a zadań jest coraz więcej. 

Z drugiej strony, organizacje funkcjonują w trybie ciągłych przekształceń, z ciągle zmieniającymi się celami, produktami, klientami czy technologiami. Szybkość zmian zachodzących w stylu życia zmusza nas do pełniejszego panowania nad sytuacją. W obecnych czasach, mamy też do czynienia z ogromną ilością bodźców informacyjnych.

Jest to ogromne wyzwanie dla każdego z nas. Aby sprostać wszystkim wymaganiom, jakie stawia przed nami szybko zmieniający się świat, trzeba sprawnie zarządzać zadaniami, informacjami i własnym czasem. Opanowanie tych umiejętności jest głównym celem szkolenia „Zarządzanie czasem, strumieniem zadań oraz informacji”.

MODUŁY SZKOLENIA

MITY NA TEMAT WIELOZADANIOWOŚCI I SAMODYSCYPLINY

 • Dlaczego multitasking jest dla nas niekorzystny i jak go wyeliminować – studium przypadku oraz ćwiczenia
 • Rozpoznawanie multitaskingu w ciągu dnia, czyli co nam kradnie czas – identyfikacja przeszkadzaczy
 • Jak chronić swój czas oraz jak skupić się na jednej rzeczy – czyli jak eliminować przeszkadzacze podczas codziennych aktywności
 • Samodyscyplina jako jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów naszej cywilizacji – budowanie dobrych nawyków

ZARZĄDZANIE CZASEM

 • Krzywa wydajności w praktycznym w planowaniu czasu
 • Prawo Parkinsona w kontekście planowania czasu zadań
 • Efektywna praca z kalendarzem
  1. Metoda bloków czasowych w praktyce
  2. Metoda Pomodoro
  3. Organizowanie spotkań oraz zarządzanie „minutkami” z wykorzystaniem narzędzi Outlook oraz OneNot
 • Jak zaplanować dzień. Prowadzenie dziennika jako narzędzia wspierającego dobry plan dnia oraz ciągły rozwój
 • Przeglądy tygodniowe

PRIORYTETYZACJA ZADAŃ W PRAKTYCE

 • Metoda oparta o Kwadrat Eisenhowera
 • Prawo Pareta w priorytetyzacji zadań
 • Metodologia „Jednej Rzeczy” w priorytetyzacji zadań

ZARZĄDZANIE STRUMIENIEM ZADAŃ

 • Przedstawienie zasad systemu ZTD do zarządzania sobą w czasie, zadaniami i informacją z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych
 • Omówienie oraz wdrożenie zasady Inbox 0 – zerowanie skrzynki
 • Definiowanie kontekstów i kategorii
 • Tworzenie i organizacja list zadań
 • Zarządzanie mailami
 • Tworzenie skrzynki referencyjnej za pomocą programu OneNote i Evernote

WYZNACZANIE CELÓW I PLANOWANIE W CZASIE

 • Tworzenie harmonogramów – czyli na czym polega planowanie długoterminowe (retrospektywne) i jak zmienia paradygmat dotyczący wyznaczania celów
 • Jak określać cele roczne metodą SMART i znaleźć czas na ich realizację z wykorzystaniem narzędzia w formie mapy myśli (Xmind lub podobne)
 • Przegląd celów rocznych oraz hierarchia wartości

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Prezentacja w wersji elektronicznej
 • Materiały z opisem ćwiczeń
 • Podstawowe instrukcje obsługi aplikacji wykorzystywanych podczas szkolenia

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Prezentacja multimedialna z materiałem ułożonym z uwzględnieniem cyklu Kolba.
 • Praca wspólna z wykorzystaniem narzędzi do zarządzania strumieniem zadań oraz informacją – prezentacja poszczególnych funkcjonalności aplikacji, w trybie prezentacji pulpitu trenera.
 • Dyskusja moderowana.

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadnie do wykonania w terminie tygodnia od zakończenia ćwiczenia.
 • Test sprawdzający wiedzę po szkoleniu.
 •  Syntetyczne omówienie wyników zadań i ankiety w trakcie godzinnego panelu zdalnego.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Warunkiem efektywnego uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie aktywnego konta w narzędziu MS Teams i ClickMeeting (dla celów edukacyjnych – licencja bezpłatna).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Mity na temat wielozadaniowości i samodyscypliny
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie czasem
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Priorytetyzacja zadań
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie strumieniem zadań – cz.1
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie strumieniem zadań – cz.2
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie strumieniem zadań – cz.3
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyznaczanie celów i planowanie w czasie – cz.1
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyznaczanie celów i planowanie w czasie – cz.2
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie szkolenia
Data realizacji zajęć
09-02-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie „Zarządzanie Czasem, Strumieniem Zadań oraz Informacją” przygotowuje uczestników do efektywnej organizacji i planowania pracy w złożonym środowisku, wyznaczania celów krótko i długoterminowych, skutecznego określania priorytetów oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu strumieniem zadań, pracy z kalendarzem i zarządzania napływającymi informacjami.

Efekty uczenia się

 • Tworzy listy zadań, organizuje je i grupuje w odpowiednie kategorie.
 • Planuje realny czas wykonania zadań.
 • Priorytetyzuje zadania zgodnie z ich ważnością i terminowością.
 • Wykorzystuje aplikacje do zarządzania zadaniami i priojektami.
 • Planuje swój dzień z wyprzedzeniem.
 • Identyfikuje dystraktory i „złodzieje czasu” w ciągu dnia i skutecznie sobie z nimi radzi.
 • Koncentruje się na jednym zadaniu na raz i pracuje nad nim w skupieniu.
 • Monitoruje i analizuje realizację zadań i projektów
 • Podsumowuje swój tydzień pracy i planuje kolejny tydzień z wyprzedzeniem.
 • Uwzględnia poziom własnej wydajności w planowaniu czasu.
 • Pracuje w blokach czasowych nieprzerwanej pracy.
 • Wykorzystuje narzędzia informatyczne do zarządzania swoim czasem.
 • Stosuje zasadę pustej skrzynki odbiorczej.
 • Segreguje i zarządza informacjami za pomocą aplikacji.
 • Wyznacza cele z perspektywy krótko i długo terminowej.
 • Tworzy harmonogramy działań.
 • Buduje nawyki wspierające produktywność i dobrą organizację własnej pracy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Lublin, woj. lubelskie

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Karwanecki

Mariusz Karwanecki

Trener, Konsultant, Kierownik Projektu, Ekspert zarządzania sobą w czasie.
Ponad 15 lat pracy w firmach z branży Automotive i IT, z czego 8 lat na stanowiskach kierowniczych. Kierownik projektu certyfikowany przez PRINCE2. Zarządza bardzo złożonymi technicznie i organizacyjnie projektami, których budżety sięgają setek milionów EUR. Jest trenerem biznesu od 6 lat. Dotychczas przeprowadził ponad 400 dni szkoleniowych dla członków swoich zespołów oraz dla firm zewnętrznych.

Mariusz Karwanecki jest absolwentem studiów podyplomowych z Zarządzania Projektami na Wydziale Zarządzania AGH oraz technicznych studiów (mgr-inż.) dwóch uczelni – Politechniki Śląskiej oraz Universite D’Artois na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, o specjalności Biomechanika Narządów Ruchu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Heinrich

Małgorzata Heinrich

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 883 329 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest dostęp do komputera oraz znajomość jego obsługi, w tym podstawowych programów biurowych.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule zamkniętej dla konkretnej firmy w formie szkolenia stacjonarnego lub zdalnego z trenerem na żywo. Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną wycenę.

W przypadku szkolenia zdalnego istnieje możliwość podzielenia warsztatu na krótsze moduły (z przerwami) co kilka dni z zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników między kolejnymi modułami i na koniec szkolenia. 

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Ciasteczka>