Usługa - Kurs ADR zintegrowany, nalewaki operator ładowarek teleskopowych, koparkoładowarki, walców drogowych, koparek i ładowarek jednonaczyniowych kl.I, spycharki kl.III, pomp do mieszanki betonowej, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, opłaty za badanie, pierwsze egzaminy i wydanie dokumentu.

Logo PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska

4.6/5 z 211 ocen

Tytuł Kurs ADR zintegrowany, nalewaki operator ładowarek teleskopowych, koparkoładowarki, walców drogowych, koparek i ładowarek jednonaczyniowych kl.I, spycharki kl.III, pomp do mieszanki betonowej, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, opłaty za badanie, pierwsze egzaminy i wydanie dokumentu.

Numer usługi 2021/09/21/53000/1178114

Dostawca usług PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska

Miejsce usługi Wysokie Mazowieckie

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

17 300,00 zł netto za osobę

17 300,00 zł brutto za osobę

26,37 zł netto za osobogodzinę

26,37 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach czyli z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych na terenach wiejskich oraz osób w wieku powyżej 50-ego roku życia.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 01-10-2021
Liczba godzin usługi: 656
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE OBEJMUJĄCE ROZSZERZENIE PROGRAMOWE 

Zajęcia teoretyczne – 4 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Mechanika – czas, droga, prędkość, rodzaje ruchów, prędkość ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność – 2 godz.
 2. Elektrotechnika – natężenie prądu, napięcie – różnica potencjałów, oporność, Prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu – 2 godz.

Łącznie: 4 godz.

KURS OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM

Zajęcia teoretyczne – 28 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
 2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 3 godz.
 3. Typy stosowanych wózków jezdniowych – 1 godz.
 4. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych – 8   godz.
 5. Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu – 1 godz.
 6. Czynności operatora w czasie pracy – 1 godz.
 7. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 1 godz.
 8. Wiadomości z zakresu BHP – 11 godz.

Zajęcia praktyczne – 12 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

 1. Budowa wózków – 4 godz.
 2. Czynności przed przystąpieniem do pracy w trakcie i po zakończeniu – 4 godz.
 3. Sterowanie ruchami roboczymi – 4 godz.

Łącznie: 40 godz.

KURS ADR ZINTEGROWANY (KURS POCZĄTKOWY PODSTAWOWY ORAZ KURS POCZĄTKOWY SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH)

KURS ADR POCZĄTKOWY PODSTAWOWY

Zajęcia teoretyczne 18 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
 2. Główne rodzaje zagrożeń.
 3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.
 4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.
 5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej.
 7. Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.
 8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów.
 9. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego.
 10. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie.
 11. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń.
 12. Ochrona towarów niebezpiecznych.
 13. Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zwartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego

Zajecia praktyczne – 1 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

Zakres obejmujący tematykę zajęć odnośnie: gaszenia pożaru, udzielania pierwszej pomocy, postępowania w razie zaistnienia wypad­ku lub awarii.

Łącznie: 19 godz.

KURS POCZĄTKOWY SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH

Zajęcia teoretyczne 13 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.
 2. Szczególne wymagania dotyczące pojazdów.
 3. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern.
 4. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Łącznie: 13 godz.

Razem: 32 godz.

OBSŁUGI URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH KL. 2, 3,  WEDŁUG ADR

Zajęcia teoretyczne – 16 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

 1. Cel szkolenia – 1 godz.
 2. Zagadnienia związane z dozorem technicznym – 4 godz.
 3. Zagadnienia konstrukcyjne – 5 godz.
 4. Zagadnienia obsługi oraz bezpieczeństwa pracy – 6   godz.

Zajęcia praktyczne – 8 godz. (P) 1 godz. trwa 45min.

Łącznie: 24 godz.

KURS OPERATORA KOPARKOŁADOWAREK KL.III

Przedmioty specjalistyczne – 20 godz. (T), 82 godz. (P) - 1 godz. trwa 45min.   

 Ogólna budowa i obsługa maszyn 

 1. Ogólna budowa i charakterystyka koparkoładowarek
 2. Budowa i zasada pracy układów napędowych i jezdnych stosowanych w koparkoładowarkach
 3. Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu koparkowego
 4. Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu ładowarkowego
 5. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparkoładowarek
 6. Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparkoładowarkach    

Technologia robót:

Zajęcia praktyczne:

Łącznie: 102 godz.

KURS OPERATORA WALCÓW DROGOWYCH KL. II

Przedmioty specjalistyczne – 20 godz. (T), 50 godz. (P) - 1 godz. trwa 45min    

Ogólna budowa i obsługa walców drogowych

 1. Ogólna charakterystyka walców drogowych.
 2. Budowa i zasada pracy układów jezdnych, skrętu i hamulcowych.
 3. Budowa i zasada pracy układów roboczych i dodatkowych.
 4. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji walców drogowych.
 5. Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w walcach drogowych.

Technologia robót realizowana walcami drogowymi

Zajęcia praktyczne – 50 godz. (P), 1 godz. trwa 45min

Łącznie: 70 godz.

KURS OPERATORA WALCÓW DROGOWYCH KL. II

Przedmioty specjalistyczne – 20 godz. (T), 50 godz. (P) - 1 godz. trwa 45min    

Ogólna budowa i obsługa walców drogowych

 1. Ogólna charakterystyka walców drogowych.
 2. Budowa i zasada pracy układów jezdnych, skrętu i hamulcowych.
 3. Budowa i zasada pracy układów roboczych i dodatkowych.
 4. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji walców drogowych.
 5. Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w walcach drogowych.

Technologia robót realizowana walcami drogowymi

 1. Ogólne wiadomości o robotach wykonywane walcami drogowymi.
 2. Organizacja stanowiska roboczego dla walców drogowych.
 3. Techniki pracy walcami drogowymi.
 4. Technologia robót wykonywana walcami drogowymi.
 5. Zasady bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych walcami drogowymi.

Zajęcia praktyczne – 50 godz. (P), 1 godz. trwa 45min

Łącznie: 70 godz.

KURS OPERATORA KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH KL.I

Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w koparkach jednonaczyniowych – 8 godz. (T), – 1 godz. trwa 45min.

 1. Ogólna charakterystyka rozwiązań proekologicznych stosowanych w silnikach spalinowych  koparek jednonaczyniowych.
 2. Zasada pracy układów i urządzeń zwiększających efektywność pracy koparek jednonaczyniowych.
 3. Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparkach jednonaczyniowych
 4. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparkach jednonaczyniowych.

Technologia i organizacja robót realizowanych ładowarkami jednonaczyniowymi - 8 godz. (T), – 1 godz. trwa 45min.

Zajęcia praktyczne – 25 godz. (P), - 1 godz. trwa 45min.

Łącznie 41 godzin

KURS OPERATORA ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.I

Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w ładowarkach jednonaczyniowych – 8 godz. (T), – 1 godz. trwa 45min.

 1. Ogólna charakterystyka rozwiązań proekologicznych stosowanych w silnikach spalinowych  ładowarek jednonaczyniowych.
 2. Zasada pracy układów i urządzeń zwiększających efektywność pracy ładowarek jednonaczyniowych
 3. Zabezpieczenia kabin FOPS i ROPS stosowanych w ładowarkach jednonaczyniowych
 4. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji ładowarek jednonaczyniowych.

Technologia i organizacja robót realizowanych ładowarkami jednonaczyniowymi - 8 godz. (T), – 1 godz. trwa 45min.

Zajęcia praktyczne – 25 godz. (P), - 1 godz. trwa 45min.

Łącznie: 41 godz.

KURS OPERATORA SPYCHAREK KL.III

 Przedmioty specjalistyczne – 20 godz. (T), 82 godz. (P) - 1 godz. trwa 45min

Ogólna budowa i obsługa spycharek (9 godzin)
1.Przeznaczenie, podział, i podstawowe parametry spycharek
2. Rodzaje, budowa i przeznaczenie podwozi spycharek
3. Budowa i zasada działania układów napędowych jazdy i skrętu spycharek
4. Budowa i zasada pracy podstawowych oraz pomocniczych osprzętów roboczych spycharek
5. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji spycharek
6. Budowa i wyposażenie kabin operatora stosowanych w spycharkach.

Technologia robót (11 godzin)
 

Zajęcia praktyczne (82 godziny)
      

Łącznie: 102 godz.

KURS OPERATORA POMP DO MIESZANEK BETONOWYCH

Ogólna budowa i obsługa pomp do mieszanki betonowej - 8 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

Technologia robot realizowanych pompami do mieszanki betonowej – 10 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

Zajęcia praktyczne – 28godz. (P), 1godz. trwa 45min.

Łącznie: 46 godz.

KURS OPERATORA ZESPOŁÓW MASZYN DO PRODUKCJI MIESZANEK BETONOWYCH

Dokumentacja techniczna zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych -8 godz. (T), 1 godz. trwa 45 min.

 1. Wiadomości wstępne z rysynku technicznego
 2. Schematy linii technologicznej wytwórni mieszanerk betonowych
 3. Dokumenctacja techniczna i eksploatacyjna
 4. Schematy instalacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej.

Ogólna budowa, użytkowanie i obsługa zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych – 24 godz. (T), 1 godz. trwa 45 min.

 1. Ogólna cherakterystyka zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych
 2. Układy napędowre stosowane w zespołach maszyn do produkcji mieszanek betonowych
 3. Ogólna budowa i dzaiałenie głównych podzespołów
 4. Urządzenia współpracujące i pomonicze wytwórni mieszanek betonowych
 5. Układy i urządzenia sterujące i zabezpieczające

Technologia robot – 12 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

Zajęcia praktyczne – 42 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

Łącznie 84 godz.

Suma czasu trwania zajęć dydaktycznych w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " ponieważ różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości czasu trwania przerw uwzględnionych pomiędzy zajęciami. Długość trwania jednostki dydaktycznej w  polu "czas trwania (h)" wynosi 45 minut, np. w trakcie 6 godzin przewidzianych w harmonogramie, przeprowadzonych zostanie 7 godz. dydaktycznych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - walce drogowe
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - walce drogowe
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - walce drogowe
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
ADR podstawa
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
ADR podstawa
Data realizacji zajęć
12-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
ADR podstawa
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:05
Liczba godzin
01:35
Przedmiot / temat zajęć
ADR cysterna
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
19:40
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
02:25
Przedmiot / temat zajęć
ADR cysterna
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
ADR cysterna
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:35
Liczba godzin
01:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - część ogólna maszyny budowlane
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - Nalewaki
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - część ogólna maszyny budowlane
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - Nalewaki
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - część ogólna maszyny budowlane
Data realizacji zajęć
19-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - część specjalistyczna z koparkoładowarki kl. III
Data realizacji zajęć
21-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - część specjalistyczna z koparkoładowarki kl. III
Data realizacji zajęć
22-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - część specjalistyczna z koparkoładowarki kl. III
Data realizacji zajęć
23-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:35
Liczba godzin
03:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne- koparka jednonaczyniowa kl.I
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne- koparka jednonaczyniowa kl.I
Data realizacji zajęć
14-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - rozszerzenie programowe
Data realizacji zajęć
21-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - ładowarki teleskopowe
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:55
Liczba godzin
09:55
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - ładowarki teleskopowe
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:55
Liczba godzin
09:55
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - spycharki kl.III
Data realizacji zajęć
30-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - spycharki kl.III
Data realizacji zajęć
02-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - spycharki kl.III
Data realizacji zajęć
02-05-2022
Godzina rozpoczęcia
18:50
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Data realizacji zajęć
13-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Data realizacji zajęć
16-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:05
Liczba godzin
01:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - ładowarki teleskopowe
Data realizacji zajęć
19-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - walec drogowy kl. II
Data realizacji zajęć
05-07-2022
Godzina rozpoczęcia
13:50
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - walec drogowy kl. II
Data realizacji zajęć
06-07-2022
Godzina rozpoczęcia
13:50
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - walec drogowy kl. II
Data realizacji zajęć
07-07-2022
Godzina rozpoczęcia
13:50
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - walec drogowy kl. II
Data realizacji zajęć
09-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - walec drogowy kl. II
Data realizacji zajęć
10-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - ładowarki teleskopowe
Data realizacji zajęć
12-07-2022
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
09:55
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - ładowarki jednonaczyniowe kl. I
Data realizacji zajęć
14-08-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne - ładowarki jednonaczyniowe kl. I
Data realizacji zajęć
16-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - ładowarki jednonaczyniowe kl.I
Data realizacji zajęć
17-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:50
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - ładowarki jednonaczyniowe kl.I
Data realizacji zajęć
18-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:50
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne - ładowarki jednonaczyniowe kl.I
Data realizacji zajęć
19-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:50
Godzina zakończenia
17:55
Liczba godzin
04:05

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik nabędzie uporządkowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie budowy, prowadzenia bezpiecznej obsługi i eksploatacji cystern ADR, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, maszyn budowlanych, uzyskania zaświadczenia ADR, zaświadczenia kwalifikacyjnego kat. I-NO, zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi i użytkowania ładowarek teleskopowych, książki operatora i świadectwa, potwierdzające uzyskanie odpowiedniej specjalności.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:

 1. Nabyciu wiedzy w zakresie:
 • budowy i bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych w tym cystern ADR, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
 • przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się do kierujących cysternami ADR,
 • przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • rodzajów, budowy, bezpiecznej obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych,
 • przepisów dotyczących  maszyn i urządzeń budowlanych,
 • rodzaju gruntów, metod i technik wykonywania robót technologicznych maszynami budowlanymi,
 • rodzajów i właściwości materiałów stosowanych do mieszanek betonowych,
 • przepisów BHP, zasad bezpieczeństwa przy eksploatacji maszyn i urządzeń  budowlanych,
 • skutków podejmowania złych decyzji podczas wykonywanej pracy na stanowisku operatora.

2. Nabyciu umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia, obsługiwania oraz eksploatacji cystern ADR,
 • przewozu materiałów niebezpiecznych, prowadzenia i obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych ADR,
 • racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia, obsługiwania oraz eksploatowania maszyn i urządzeń budowlanych,
 • wykonywania określonych prac technologicznych takich jak: skrawanie, wykop, załadunek urobku na środek transportu.
 • zdiagnozowania podstawowych usterek powstałych w trakcie prawidłowej eksploatacji oraz dokonania podstawowych napraw,
 • przygotowania maszyny do transportu,
 • operowania urządzeniami sterującymi maszyny znajdującymi się w kabinie,
 • posługiwania się instrukcją obsługi (DTR) oraz wypełniania książki maszyny, budowlanej (KMB) oraz sporządzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
 • wykonywania obsługi technicznej (dziennej, okresowej, sezonowej, magazynowej docierania, transportowej),
 • określenia bezpiecznej odległości usytuowania maszyny od wykopu tz. KLINA ODŁAMU czy linii energetycznych.
 • zagęszczania podbudów i mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • elementów dozowania kruszyw,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń,
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku z wykonywanym zawodem

3. Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie:

 • posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,
 • organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole,
 • przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

• zaświadczenie ADR – Marszałek
• zaświadczenie kwalifikacyjne - UDT
• książeczka operatora maszyn roboczych i świadectwo - IMBiGS

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

• kierowca zawodowy w zakresie (ADR)
• operator urządzeń (NO)
• operator wózków jezdniowych podnośnikowych
• operator koparkoładowarek koparek, ładowarek jednonaczyniowych kl.I walców drogowych spycharki kl.III, zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych, pomp do mieszanki betonowej

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację • Marszałek, TDT, UDT, IMBiGS,
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego • Marszałek, TDT, UDT, IMBiGS,
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto17 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto17 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto26,37 zł
Koszt osobogodziny brutto26,37 zł
w tym koszt walidacji netto1 972,36 zł
w tym koszt walidacji brutto1 972,36 zł
w tym koszt certyfikowania netto50,50 zł
w tym koszt certyfikowania brutto50,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagiellońska 7, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie

• Suwałki ul. Utraty 1B • Suwałki, ul. Wylotowa 3 • Szepietowo ul. Przemysłowa 5

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • kawa,herbata,ciastka,woda

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adrian Fankidejski

Adrian Fankidejski

Wykształcenie średnie, ukończył Technikum Mechaniczne w Wyszkowie. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. B, C, D, BE, CE, DE. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Ponadto do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych.

Zdjęcie Grzegorz Kulaszewski

Grzegorz Kulaszewski

Wykształcenie wyższe techniczne, ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu , wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Zdjęcie Zbigniew Wyszyński

Zbigniew Wyszyński

Wykształcenie wyższe, ukończył kierunek Logistyka Pojazdów Samochodowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 20 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego, wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marzena Owsianko

Marzena Owsianko

email: info@profilszkolenia.pl

tel: (+48) 787 926 392

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

.

Warunki uczestnictwa

 • osoby, które ukończyły 18 lat,
 • posiadające uprawnienia na koparki i ładowarki jednonaczyniowe kl.III
 • zamieszkujące na terenie subregionu suwalskiego
 • które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

 • zaśw. o zakończeniu udziału w usłudze wraz z informacją na temat efektów uczenia się, zgodnie z wymogami opisanymi w §13, ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MRiF z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.
 • ze względu na dużą ilość osób prowadzących zajęcia, oprócz osób wymienionych w karcie usługi, zajęcia mogą prowadzić inne osoby,
 • suma czasu trwania zajęć w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości przerw pomiędzy zajęciami,
 • cena usługi zawiera koszt badań lekarskich, pierwszych egzaminów,
 • zajęcia praktyczne odbędą się w godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikiem w terminach podanych poniżej:
 • 7h NO - 22.02.22 r.
 • 82h KŁIII - 18-22.01 i 1-4.02.22 r.
 • 25h  KJ1 - 14-16.02.22 r.
 • 25h  ŁJ1 - 14-18.03.22 r.
 • 82h SP3 - 25.04-07.05.22 r.
 • 28h PG - 9-11.05.22 r.
 • 10h ŁT - 31.05.22 r.
 • 42h WB - 13-17.06.22 r.
Ciasteczka>