Usługa - Kurs na prawo jazdy kat. C, CE oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE- DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Logo Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

4.6/5 z 1345 ocen

Tytuł Kurs na prawo jazdy kat. C, CE oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE- DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Numer usługi 2021/09/21/27851/1177852

Dostawca usług Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

Miejsce usługi Krosno

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

8 825,00 zł netto za osobę

8 825,00 zł brutto za osobę

47,70 zł netto za osobogodzinę

47,70 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 10 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać możliwość zatrudnienia jako
kierowca samochodu ciężarowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 08-11-2021
Liczba godzin usługi: 185
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne- prawo jazdy kat. C, CE: 45 godzin

Zajęcia teoretyczne- kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE: 130 godzin

Zajęcia praktyczne- kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE: 10 godzin

Część teoretyczna oraz praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i godziny prowadzonych zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Harmonogram zajęć teoretycznych oraz praktycznych jest planowany odpowiednio z każdym uczestnikiem kursu z uwagi na to, że zajęcia odbywają się indywidualnie.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. C, CE oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE” jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierowcy kat. C, CE. Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu na Prawo Jazdy oraz kwalifikację w zakresie kat. C, CE.

Efekty uczenia się

Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu na Prawo Jazdy w zakresie kat. C, CE:

-"Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy”. W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do sprawdzenia:

 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach,
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania „STOP”,
 • działanie świateł cofania,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych,
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

-"Zadania na placu manewrowym polegające na samodzielnym prowadzeniu pojazdu" W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia pojazdu:

 • ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
 • parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem),
 • parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem),
 • parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem),
 • zawracanie,
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
 • sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
 • sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy, obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut.

-"Zadania w ruchu drogowym polegające na samodzielnym prowadzeniu pojazdu w ruchu miejskim" W zakresie tego elementu szkolenia uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia pojazdu:

 • prowadzenie pojazdu w ruchu miejskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego w zakresie kat. C, CE:

-"Absolwent części teoretycznej kursu kwalifikacyjnego po jego zakończeniu powinien mieć wiedzę oraz umiejętności w zakresie racjonalnej i bezpiecznej jazdy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dla pojazdów kategorii C, C1, C+E, C1+E. Nieobca mu będzie również znajomość obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w środowisku pracy. Zdobyta przez absolwenta wiedza pozwoli mu również na wykorzystanie jej w warunkach ćwiczeń praktycznych."

-"Absolwent części praktycznej kursu kwalifikacyjnego i wszystkich zawartych w nich bloków teoretycznych i spełnieniu wymagań postawionych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwiet-nia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 z późn. zmianami)."

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzaminy wewnętrzne

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 825,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 825,00 zł
Koszt osobogodziny netto 47,70 zł
Koszt osobogodziny brutto 47,70 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Naftowa 18, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET Robert Bęben, 38-400 Krosno ul. Naftowa 18

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Bęben

Robert Bęben

Organizacja szkolenia.
Właściciel, Kierownik OSK.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sebastian Bęben

Sebastian Bęben

email: kontakt@osk-duet.krosno.pl

tel: (+48) 696 840 014

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-podręcznik kursanta na prawo jazdy,

-podręcznik kursanta z zakresu kwalifikacji,

-państwowe testy egzaminacyjne na prawo jazdy,

-inne pomoce.

Warunki uczestnictwa

-prawo jazdy kat. B

-PKK (Profil Kierowcy)

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy prowadzone są przez:

-Ryszard Pałka, Jerzy Klatka, Stanisław Węgrzyn, Marek Biedroń, Jan Gradowicz, Jurczak Wojciech

Zajęcia teoretyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez:

-Robert Bęben, Sebastian Bęben, Andrzej Szul, Janusz Szul, Sebastian Praisnar, Aneta Czekaj, Barbara Furman, Anna Dybaś

Zajęcia praktyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez Instruktora Doskonalenia Techniki Jazdy oraz przez instruktorów, którzy prawdzą zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy.

Ciasteczka>