Usługa - Zarządzanie Zespołem Zdalnym i Wirtualnym – Techniki, Procesy, Systemy i Narzędzia dla Lidera Zespołu Pracowników Biurowych [SZKOLENIE STACJONARNE]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1521 ocen

Tytuł Zarządzanie Zespołem Zdalnym i Wirtualnym – Techniki, Procesy, Systemy i Narzędzia dla Lidera Zespołu Pracowników Biurowych [SZKOLENIE STACJONARNE]

Numer usługi 2021/09/21/13873/1178246

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 980,00 zł netto za osobę

1 980,00 zł brutto za osobę

123,75 zł netto za osobogodzinę

123,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupą docelową szkolenia "Zdalne Zarządzanie Zespołem Pracowników Biurowych" są:

 • członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym, bez względu na branżę, wielkość firmy czy komórkę organizacyjną,
 • menadżerowie działów Human Resources, odpowiedzialni za efektywne wdrożenie procesów i narzędzi do pracy zdalnej,
 • członkowie zespołów zdalnych, chcących poznać zasady efektywnej i zdrowej pracy zdalnej. 

Od uczestników szkolenia nie jest wymagane uprzednie doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Wymagane są natomiast podstawowe umiejętności komunikacyjne oraz podstawowa umiejętności posługiwania się aplikacjami komputerowymi (komunikatory, dyski wspólne).

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 16-01-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zdalne zarządzanie zespołem nie jest, wbrew pozorom ani zjawiskiem nowym, ani szczególnie rzadkim. W wielu firmach już od dawna stosowane są narzędzia do prowadzenia zdalnych spotkań, szkoleń i konferencji oraz aplikacje do zespołowej pracy nad projektem. Poza tym, zarządzanie niektórymi komórkami firmy, takimi jak handlowcy terenowi czy kierowcy-dostawcy, siłą rzeczy odbywało się w dużym stopniu na odległość.

W ostatnim czasie obserwujemy natomiast ogromne przyśpieszenie w przejściu na pracę zdalną, widoczne na kilku płaszczyznach.

Po pierwsze, coraz więcej firm przechodzi na ten model pracy.

Po drugie, coraz bardziej rozpowszechnione są narzędzia do pracy zdalnej. Nie są to już bowiem niszowe aplikacje wspierające wybrane procesy w firmie (rekrutacja, szkolenia) ale narzędzia krytycznie ważne dla kreowania wartości dodanej w przedsiębiorstwach.

Po trzecie, zaczyna tworzyć się specyficzna kultura organizacyjna, w której inaczej niż w pracy zespołów stacjonarnych przebiega motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników.

Zarządzanie zespołem rozproszonym różni się bowiem od zarządzania zespołem stacjonarnym. Inaczej wygląda komunikacja między menadżerem i członkami zespołu oraz między samymi członkami, inaczej przebiega przedzielanie zadań i ich egzekucja. Inne wyzwania stoją w zakresie motywowania pracowników i zapewnienia odpowiedniej atmosfery. Inne są również narzędzia wykorzystywane przez managerów.

Celem szkolenia „Zarządzanie Zespołem Zdalnym – Techniki, Procesy, Systemy i Narzędzia dla Lidera Zespołu Pracowników Biurowych” jest przygotowanie menadżerów zespołów zdalnych do samodzielnego zarządzania zespołem według najlepszych standardów. Uczestnik wyposażony zostanie w niezbędny zasób wiedzy i umiejętności zarówno z obszarów „miękkich”, takich jako motywowanie, komunikacja czy delegowanie zadań w warunkach pracy zdalnej, jak i „twardych” umiejętności, wymaganych do obsługi narzędzi informatycznych do organizacji pracy zespołów.

Szkolenie prowadzi trener - praktyk biznesu, który ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami rozproszonymi.

Moduły szkolenia

 1. Przewodzić czy zarządzać - różne role i funkcje lidera zespołu zdalnego
 • Rola i zakres obowiązków formalnych i nieformalnych lidera zespołu zdalnego.
 • Wyzwania stojące przed liderem, wynikające z przejścia na pracę zdalną – czym różni się zarządzanie zespołem zdalnym od zarządzania zespołem stacjonarnym.
 • Różne typy pracowników ze względu na styl pracy i sposób zarządzania poszczególnym typami w warunkach pracy zdalnej.
 • Kultura organizacyjna sprzyjająca pracy zdalnej i wpływ lidera na jej kształtowanie.
 • Dynamika grupowa w zarządzaniu zespołem zdalnym.
 • Zdalne zarządzanie zespołem 

 2. Stawiaj cele i egzekwuj ich wykonanie – zarządzanie przez cele w zespole zdalnym

 • „Wizja, misja i halucynacja”, czyli jak planować rzeczywistość, nie fantazję.
 • Co mierzyć, a czego… nie mierzyć w warunkach zarządzania zespołem zdalnym?
 • Jak dobrać odpowiednie wskaźniki sukcesu (KPI – key performance indicators) ze względu na specyfikę zespołu?
 • Definiowanie i komunikowanie oczekiwań w warunkach pracy zdalnej.
 • Raporty i tablice wyników.

 3. Wybierz i zastosuj odpowiednie narzędzie – aplikacje do organizacji pracy zdalnej

 • Wybór odpowiedniego narzędzia ze względu na rodzaj zespołu oraz specyfikę zadań.
 • Praca zdalna nad wspólnym projektem na przykładzie narzędzia MS Planner – praktyczne case study.
 • Praca zdalna i komunikacja w zespole za pośrednictwem narzędzia MS Teams – praktyczne case study.
 • Wykorzystanie funkcjonalności posiadanych systemów (systemy CRM, contact center, Sales Force Automation) do zarządzania pracą zdalną.

  4. Informuj, przekonuj, egzekwuj – komunikacja w zarządzaniu zespołem zdalnym

 • Czym różni się komunikacja w trybie pracy zdalnej od komunikacji z zespołem stacjonarnym?
 • Odprawa poniedziałkowa z zespołem w warunkach pracy zdalnej.
 • Sprint – szybkie spotkania cykliczne skoncentrowane na rozwiązaniu problemu.
 • Rozmowa zarządcza 1 na 1.
 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji w zależności od sytuacji (wideokonferencja, mail, telefon, komunikatory, media społecznościowe).
 • Narzędzia zdalnej komunikacji z zespołem – na przykładzie ClickMeeting i MS Teams.

  5. Spraw by im się chciało chcieć – motywowanie zespołu zdalnego

 • Reguły budowania zaufania i zaangażowania członków zespołu zdalnego.
 • Dwa podejścia do motywowania: teoria X i Y.
 • Sześć cech efektywnych zespołów.
 • Jak budować zaangażowanie pracowników w zespole rozproszonym?
 • Kiedy, za co i jak chwalić i ganić?
 • Jak egzekwować ustalenia i wywierać zdrową presję na pracownika w warunkach pracy zdalnej?
 •  „Ciemna strona mocy” – techniki wywierania nieetycznej presji na pracownika.

  6. Rozwijaj ludzi przez zadania – delegowanie zadań i uprawnień jako metoda usamodzielniania pracowników w pracy zdalnej

 • Dlaczego warto delegować zadania?
 • Co jest, a co nie jest delegowaniem zadań i uprawnień?
 • Jakie zadania należy delegować, a jakie lider powinien wykonać osobiście?
 • W jaki sposób skutecznie delegować?
 • Jak motywować delegując zadania?
 • Jak pobudzać kreatywność i samodzielność pracowników?  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały z opisem ćwiczeń i scenek oraz podstawowe instrukcje obsługi narzędzi informatycznych, które będą wykorzystywane w trakcie szkolenia.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają podręcznik dotyczący zarządzania zespołem zdalnym, przygotowany w oparciu o program szkolenia.

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Prezentacja multimedialna z materiałem ułożonym z uwzględnieniem cyklu Kolba.
 • Scenki z udziałem uczestników: „Rozmowa zarządcza z pracownikiem”, „Delegowanie zadania >>poniedziałkowa odprawa<<”
 • Ćwiczenia indywidualne lub w grupach („Przygotowanie i przeprowadzanie spotkania zdalnego za pośrednictwem ClickMeeting i MS Teams”).
 • Case study: praca wspólna w narzędziu do zarządzania zespołem rozproszonym – prezentacja poszczególnych funkcjonalności MS Teams krok po kroku, w trybie prezentacji pulpitu trenera.

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadnie do wykonania w terminie tygodnia od zakończenia szkolenia.
 • Test sprawdzający wiedzę po szkoleniu z zarządzania zespołem rozproszonym.
 • Syntetyczne omówienie wyników zadań i ankiety w trakcie godzinnego panelu zdalnego.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Warunkiem efektywnego uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie aktywnego konta w narzędziu MS Teams i ClickMeeting (dla celów edukacyjnych – licencja bezpłatna).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przewodzić czy zarządzać - różne wyzwania, role i funkcje lidera zespołu zdalnego
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Informuj, przekonuj, egzekwuj – komunikacja w zarządzaniu zespołem zdalnym
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wybierz i zastosuj odpowiednie narzędzie – aplikacje do organizacji pracy zdalnej
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zdalne zarządzanie projektem w MS Planner
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja w MS Teams: grupy, kanały
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja i prezentacje w MS Teams
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Spraw by im się chciało chcieć – motywowanie zespołu zdalnego
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rozmowa motywująca i informacja zwrotna
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Stawiaj cele i egzekwuj ich wykonanie – zarządzanie przez cele w zespole rozproszonym
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Rozmowa zarządcza za pośrednictwem ClickMeeting
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Rozwijaj ludzi przez zadania – delegowanie zadań i uprawnień jako metoda usamodzielniania pracowników w pracy zdalnej
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Rozmowa delegująca
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Jak motywować samego siebie i organizować się w pracy zdalnej
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie szkolenia
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie „Zarządzanie Zespołem Zdalnym - Techniki, Procesy, Systemy i Narzędzia dla Lidera Zespołu Pracowników Biurowych” przygotowuje uczestników do samodzielnego i skutecznego zarządzania zespołem zdalnym. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedzieć jak kształtować odpowiednie środowisko do pracy zdalnej, jakich użyć metod i narzędzi, jak egzekwować oczekiwania oraz motywować członków zespołu w sytuacji ograniczonych kontaktów osobistych.

Efekty uczenia się

 • rozróżnia przywództwo od zarządzania zespołem w zdalnym zespole,
 • dostrzega różnice między zarządzaniem zespołem zdalnym a zarządzaniem zespołem stacjonarnym,
 • tworzy kulturę organizacyjną i środowisko pracy, sprzyjające pracy zdalnej,
 • dobiera odpowiednie do pracy zdalnej metody pracy z zespołem,
 • organizuje pracę zespołu wokół zadań,
 • organizuje komunikację zdalną zespołu i z zespołem oraz poszczególnymi jego członkami,
 • stawia cele dla członków zespołu możliwe do wykonania w warunkach pracy zdalnej oraz rozlicza ich z wykonania zadań,
 • dobiera wskaźniki (KPI) najbardziej odpowiednie do celów firmy, okoliczności oraz specyfiki branży,
 • monitoruje efekty i postępy pracy zespołu zdalnego, wykorzystując funkcjonalności systemów informatycznych,
 • przeprowadza różne rodzaje spotkań zdalnych, w tym odprawę z zespołem, sprint projektowy czy rozmowę zarządczą,
 • stawia cele i monitoruje status ich wykonania przez członków zespołu w warunkach pracy zdalnej,
 • organizują pracę zespołu i monitoruje jej efekty za pomocą narzędzi informatycznych takich jak MS Teams i ClickMeeting, czy MS Planner,
 • buduje zaangażowanie pracowników,
 • motywuje pracowników oraz deleguje zadania i uprawnienia w warunkach pracy zdalnej,
 • koordynuje pracę zespołu zdalnego (zamiast go kontrolować)
 • pobudza samodzielność zespołu,
 • sprawnie posługuje się narzędziami informatycznymi służącymi do organizowania i monitorowania pracy zdalnej oraz komunikacji w zespole rozproszonym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Lublin, woj. lubelskie

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wojciech Woźniak

Wojciech Woźniak

Wojciech Woźniak sprzedaje, zarządza sprzedażą i szkoli ze sprzedaży już dwie dekady. Przez dziewięć lat zarządzał sprzedażą u wyłącznego dystrybutora koncernu Procter&Gamble, firmie NAVO Orbico Group. Zaczynał od stanowiska regionalnego kierownika sprzedaży, na stanowisku dyrektora sprzedaży dywizji ds. kluczowych klientów kończąc.
Przez kolejną dekadę związany z branżą farmaceutyczną, pracując jako dyrektor sprzedaży u największych dystrybutorów farmaceutycznych: w Lubfarm S.A., gdzie odpowiadał również za logistykę i trade marketing, oraz w Polskiej Grupie Farmaceutycznej S.A.
Sprzedaje do dziś jako właściciel firmy informatyczno-konsultingowej Syntactive.pl.
Szkoli i świadczy usługi konsultingowe w obszarach transformacji cyfrowej organizacji, strategii i procesów sprzedażowych, technik sprzedaży oraz budowy i restrukturyzacji działów sprzedaży.
Wojciech przeprowadził dotychczas ponad 800 dni szkoleniowych dla członków swoich zespołów oraz dla firm zewnętrznych. Szkolił, między innymi, zespoły sprzedażowe i zakupowe w Drosed, Lexmark czy Orbico Group. Prowadzi szkolenia stacjonarne, treningi on-the-job (w terenie, ramie w ramię z handlowcami klienta) oraz szkolenia online.
Jest absolwentem studiów podyplomowych Programowanie i bazy danych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz studiów magisterskich na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS o specjalności filozofia analityczna i kognitywistyka.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Heinrich

Małgorzata Heinrich

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 883 329 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:

 •  e - podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe w postaci plików graficznych i tekstowych:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych. W przypadku szkoleń online użytkownicy powinni mieć sprzęt, oprogramowanie i jakość połączenia internetowego spełniającego wymagania aplikacji ClickMeeting i MS Teams.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule zamkniętej dla konkretnej firmy w formie szkolenia stacjonarnego lub zdalnego z trenerem na żywo. Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną wycenę.

W przypadku szkolenia zdalnego istnieje możliwość podzielenia warsztatu na krótsze moduły (z przerwami) co kilka dni z zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników między kolejnymi modułami i na koniec szkolenia.

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Ciasteczka>