Usługa - Kurs na prawo jazdy kat. D z kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D wraz z opłatami egzaminacyjnymi- DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (Egzaminy do usługi: 2021/09/21/27851/1178261)

Logo Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

4.6/5 z 1323 ocen

Tytuł Kurs na prawo jazdy kat. D z kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D wraz z opłatami egzaminacyjnymi- DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (Egzaminy do usługi: 2021/09/21/27851/1178261)

Numer usługi 2021/09/21/27851/1178268

Dostawca usług Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

Miejsce usługi Krosno

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

430,00 zł netto za osobę

430,00 zł brutto za osobę

430,00 zł netto za osobogodzinę

430,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako
kierowca autobusu oraz posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami kat. C

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 08-11-2021
Liczba godzin usługi: 1
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne- prawo jazdy kat. D- 40 godzin

Zajęcia praktyczne- kwalifikacja kat. D- 10 godzin

Zajęcie teoretyczne- kwalifikacja kat. D- 130 godzin.

Część teoretyczna oraz praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i godziny prowadzonych zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Harmonogram zajęć teoretycznych oraz praktycznych jest planowany odpowiednio z każdym uczestnikiem kursu z uwagi na to, że zajęcia odbywają się indywidualnie.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy
Data realizacji zajęć
31-05-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. D z kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D” jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierowcy autobusu kat. D. Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu na Prawo Jazdy kat. D oraz kwalifikację w zakresie kat. D.

Efekty uczenia się

Uzyskanie uprawnień w zakresie kierowania pojazdami kat. D oraz kwalifikacji do przewozu osób.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzaminy wewnętrzne

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 430,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 430,00 zł
Koszt osobogodziny netto 430,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 430,00 zł
w tym koszt walidacji netto 430,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 430,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Naftowa 18, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET Robert Bęben, 38-400 Krosno ul. Naftowa 18

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Bęben

Robert Bęben

Organizacja szkolenia.
Właściciel, Kierownik OSK.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sebastian Bęben

Sebastian Bęben

email: kontakt@osk-duet.krosno.pl

tel: (+48) 696 840 014

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-podręcznik kursanta na prawo jazdy,

-podręcznik kursanta z zakresu kwalifikacji,

-państwowe testy egzaminacyjne na prawo jazdy,

-inne pomoce.

Warunki uczestnictwa

-Prawo jazdy kat. C

-Profil Kandydata na Kierowcę

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy prowadzone są przez:

-Ryszard Pałka, Stanisław Węgrzyn, Marek Biedroń, Jan Gradowicz.

Zajęcia teoretyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez:

-Robert Bęben, Sebastian Bęben, Andrzej Szul, Janusz Szul, Sebastian Praisnar, Aneta Czekaj, Barbara Furman, Anna Dybaś

Zajęcia praktyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez Instruktora Doskonalenia Techniki Jazdy oraz przez instruktorów, którzy prawdzą zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy.

Cena usługi uwzględnia koszty walidacji tj.:

-egzamin: teoretyczny kat. D- 30zł, praktyczny kat. D- 200zł,

-egzamin kwalifikacyjny- 200zł.

Ciasteczka>